Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΟΤΑΝ ΕΒΛΕΠΕΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ, ΗΤΑΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΒΛΕΠΕΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑΙωάν.ιδ:9 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα;

Αυτό το εδάφιο σημαίνει ότι ο Ιησούς ήταν πραγματικά ο Πατέρας ή ότι απλά εκπροσωπούσε τον Πατέρα; Ας αφήσουμε την Αγία Γραφή να μιλήσει. Ο προφήτης Ησαΐας είπε, σχετικά με τον Ιησού, ότι θα ήταν το  «παιδίον που εγεννήθη εις ημάς», «Θεός ισχυρός» και «αιώνιος πατέρας» (Ης.θ:6). Ο ίδιος ο Ιησούς, είπε απερίφραστα στον Φίλιππο ότι «ο Πατήρ είναι εν εμοί» και ότι «ο Πατήρ ο μένων εν εμοί αυτός εκτελεί τα έργα» (Ιωάν.ιδ:10). Πιστεύεις αυτό που είπε ο Ιησούς; Οι τριαδικοί πιστεύουν (και διδάσκουν) ότι η θεότητα που κατοικούσε στον Χριστό δεν ήταν του Πατέρα, αλλά του θεού υιού. 


Δηλαδή, θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η Γραφή αντιφάσκει με τον εαυτό της; Ήταν η θεότητα που κατοικούσε στον Χριστό του Πατέρα, όπως ο Ίδιος είπε; Όταν οι μαθητές είδαν και τον Πατέρα και τον Γιο στο Ιωάν.ιε:24, πόσα πρόσωπα της θεότητας είδαν; Η Γραφή δηλώνει καθαρά, «ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέμψαντά με» (Ιωάν.ιβ:45). Σύμφωνα με το Ιωάν.ιε:24, είδαν και μίσησαν τόσο τον Ιησού όσο και τον Πατέρα, αλλά είδαν μόνο ένα πρόσωπο, αποδεικνύοντας ότι όταν είδαν τον Ιησού, είδαν και τον Πατέρα. Γι’ αυτό ο Ιησούς είπε στον Φίλιππο, «όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα» και «από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν» (Ιωάν.ιδ:7-9). Τους έδειχνε τον Πατέρα εν Υιώ, τον Θεό που φανερώθηκε εν σαρκί (Α’ Τιμ.γ:16). 

«διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς, και είσθε πλήρεις εν αυτώ» (Κολ.β:9-10).

Αν ο Ιησούς, σαν το 2ο πρόσωπο της θεότητας, εκπροσωπούσε στη γη το 1ο πρόσωπο της θεότητας, τότε θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί δεν αντιπροσώπευε και το 3ο πρόσωπο της θεότητας. Μήπως ο θεός άγιο πνεύμα προσεβλήθη μ’ αυτό και αποφάσισε να έρθει μόνος του (Ιωάν.ιδ:16. Πράξ.β:1-4);

Αν ο Ιησούς είναι ο θεός υιός, όπως Τον προβάλλουν, γιατί δεν πρόβαλε και γιατί δεν εξασκούσε τα χαρακτηριστικά της δικής του θεότητας; Αυτό είναι το πρόβλημα και η σύγχυση του Τριαδικού δόγματος.

Σύμφωνα με το Ιωάν.α:18 και Έξοδ.λγ:20, οι Γραφές διδάσκουν, «Ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν» και ότι «άνθρωπος δεν θέλει με ιδεί και ζήσει». Ωστόσο, ορισμένοι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης όπως ο Μωυσής, ο Ααρών, ο Ναδάβ και Αβιούδ και οι εβδομήντα πρεσβύτεροι είδαν τον Θεό του Ισραήλ (Έξοδ.κδ:9-11, λγ:11). Μήπως ο Μωυσής ήταν ψευδοπροφήτης; Μήπως ο Θεός τους παραπλάνησε; Αντιφάσκει η Αγία Γραφή; ΟΧΙ. Απλά, εμείς πρέπει να ορθοτομούμε τον λόγο της αλήθειας. 

Το Ιωάν.δ:24 διδάσκει, «Ο Θεός είναι πνεύμα». Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να δει το Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορείς να δεις ένα πνεύμα, αλλά είδαν τον Πατέρα, επειδή ο Ιησούς ήταν η φανέρωση του Πατέρα σε σάρκα (Ης.θ:6, Α’ Τιμ.γ:16). Αυτός είναι ο «χαρακτήρ της υποστάσεως» του αόρατου Θεού (Εβρ.α:3). Στην Παλαιά Διαθήκη, ο αόρατος Θεός μπορούσε και φανέρωσε τον Εαυτό Του με διάφορους τρόπους, προσωρινά ορατές μορφές που ο άνθρωπος μπορούσε να δει, αν και κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να δει άμεσα το αόρατο Πνεύμα του Θεού. Αυτό που η Αγία Γραφή ονομάζει Θεό, είναι ο Θεός και τίποτε άλλο.

Στην Καινή Διαθήκη, ο Θεός αποκάλυψε μόνιμα τον εαυτό Του, εν σαρκί, στο πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό έξω από τον Ιησού. Δεν ήταν ακριβώς ο Θεός, που εμφανίζονται με τη μορφή του ανθρώπου, αλλά ήταν ντυμένη με ένα πραγματικό ανθρώπινο σώμα και τη φύση Θεός. Όπως πολλοί άνθρωποι σήμερα, ο Φίλιππος δεν είχε αντιληφθεί ότι ο Πατέρας είναι ένα πανταχού παρόν, αόρατο πνεύμα, και ότι ο μόνος τρόπος που κάποιος θα μπορούσε να Τον δει, θα ήταν μέσω του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο Φίλιππος δεν ζήτησε από τον Ιησού απλά να τους δείξει κάτι για τον Πατέρα, είπε, «δείξον εις ημάς τον Πατέρα». Ήταν ο Φίλιππος και το ανθρώπινο σώμα του Ιησού. Ο Ιησούς τον κοίταξε στα μάτια και είπε, «όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα». Ήταν η «εικών του Θεού του αοράτου» (Κολ.α:15).