Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (6)

Α. Απάτη και διωγμός

Ο Ιησούς άρχισε να απαντάει σ’ αυτά που ζήτησαν να μάθουν οι μαθητές, σχετικά με τα σημεία των τελευταίων ημερών, με την προειδοποίηση ότι θα είναι περίοδος πλάνης. Ο στόχος της πλάνης θα είναι ο άνθρωπος και η προειδοποίηση του Ιησού ήταν προσωπική προς τους μαθητές: «Καί αποκριθείς ο  Ιησούς, είπε πρός αυτούς· Βλέπετε μή σάς πλανήση τις» (Ματθ.κδ:4). Αν αυτή η πλάνη μπορούσε να πλανήσει τους μαθητές και ο Ιησούς τους προειδοποιεί γι’ αυτό, πόσο μάλλον σήμερα, οι ακόλουθοι του Κυρίου μπορούν να πλανηθούν! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη, απ’ αυτή που έχει να κάνει με ψευτοθρησκευτικές πρακτικές.


Β. Ταραχές ανάμεσα στα έθνη.

Σ’ όλο τον κόσμο υπάρχουν ταραγμένες από πολέμους και πολιτικές ταραχές περιοχές. Πολλοί, ακόμα και πολιτικοί, σκέπτονται μήπως είμαστε στα πρόθυρα ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Κάποιοι αρχίζουν να παίρνουν στα σοβαρά την πιθανότητα ενός «Αρμαγεδώνα».
Εκατομμύρια άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο, σήμερα που λέμε αυτά τα πράγματα, το βράδυ θα πάνε να κοιμηθούν νηστικοί. Οι στατιστικές λένε ότι σε λίγα χρόνια ο υπερπληθυσμός θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Βλέποντας τις μεγαλουπόλεις να μεγαλώνουν περισσότερο καθώς και τις χωρίς έλεγχο μετακινήσεις πληθυσμών, ο φόβος για μια συνεχώς αυξανόμενη μαζική βία και πολιτική σύγκρουση δεν είναι αδικαιολόγητος.

Γ. Φυσικές συμφορές.

Ό,τι συμβαίνει στη φύση, είναι κάτω απ’ τον πλήρη έλεγχο του Θεού και από τις διάφορες συμφορές που συμβαίνουν στις μέρες μας, προειδοποιούμαστε ότι Αυτός δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. «Δέν γνωρίζουσιν, ουδέ νοούσι· περιπατούσιν εν σκότει· πάντα τά θεμέλια τής γής σαλεύονται» (Ψαλμ.πβ:5). Μεγάλοι σεισμοί έχουν αυξηθεί καταπληκτικά τις τελευταίες δεκαετίες και ο Ιησούς μας είπε ότι αυτό είναι σημείο των τελευταίων ημερών καθώς και ότι η θάλασσα και τα κύματα θα ηχούν (Λουκ.κα:25). Κυκλώνες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι και ασυνήθιστες χιονοθύελλες φαίνεται να θέλουν να μας δείξουν πόσο δυσαρεστημένος είναι ο Θεός μ’ αυτό τον κόσμο. Όλα αυτά είναι προφητευμένα σημεία των εσχάτων ημερών.