Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ

Οι επτά φιάλες ή πληγές και οι επτά σάλπιγγες αναφέρονται στο ίδιο γεγονός από διαφορετική όμως άποψη. Αναφέρονται στη έκχυση της κρίσης του Θεού πάνω στη γη όταν ανοίγεται η 7η σφραγίδα.

Στο κεφ.ε είδαμε ότι υπήρχε ένα βιβλίο με 7 σφραγίδες. Και είδαμε ότι το Αρνίο πλησίασε στο θρόνο και πήρε το βιβλίο. Ήταν ο μόνος άξιος να πάρει το βιβλίο και να ανοίξει τις 7 σφραγίδες του. Έχουμε λοιπόν επτά σφραγίδες. Η σειρά των γεγονότων είναι η εξής:


1.                 Η Αρπαγή της εκκλησίας.
2.                 Ανοίγονται οι 7 σφραγίδες η μία μετά την άλλη και εκχέεται η κρίση του Θεού στη γη.
3.                 Η περίοδος των 6 πρώτων σφραγίδων είναι τα πρώτα 3 ½ χρόνια της Μεγάλης Θλίψης. Είναι η ίδια χρονική περίοδος κατά την οποία η κυβέρνηση του Α/Χ θανατώνει όλους τους αγίους της θλίψης. Στο κεφ.ια αυτή η περίοδος των 3 ½ χρόνων αναφέρεται σαν 42 μήνες και σαν 3 ½ μέρες, κατά την οποία οι δύο μάρτυρες θανατώνονται.
4.                 Στην 5η σφραγίδα είδαμε τις ψυχές των εσφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο, προς τους οποίους ειπώθηκε ότι πρέπει να περιμένουν μέχρι να φονευθούν και οι υπόλοιποι αδελφοί τους. Στην 6η σφραγίδα ο ήλιος έγινε μέλας σαν σάκος τρίχινος και η σελήνη έγινε σαν αίμα. Επίσης έγινε ένας ισχυρός σεισμός και οι άνθρωποι φοβήθηκαν και κρύφτηκαν στα σπήλαια και στους βράχους και έλεγαν να πέσουν πάνω τους και να τους πλακώσουν για να τους κρύψουν από το πρόσωπο του καθημένου επί του θρόνου και του Αρνίου και της οργής Αυτού. Γιατί ήρθε η ημέρα η μεγάλη της οργής Του και κανείς δεν μπορεί να σταθεί μπροστά Του.
5.                 Κατόπιν έχουμε την 7η σφραγίδα που περιλαμβάνει τις 7 σάλπιγγες ή φιάλες ή πληγές. Η έβδομη σάλπιγγα ή φιάλη είναι η Δεύτερη Έλευση του Χριστού. Οι σάλπιγγες 5,6,7 αποκαλούνται επίσης τα τρία ουαί.
6.                 Κατά την χρονική περίοδο της έκχυσης των πληγών και πριν αρχίσουν να εγχέονται, οι 144.000 σφραγίζονται για να προστατευτούν από τις πληγές αυτές. Σφραγίζονται πριν να ανοιχτεί η 7η σφραγίδα.
7.                 Οι 144.000 αρπάζονται στον ουρανό κάπου μεταξύ της 6ης και της 7ης σάλπιγγας.

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εικόνα για τις 7 σάλπιγγες και τις 7 φιάλες.


ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ


Η πρώτη απόδειξη είναι ότι και οι 7 σάλπιγγες και οι 7 φιάλες αρχίζουν να εκχύνονται όταν οι άγιοι της θλίψης έχουν ήδη αναστηθεί και αρπαχτεί στον ουρανό. Μπορούμε να παραβάλουμε σ’ αυτό τα κεφάλαια ζ, η:1 & ιε:1 - ις:2 της Αποκάλυψης.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι μόλις αρχίζει να εκχέεται η κρίση του Θεού, οι άγιοι της θλίψης ανασταίνονται και αρπάζονται στον ουρανό πριν την έκχυση των επτά πληγών ή φιαλών.

Η δεύτερη απόδειξη είναι ότι υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες μεταξύ των πληγών που αναφέρονται σαν σάλπιγγες και σαν φιάλες. Για παράδειγμα:

1.                 Η δεύτερη σάλπιγγα δείχνει ότι το 1/3 της επιφάνειας της θάλασσας έγινε αίμα, το 1/3 των εμψύχων κτισμάτων πέθανε στην θάλασσα, και το 1/3 των πλοίων καταστράφηκε. Και n δεύτερη φιάλη ξεχύθηκε πάνω στη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού, και κάθε ψυχή ζώσα πέθανε στη θάλασσα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες.
2.                 Επίσης στην 3η σάλπιγγα, ένα μεγάλο αστέρι που ονομαζόταν Άψινθος έπεσε στους ποταμούς και στις πηγές των υδάτων, και το 1/3 των υδάτων πικράθηκαν και πολλοί άνθρωποι πέθαναν. Και κατά την έκχυση της τρίτης φιάλης οι ποταμοί και οι πηγές των υδάτων μολύνθηκαν και έγιναν αίμα.
3.                 Στην 4η σάλπιγγα, η ημέρα και η νύκτα έχασαν το 1/3 του φωτισμού τους, καθώς και ο ήλιος. Και η 4η φιάλη χτύπησε τον ήλιο με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να καυματιστούν με καύμα μέγα.
4.                 Στην 5η σάλπιγγα, εξέρχονται ακρίδες από την άβυσσο και βασανίζουν τους ανθρώπους σαν να ήταν βασανισμός σκορπιού για πέντε μήνες. Πρόκειται για φυσικό βασανισμό. Όταν ο άγγελος εξέχεε την 5η φιάλη μας λέει ότι οι άνθρωποι μασούσαν τις γλώσσες τους από τον πόνο και βλασφήμησαν το Θεό για τους πόνους και τα έλκη τους.
5.                 Στην 6η σάλπιγγα, οι 4 άγγελοι που ήταν δεμένοι στον ποταμό Ευφράτη λύνονται. Πρόκειται για δαιμονικούς αγγέλους. Και στην 6η φιάλη ο ποταμός Ευφράτης ξηραίνεται για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από ανατολών ηλίου. Είναι πιθανόν ότι στη μία περίπτωση έχει αλληγορική σημασία και στην άλλη πραγματική ο ποταμός Ευφράτης, ή και στις δύο περιπτώσεις είναι αλληγορικός ή πραγματικός.
6.                 Στην έβδομη σάλπιγγα - όταν ο έβδομος άγγελος σάλπισε, αμέσως ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό, που έλεγε ότι οι βασιλείς του κόσμου τούτου έγιναν του Κυρίου και του Χριστού Αυτού. Και γνωρίζουμε ότι αυτό αναφέρεται στη Δεύτερη Έλευση του Χριστού, γιατί τότε είναι που ο Ιησούς Χριστός αναλαμβάνει την εξουσία πάνω σε όλα τα βασίλεια της γης.

Επίσης στην 7η σάλπιγγα ο Ιωάννης είδε ότι ανοίχτηκε ο ναός του Θεού στον ουρανό, και έγιναν αστραπές, φωνές, βροντές, σεισμός & χάλαζα μεγάλη. Στην Αποκ.ι:7 λέει ότι στις ημέρες του εβδόμου αγγέλου θα τελεσθεί το μυστήριο του Θεού που λάλησε στους δούλους Του τους προφήτες.

Ο καιρός για να εγκαθιδρυθεί n βασιλεία του Θεού έχει τελειώσει. Και στην 7η φιάλη εξήλθε φωνή από τον ναό που είπε «ετελέσθη». Το μυστήριο του Θεού εκπληρώθηκε. Και εδώ επίσης έγιναν φωνές, βροντές, αστραπές, σεισμός μέγας που όμοιος του δεν έγινε ποτέ στη γη, και χάλαζα μεγάλη μεγέθους ενός ταλάντου, δηλαδή βάρους περίπου 50 κιλών.

Η τρίτη απόδειξη είναι ότι και οι 7 σάλπιγγες και οι 7 φιάλες περιλαμβάνουν την έκχυση της οργής του Θεού στη γη. Και το γεγονός ότι είναι 7, δείχνει ότι πρόκειται για την έκχυση της πληρότητας της κρίσης του Θεού. Δεν ταιριάζει ότι η πληρότητα της οργής του Θεού ξεχύθηκε στη γη δύο φορές, πρώτα σαν σάλπιγγες και έπειτα σαν φιάλες.

Η τέταρτη απόδειξη είναι ότι και οι 7 σάλπιγγες και οι 7 φιάλες αποκορυφώνονται στην εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού και έχουν το ίδιο τέλος. Η βασιλεία του Θεού δεν εγκαθιδρύθηκε σε δύο διαφορετικούς χρόνους. Αν τώρα και οι δύο, και οι σάλπιγγες και οι φιάλες τελειώνουν με το ίδιο γεγονός, αυτό σημαίνει ότι καλύπτουν την ίδια χρονική περίοδο, τα δεύτερα 3 ½ χρόνια της Μεγάλης Θλίψης.

1.                 Αποκ.ι:7 Στις μέρες της φωνής του 7ου αγγέλου θα τελεσθεί το μυστήριο του Θεού.
2.                 Αποκ.ια:15 Οι βασιλείς του κόσμου τούτου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού Αυτού.
3.                 Αποκ.ια:16,17 Οι άγιοι ευλογούν και δοξάζουν το Θεό γιατί έλαβε τη δύναμη Του τη μεγάλη και βασίλευσε.
4.                 Αποκ.ις:17 Εξήλθε φωνή από το θρόνο και είπε, «ετελέσθη».

Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στις 7 σάλπιγγες και στις 7 φιάλες. Αυτό δείχνει ότι αναφέρονται στο ίδιο γεγονός κατά την ίδια χρονική περίοδο από διαφορετική άποψη.

«ετελέσθη» Αναφέρεται και στο ότι έλαβε τέλος η έκχυση της οργής και της δίκαιης κρίσης του Θεού πάνω στη γη, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι η βασιλεία του Θεού έχει πλέον εγκαθιδρυθεί πάνω στη γη, γιατί όλη αυτή η κρίση και η έκχυση της οργής του Θεού είναι προετοιμασία για την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού. Ο Θεός συντρίβει τους εχθρούς Του μέσω αυτών των κρίσεων και λαμβάνει την εξουσία και βασιλεύει πάνω στη γη.