Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ

Οι επτά φιάλες ή πληγές και οι επτά σάλπιγγες αναφέρονται στο ίδιο γεγονός από διαφορετική όμως άποψη. 

Αναφέρονται στη έκχυση της κρίσης του Θεού πάνω στη γη όταν ανοίγεται η 7η σφραγίδα.
 
Στο κεφ.ε είδαμε ότι υπήρχε ένα βιβλίο με 7 σφραγίδες. Και είδαμε ότι το Αρνίο πλησίασε στο θρόνο και πήρε το βιβλίο. Ήταν ο μόνος άξιος να πάρει το βιβλίο και να ανοίξει τις 7 σφραγίδες του. Έχουμε λοιπόν επτά σφραγίδες. Η σειρά των γεγονότων είναι η εξής: 1. Η Αρπαγή της εκκλησίας.
   
 2. Ανοίγονται οι 7 σφραγίδες η μία μετά την άλλη και εκχέεται η κρίση του Θεού στη γη.
   
 3. Η περίοδος των 6 πρώτων σφραγίδων είναι τα πρώτα 3 ½ χρόνια της Μεγάλης Θλίψης. Είναι η ίδια χρονική περίοδος κατά την οποία η κυβέρνηση του Α/Χ θανατώνει όλους τους αγίους της θλίψης. Στο κεφ.ια αυτή η περίοδος των 3 ½ χρόνων αναφέρεται σαν 42 μήνες και σαν 3 ½ μέρες, κατά την οποία οι δύο μάρτυρες θανατώνονται.
   
 4. Στην 5η σφραγίδα είδαμε τις ψυχές των εσφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο, προς τους οποίους ειπώθηκε ότι πρέπει να περιμένουν μέχρι να φονευθούν και οι υπόλοιποι αδελφοί τους. Στην 6η σφραγίδα ο ήλιος έγινε μέλας σαν σάκος τρίχινος και η σελήνη έγινε σαν αίμα. Επίσης έγινε ένας ισχυρός σεισμός και οι άνθρωποι φοβήθηκαν και κρύφτηκαν στα σπήλαια και στους βράχους και έλεγαν να πέσουν πάνω τους και να τους πλακώσουν για να τους κρύψουν από το πρόσωπο του καθημένου επί του θρόνου και του Αρνίου και της οργής Αυτού. Γιατί ήρθε η ημέρα η μεγάλη της οργής Του και κανείς δεν μπορεί να σταθεί μπροστά Του.
   
 5. Κατόπιν έχουμε την 7η σφραγίδα που περιλαμβάνει τις 7 σάλπιγγες ή φιάλες ή πληγές. Η έβδομη σάλπιγγα ή φιάλη είναι η Δεύτερη Έλευση του Χριστού. Οι σάλπιγγες 5,6,7 αποκαλούνται επίσης τα τρία ουαί.
   
 6. Κατά την χρονική περίοδο της έκχυσης των πληγών και πριν αρχίσουν να εγχέονται, οι 144.000 σφραγίζονται για να προστατευτούν από τις πληγές αυτές. Σφραγίζονται πριν να ανοιχτεί η 7η σφραγίδα.
   
 7. Οι 144.000 αρπάζονται στον ουρανό κάπου μεταξύ της 6ης και της 7ης σάλπιγγας.

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εικόνα για τις 7 σάλπιγγες και τις 7 φιάλες.