Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Στις μέρες μας, ακούγεται αρκετά συχνά η φράση: «Μα, δεν μπορείς σήμερα να πιστεύεις στο Θεό»! Κατά κάποιο τρόπο είναι αρκετά δικαιολογημένη. Ζούμε σε μια υπερβολικά πολυάσχολη εποχή και πολλοί από μας δεν έχουμε τον καιρό ούτε και τη διάθεση να ερευνήσουμε δυσνόητα θέματα, που άλλωστε δεν μας αφορούν άμεσα.

Όμως, τι θα γίνει, αν υπάρχει Θεός που μας έπλασε, μας αγαπάει και μια μέρα θα μας κρίνει; Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η ουσία δεν είναι τι γνώμη έχω εγώ για το Θεό, αλλά τι γνώμη έχει ο Θεός για μένα.


Τι το ιδιαίτερο υπάρχει στις μέρες μας που να μας κάνει πιο δύσκολους να πιστεύουμε στο Θεό από παλιότερες μέρες;

Πρώτα, υπάρχει η καταπληκτική επιτυχία της επιστήμης. Τα τελευταία 50 χρόνια, όλο το πρόσωπο της γης έχει μεταμορφωθεί. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο σαστισμένοι. Η επιστήμη κέρδισε τη μάχη. Δεν είναι ν’ απορεί κανείς, που πολλοί άνθρωποι στηρίζουν όλες τις ελπίδες τους πάνω στην επιστήμη κι απορρίπτουν το Θεό.