Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Στο όραμά του ο Ιωάννης στην Πάτμο, είδε-«εν μέσω του θρόνου... αρνίον εστηκός ως εσφαγμένον» (ε:6) και οι 28 φορές που στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται ο Χριστός και η θυσία Του, κάνουν την Αποκάλυψη να κυριαρχείται από το Σταυρό και το εξιλαστήριο έργο του Χριστού. Έτσι, ο Σταυρός δεν περιορίζεται στον ιστορικό επίγειο ρόλο του. Είναι το κέντρο της πνευματικής μας ζωής εδώ, μα θα 'ναι και το κέντρο της λατρείας μας στον ουρανό για πάντα- «εν μέσω του θρόνου».


1. Ο Σταυρός είναι το μόνο εισιτήριό μας για τον ουρανό

(ζ:9-15). Δεν μας μπάζει σ’ αυτόν η αξία μας και τα έργα μας, η καταγωγή μας ή η θρησκεία μας, αλλά μόνο αυτοί που «λεύκαναν τις στολές τους στο αίμα του Αρνίου», γιατί «η σωτηρία τω Θεώ ημών και τω Αρνίω».

2. Ο Σταυρός είναι το κέντρο της ουράνιας λατρείας μας.

Εδώ κάτω στη γη, νιώθουμε την ανάγκη να λατρεύουμε (μάλιστα δημόσια) τον Θεό, μέσα σέ κάποιο ναό. Μάλιστα, συχνά ο χώρος λατρείας μας ελκύει δυστυχώς περσότερο από το πρόσωπο της λατρείας. Στον ουρανό, τον κατ’ έξοχή χώρο λατρείας, δεν υπάρχει ναός. Γιατί «ναός αυτής Κύριος ο Θεός και το Αρνίον» (κα:22). Δηλ. ο Θεός και η σταυρική θυσία.

3. Ο Σταυρός είναι το θέμα της ουράνιας υμνωδίας μας.

Σήμερα, πόσοι ύμνοι και ποια ποικιλία μουσικής! Και πάντοτε θα γράφουμε κι άλλους νέους ύμνους, στη λαχτάρα μας να εκφράσουμε όλη μας τη λατρεία. Εωσότου ψάλουμε την «νέαν ωδήν», που απευθύνεται σ’ Εκείνον που «εσφάγη και ηγόρασεν ημάς τω Θεώ εν τω αίματί του» (ε:9).

4. Ο Σταυρός είναι η πηγή της ζωής στον ουρανό.

Από πόσα και ποια λασποπήγαδα, δοκιμάζουμε εδώ κάτω, ν’ αντλήσουμε ζωή!.. Όμως στον ουρανό το «ύδωρ της ζωής» το προσφέρει «ο ποταμός που εκπορεύεται εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου» (κβ:1). Όλα που η σταυρική θυσία του Χριστού εμπεριέχει, θα ’ναι πηγή και κανόνας ζωής, εκεί.

  5. Ο Σταυρός είναι στον ουρανό το κέντρο διακυβέρνησης.

Σε προεκλογική εποχή, η απορία είναι σε ποια από τις λιγότερο απογοητευτικές μετριότητες ν’ ακουμπήσει κανείς την εμπιστοσύνη του. Στον ουρανό, θα δούμε και θ’ απολαύσουμε, τη δικαιοσύνη και επάρκεια του Αρνίου. «Εν μέσω του θρόνου... το Αρνίον» (δ:2, ε:6). Ποια επανάπαυση και ανακούφιση!.. «Το Αρνίον ποιμανεί» (ζ:17).

6. Ο Σταυρός είναι στον ουρανό το κέντρο κάθε νίκης.

Αυτός που στο Γολγοθά γίνηκε πηγή και σάλπισμα νίκης κατά του Διαβόλου και της αμαρτίας, θα εξακολουθήσει και σ’ ολόκληρη την αιωνιότητα. «Αυτοί ενίκησαν διά το αίμα του Αρνίου» (ιθ:11). Καμιά ήττα ούτε ηττοπάθεια, στον ουρανό.

7. Ο Σταυρός, υπέρτατος τρόμος των εχθρών τ’ ουρανού.

Το αρνί, έμβλημα πραότητας, ανεξικακίας, ταπείνωσης. Όμως στο ς:12-17, διαβάζουμε για την «οργή του Αρνίου». Είδατε ποτέ ένα αρνί θυμωμένο; Φαινόμενο τόσο εξαιρετικό και δυνατό που εύχονται- «πέσετε εφ’ ημάς όρη και πέτρες...». Κανείς να μη βρεθεί σ’ αυτή την κατάσταση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Γνώρισε το Σταυρό του Χριστού σήμερα και προχώρησε μαζί του, σ’ αυτή τη ζωή και την αιωνιότητα.