Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

ΜΙΑ ΘΕΟΤΗΤΑ & ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ

Οι τριαδικοί διδάσκουν ότι ο Θεός δίνει έμφαση στη μονότητά Του, μόνο σε αντίθεση με τις παγανιστικές θεότητες ή είδωλα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σαν πλειονότητα προσώπων ή υποστάσεων. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε γιατί ο Θεός δεν το έκανε σαφές στους Εβραίους, ιδιαίτερα σ’ αυτούς που έγραψαν την Παλαιά Διαθήκη, που επέμεναν στον απόλυτο μονοθεϊσμό και όχι σε μια θεολογία προσώπων;


Η Παλαιά Διαθήκη το ξεκαθαρίζει, χρησιμοποιώντας την πιο δυνατή γλώσσα, για να περιγράψει την απόλυτη μονότητα, χρησιμοποιώντας λέξεις και φράσεις όπως «κανένας, κανένας άλλος, κανένας σαν εμένα, κανένας δίπλα μου, μόνος, εκτός από εμένα, και εις» (Ης.με:6-8, 21-23, μδ:24, μς:9). Ο Θεός δεν θα μπορούσε να το κάνει πιο καταφανές ότι δεν υπάρχει πολυπροσωπία στη θεότητα και ότι είναι απόλυτα εις.

Ποιος είναι Αυτός που μιλάει και χρησιμοποιεί τόσο συχνά εκφράσεις όπως «Εγώ», «Εμένα» και λέει ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός μαζί μου; Η Καινή Διαθήκη αποκαλύπτει Αυτόν τον ομιλητή, ότι είναι ο Ιησούς. Συγκρίνετε Ης.μγ:10-11, & με:22-23 με Ματθ.α:21, Τίτος β:13. και Φιλιπ.β:10-11. Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας του κόσμου και κάποια μέρα θα κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός, όπως έκανε ο Θωμάς (Ιωάν.κ:28).

Ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός που είπε, «εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος». Θα ήταν αδύνατο για τον Ιησού να το πει αυτό, εάν υπήρχαν άλλα δύο πρόσωπα μαζί Του, που ήταν και αυτοί θεοί;

Αγαπητέ κήρυκα της θεωρίας της τριάδας, θα μπορούσες να σταθείς ανάμεσα σε αδελφούς σου κήρυκες και να δηλώσεις ότι είσαι ο μόνος αληθινός κήρυκας του ευαγγελίου και δεν υπάρχουν άλλοι;

Οι τριαδικοί λένε ότι στον Ης.μβ:8, μδ:6: μδ:24, είναι αντιπαραβολές μεταξύ του Θεού και των ειδώλων. Τώρα αρχίζουν να το βλέπουν. Κάθε Θεός, σύμφωνα με το σκεπτικό τους, εκτός από τον Ιησού, είναι είδωλο. Κάθε Θεός δίπλα στον Ιησού είναι ένας ψεύτικος θεός. Ο Ησαΐας, αντιπαραβάλει τον ένα Θεό με εκείνους που κάποιοι πιστεύουν ότι είναι θεοί. Νόμιζαν ότι αυτά τα είδωλα ήταν θεία όντα, που ήταν μαζί με τον ομιλητή.

Πράξ.ιζ:26 και έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, διά να κατοικώσιν εφ' όλου του προσώπου της γης, και διώρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών

Το εδάφιο αυτό μας διδάσκει ότι η ανθρώπινη φυλή κατάγεται από έναν, τον Αδάμ, όχι από δύο ή τρεις πηγές. Σίγουρα το ανθρώπινο γένος αποτελείται από πολλούς ανθρώπους. Πιστεύεις ότι επειδή το ανθρώπινο γένος αποτελείται από πολλά άτομα, αυτό το γεγονός αποδεικνύει το ίδιο και για τη θεότητα; Αν ναι, τότε γιατί σταματάει στους τρεις; Γιατί να μην διδάξει μια οικογένεια θεών, όπως άλλες θρησκευτικές ομάδες διδάσκουν;

Σκέψου λίγο, εάν επειδή η Βίβλος ορίζει ότι υπάρχει μόνο μία θεότητα, αποδεικνύει ότι υπάρχουν μόνο τρία πρόσωπα στη θεότητα, γιατί τότε το γεγονός ότι υπάρχει μόνο μία ανθρωπότητα να μην αποδεικνύει ότι υπάρχουν μόνο τρία άτομα σ’ αυτή την ανθρωπότητα;

Σκέψου λίγο ακόμα, αν τρία ανθρώπινα όντα, που μοιράζονται την ανθρώπινη φύση, είναι τρεις άνθρωποι, τότε γιατί τρία θεία όντα, που μοιράζονται τη θεία φύση να μην είναι τρεις θεοί; Η Αγία Γραφή υπογραμμίζει σαφώς ότι ο Θεός είναι εις (Γαλ.γ:20, Μάρκ.ιβ:29). Δεν είναι ένας Θεός με τρία πρόσωπα, αλλά είναι απλά και αδιαίρετα εις, χωρίς διάκριση προσώπων.