Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκ.ις:19 Και διηρέθη η πόλις η μεγάλη εις τρία μέρη, και αι πόλεις των εθνών έπεσον. Και Βαβυλών η μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού διά να δώση εις αυτήν το ποτήριον του οίνου του θυμού της οργής αυτού.
 
Αποκ.ια:8 Είδαμε ότι αυτή η μεγάλη πόλη αναφέρεται στη μεγάλη παγκόσμια πόλη, στο παγκόσμιο σύστημα των εσχάτων ημερών, το βασίλειο του Α/Χ. Και εδώ τώρα οι μάρτυρες της θλίψης θανατώνονται σε όλο το πρόσωπο της γης.
 
Το γεγονός ότι η πόλη διαιρέθηκε σε τρία μέρη, σημαίνει ότι έχει να κάνει με το μεγάλο σεισμό ή μπορεί να αναφέρεται σε κάτι που συμβαίνει μέσα στο βασίλειο του Α/Χ ακριβώς τον καιρό που προκαλείται η διαίρεση αυτή.
Και αι πόλεις των εθνών έπεσον.
 

Αναφέρεται στα αποτελέσματα του τρομερού σεισμού που όμοιος δεν έγινε ποτέ πάνω στη γη.
 
Και Βαβυλών η μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού, δια να δώση εις αυτήν το ποτήριον του οίνου του θυμού της οργής αυτού
 
Εδώ χρησιμοποιούνται και οι δύο λέξεις, και ο θυμός και η οργή. Από τη μια πλευρά η οργή που ξαφνικά ξεσπά με ορμή και κατόπιν καθησυχάζει, και από την άλλη ο θυμός που έχει συγκεντρωθεί επί αρκετό χρονικό διάστημα και παρέμεινε και τα αποτελέσματά του είναι μεγάλης διάρκειας.
 
Βλέπουμε λοιπόν την απέραντη οργή και το φοβερό θυμό του Θεού ενάντια στο ασεβές παγκόσμιο σύστημα, ενάντια στο σύστημα της παγκόσμιας Βαβυλώνας που τόσα πολλά κακά έχει κάνει για να καταστρέψει τις ψυχές των ανθρώπων.
 
Αποκ.ιη:2-3 Σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η καταστροφή της Βαβυλώνας της πόρνης εκκλησίας. Και λέει «έπεσεν, έπεσεν η Βαβυλών η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριον δαιμόνων, και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου…... Διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη».
 
Όμως ο λαός του Θεού πρέπει να εξέλθει από αυτήν για να μην συγκοινωνήσει στις αμαρτίες της και να μην λάβει από τις πληγές της.

Αποκ.ις:20 Και πάσα νήσος έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν.

Βλέπουμε ότι αυτός ο τρομερός σεισμός έχει επίδραση πάνω σ’ όλη τη γη και έκανε όλα τα νησιά στη γη να μετακινηθούν. Όταν λέει ότι κάθε νησί έφυγε εννοεί ότι μετατοπίστηκε από τη θέση του.
 
Επίσης λέει ότι και τα όρη δεν ευρέθησαν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάθε όρος πάνω στη γη ισοπεδώθηκε κι έγινε πεδιάδα. Εκείνο που θα συμβεί σαν συνέπεια του μεγάλου σεισμού θα είναι ότι θα υπάρχουν όρη που θα χαθούν και θα ισοπεδωθούν, όχι όμως όλα τα όρη της γης.

Αποκ.ις:21 Και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινεν εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους· και εβλασφήμησαν οι άνθρωποι τον Θεόν διά την πληγήν της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ήτο μεγάλη σφόδρα.
Και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου
 
Αποκ.ια:19 Εδώ είναι το παράλληλο εδάφιο για την πληγή αυτή της χαλάζης που συμβαίνει κατά την ίδια χρονική περίοδο.
 
Ιεζ.λη:22,23 Ο Κύριος θα βρέξει βροχή κατακλυσμού, και λίθους χαλάζης, και πυρ και θείον. Και αυτό συμβαίνει στην ίδια χρονική περίοδο στη μάχη του Αρμαγεδδώνα.
 
Οι άνθρωποι όμως αντί να μετανοήσουν και να δοξάσουν το Θεό, Τον βλασφήμησαν εξ αιτίας της πληγής της χαλάζης. Και η πληγή αυτή ήταν μεγάλη σφόδρα. Βλέπουμε ότι αν και βρίσκονται πολύ κοντά στο τέλος, η πλειονότητα των ανθρώπων δεν θα μετανοήσουν από τα έργα τους, αλλά θα βλασφημήσουν το Θεό. Και πάρα πολλοί θα Τον βλασφημούν ανοιχτά και δημόσια καθώς θα βλέπουν όλη αυτή τη δίκαιη κρίση Του να εκχέεται.
 
Όμως ακόμη και μετά τη Χιλιετή Βασιλεία, κατά την οποία έχει αποδειχτεί φανερά πλέον ότι ο Θεός είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και Αυτός έχει όλη τη δύναμη και την εξουσία, και ότι είναι ο μόνος που κυβερνά πάνω στις βασιλείες των ανθρώπων, ακόμη και τότε οι άνθρωποι θα είναι ενάντια στο Θεό. Θα υπάρχουν λαοί και έθνη που θα στραφούν ενάντια στη γνώση του Θεού που είχαν. Στην Αποκ.κ:8,9 λέει ότι μετά τη Χιλιετή Βασιλεία θα λυθεί ο Σατανάς και θα πλανήσει τα έθνη. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να κρατούν μια σκληρή στάση απέναντι στο Θεό. Δεν μετανοούν και αρνούνται να βαδίσουν μαζί με το Θεό ακόμη κι όταν γνωρίζουν πολλά πράγματα γι’ Αυτόν και τη δύναμή Του.
 
Αποκ.θ:20-21 Και μετά την έκχυση των έξη πρώτων πληγών οι άνθρωποι δεν μετανόησαν από τα έργα των χειρών τους. Και όταν ο Ιησούς έρχεται στη Δεύτερη Έλευση, η αντίδραση των ανθρώπων και πάλι δεν είναι να μετανοήσουν και να σωθούν, αλλά τους καταλαμβάνει φόβος και τρόμος. Στο α:7 λέει ότι θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης στην παρουσία Του. Μένουν σκληροί και αμετανόητοι μέσα στην αμαρτία τους και το μόνο που κάνουν είναι να φοβηθούν και να θρηνήσουν.
 
Λέει ότι η χάλαζα ήταν μεγέθους ενός ταλάντου. Δηλαδή κάθε κόκκος χαλάζης είχε βάρος 50-60 κιλά.
 
Το λεξικό της Βίβλου αναφέρει μερικά παραδείγματα πτώσης χαλάζης που συνέβησαν στο παρελθόν:

•    Στην Ισπανία το 1829 έπεσε χάλαζα μεγέθους 2 κιλών.
•    Στη Σκωτία είχε πέσει χαλάζι σαν αυγά χήνας.
•    Στη Γαλλία το 1865 έπεσε τέτοιο χαλάζι που έκαναν σωρούς πέντε μέτρα ύψος.
•    Στην Ουγγαρία το 1832 έπεσε στοίβα χαλάζι με διάμετρο 1μ.
•    Στην Αγγλία το 1849 έπεσε πάλι μια στοίβα από χαλάζι με 6 μέτρα διάμετρο.
 
Όμως σ’ αυτή την πληγή το χαλάζι που θα πέσει θα είναι τρομερό, γιατί θα πέσουν πολλοί «κόκκοι» μεγέθους ενός ταλάντου.
 
Ι.Ναυή ι:10,11 Εδώ βλέπουμε ότι όταν αυτοί οι 5 βασιλιάδες συμμάχησαν να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες, ο Ι.Ναυή εκστράτευσε εναντίον τους και τους κατατρόπωσε. Ενώ έφευγαν μπροστά από τον Ισραήλ ο Κύριος έριξε εναντίον τους από τον ουρανό λίθους μεγάλους χαλάζης και καταστραφήκαν ολοσχερώς. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν χαλάζι όμοιο σε μέγεθος μ’ αυτό στην Αποκάλυψη, αλλά δείχνει ότι έπεσε θεία κρίση πάνω σ’ αυτούς τους βασιλιάδες των Αμορραίων.
 
Σχετικά με την κρίση που λαμβάνει χώρα κατά τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού, έχουμε τα εξής παράλληλα εδάφια:
 
1.    Ησ.λδ:1-8 Ο θυμός του Κυρίου είναι πάνω σ’ όλα τα έθνη. Θα τα παραδώσει σε σφαγή και θα τα καταστρέψει τελείως. Στο εδ.4 αναφέρει πολλά γεγονότα των εσχάτων ημερών εν συντομία. Και λέει ότι όλη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα τυλιχτούν σαν βιβλίο. Είναι ημέρα εκδικήσεως του Κυρίου. Στο εδ.5 ο Θεός χρησιμοποιεί την κρίση στην Ιδουμαία σαν παράδειγμα για τη μεγαλύτερη κρίση πάνω στο σύστημα του Α/Χ στις έσχατες μέρες.
 
Στο εδ.6 λέει ότι η μάχαιρα του Κυρίου επαχύνθη με το αίμα των αρνίων και των τράγων και των κριών, τα οποία συμβολίζουν την μεγάλη σφαγή των ανθρώπων εξ αιτίας της κρίσης του Θεού πάνω στα στρατεύματα του συστήματος του Α/Χ.
 
2.    Ιωήλ γ:9-14 Εδώ αναφέρεται στον καιρό πριν τη Χιλιετή Βασιλεία στη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Μιλάει για την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, πρόκειται για πραγματική κοιλάδα, αν και ορισμένοι λένε ότι συμβολίζει απλά την κρίση του Θεού πάνω στα έθνη. Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει με τους αγίους Του στη Δεύτερη Έλευση και θα ποιμάνει τα έθνη εν ράβδω σιδηρά.