Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Άλλη μια ευκαιρίαΈγραφε μήνυμα στο κινητό καθώς οδηγούσε, όταν πέρασε το STOP χωρίς να σταματήσει. Την χτύπησαν στο πλάι, το αμάξι γύρισε τρεις φορές, αλλά με κάποιο τρόπο επιβίωσε.

Όπως είναι κατανοητό, έγινε μία ειλικρινής υποστηρικτής κατά των γραπτών μηνυμάτων στην οδήγηση.


Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα, σκοτώθηκε... το καταλάβατε: έγραφε μήνυμα στο κινητό καθώς οδηγούσε.

Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το θάνατο και επέζησε..., πώς μπόρεσε να επαναλάβει μια τέτοια επικίνδυνη συμπεριφορά;

Αυτή η αληθινή ιστορία είναι ένα συνηθισμένο πνευματικό σενάριο: άνθρωποι καταστρέφουν τη ζωή τους με την αμαρτία, ο Θεός τους προσφέρει μια οδό διαφυγής, αποδέχονται τη βοήθεια του Θεού, αλλά αργότερα επιστρέφουν στην αμαρτία τους (Παρ.κς:11).

Δεν μιλάω μόνο για τοξικομανείς εδώ. Μιλώ για σένα και για μένα.

Μήπως νομίζουμε ότι η υπομονή του Θεού δεν έχει κανένα όριο; Μήπως νομίζουμε ότι δεν πειράζει αν το κάνουμε άλλη μια φορά;

Παρ.κθ:1 Άνθρωπος όστις ελεγχόμενος σκληρύνει τον τράχηλον, εξαίφνης θέλει αφανισθή και χωρίς ιάσεως.

Ο Ιησούς είπε, «Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει». Ιωάν.ιδ:21-23

Ας Τον αγαπήσουμε και ας Τον υπακούσουμε, αγαπητοί φίλοι.