Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Το βιβλίο των αριθμών 21

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποστολή κατασκόπων

ιγ:1-3 Απόστειλον άνδρας: Για να καταλάβουμε καλά αυτή την εντολή, πρέπει να τη συσχετίσουμε με μερικά εδάφια από το Δευτερονόμιο, όπου ο Μωυσής επαναλαμβάνει τα γεγονότα της ερήμου και τους υπενθυμίζει αυτό το γεγονός που είναι σπουδαίο και ενδιαφέρον. Εδώ δίδεται σαν διαταγή του Θεού, ενώ στο Δευτ.α:19-26 φαίνεται σαν ιδέα του λαού.
Σ’ αυτά τα εδάφια έχουμε την ηθική αιτία του γεγονότος που αναφέρεται στους Αριθμούς ιγ:3. Ο Κύριος έδωσε αυτή την εντολή εξαιτίας της πνευματικής κατάστασης του λαού.

Ο Μωυσής τους ενθάρρυνε ν’ ανέβουν και να πάρουν τη γη (Δευτ.α:21) ο λαός απαίτησε κατασκόπους να ελέγξουν πρώτα τη γη (α:22) και ο Μωυσής συμφώνη­σε (α:23) γιατί ρώτησε το Θεό και πήρε την έγκριση Του (Αριθ.ιγ:1-3).
Αν δεν θέλουμε να τους κρίνουμε αυστηρά, μπορούμε να πούμε ότι ίσως ήθελαν να δουν στρατηγικά πώς είναι οι δρόμοι, τα περάσματα, από που να μπουν.
Αλλά, οι υποσχέσεις του Θεού, δεν θα έπρεπε να είναι αρκετές για τον Ισραήλ; Δευτ.η:7-9 «Διότι Κύριος ο Θεός σου σέ φέρει εις γήν αγαθήν, γήν ποταμών υδάτων, πηγών καί αβύσσων, αίτινες αναβλύζουσιν από κοιλάδων καί ορέων· γήν σίτου καί κριθής καί αμπέλων καί συκών καί ροδιών· γήν ελαιών καί μέλιτος· γήν, επί τής οποίας θέλεις τρώγει άρτον ουχί μετ' ενδείας, δέν θέλεις στερείσθαι ουδενός επ' αυτής· γήν, τής οποίας οι λίθοι είναι σίδηρος, καί εκ τών ορέων αυτής θέλεις μεταλλεύει χαλκόν».
Δεν θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένοι μ’ αυτή τη μαρτυρία του Θεού; Ο Θεός δεν ήξερε που τους έστελνε; Γιατί να στείλουν κατασκόπους; Γιατί να έρθουν «πάντες» (Δευτ.α:22) και να πουν: «Ας αποστείλωμεν άνδρας έμπροσθεν ημών καί άς κατασκοπεύσωσιν εις ημάς τήν γήν καί άς απαγγείλωσι πρός ημάς»;
Αυτά τα ερωτήματα απευθύνονται μάλλον στις δικές μας καρδιές. Μας αποκαλύπτουν και φανερώνουν τέλεια την κατάσταση που βρισκόμαστε.
Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου του Σαμουήλ βρίσκουμε ένα παρόμοιο γεγονός, τότε που ο Ισραήλ ζητούσε βασιλιά. Ο Κύριος διέταξε το Σαμουήλ να ακούσει τη φωνή του λαού και να τους δώσει βασιλιά (Α’ Σαμ.η:22). Μήπως μ’ αυτή την κίνηση ο Θεός επιδοκίμαζε τη γνώμη τους; Το αντίθετο. Μάλιστα είπε ότι αυτή η απαίτηση ήταν σημάδι απόρριψης του ίδιου. Όπως ξέρουμε, πολύ γρήγορα δοκίμασαν την αφροσύνη της επιθυμίας τους.
Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι η σκέψη να στείλουν κατασκόπους, ήταν καρπός απιστίας. Η απλή καρδιά που εμπιστεύεται το Θεό, δεν σκέφτεται ποτέ έτσι.

ιγ:4-16 Αυσής σημαίνει Σωτήρας (εδ.8). Στο εδ.16 ο Μωυσής μπροστά από το όνομα Αυσής έβαλε το ΓΙΑ (σύντμηση του ΓΙΑΧΒΕ) κι έτσι έγινε ΓΙΑΥΣΗΣ: (ΓIAXBE-AΥΣΗΣ) δηλαδή ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΤΗΡΑΣ.

ιγ:17-20 Αποστέλλονται 12 άτομα να κατασκοπεύσουν τη χώρα του εχθρού.
Ό­ταν ο Θεός μας δίνει μια τέτοια αποστολή, να ανιχνεύσουμε μια κατάσταση και να φέρουμε μια είδηση πίσω, πρέπει να προσέχουμε να μη μας πειράξει ο διάβολος και χάσουμε την πίστη μας.
Ο Θεός, περίμενε πίστη από τους ανθρώπους που πήγαν να κατασκοπεύσουν. Περίμενε να πάνε μέσα και να παρατηρήσουν όχι με τα σαρκικά μάτια, αλλά με τα μάτια της πίστης ότι πάνω απ' αυτούς είναι ο Θεός που τους στέλνει να κυριαρχή­σουν πάνω σ’ αυτή τη γη. Να καταλάβουν ότι το ίδιο χέρι που οδήγησε εκεί αυτούς τους δώδεκα άντρες, μπορούσε να οδηγήσει όλη τη συναγωγή.
Αυτοί όμως, αγνόησαν τα δια­νοήματα του Σατανά (Β' Κορ.β:11). Πρέπει να ξέρουμε πώς ο διάβολος ενεργεί και να μη γινό­μαστε σαν αυτούς τους κατάσκοπους που έφεραν κακή αγγελία στο λαό του Θεού.
Έπρεπε να παρατηρούσαν και ότι έβλεπαν, να το έφερναν κάτω από το φως του Αγίου Πνεύματος. Όπως ο Θεός βλέπει τα πράγματα και όχι όπως ο σαρκικός άνθρωπος. Συνήθως, βλέποντας μια κατάσταση που πραγματικά είναι κακή (βλέποντας την με το σαρκικό μάτι) απογοητευόμαστε, αλλά ο Θεός θέλει να αντιδράσουμε με πίστη. Υπάρχει μια τάση να ζωγραφίζουμε τις κατασ­τάσεις με μαύρα χρώματα για να κάνουμε εντύπωση στον άλλο.
Στην περίπτωση που εξετάζουμε, αυτό που βγήκε από το στόμα 10 ατόμων, κατάστρεψε μια ολόκληρη γενιά.
Ο Θεός περίμενε να έβλεπαν ότι η γη ήταν καλή, όπως τους είχε ήδη πει, ώστε η αναφορά τους να ενθάρρυνε το λαό να μπει με δύναμη, βλέποντας το λόγο του Θεού να επαληθεύεται.

ιγ:21-25 40 ημέρες πάλι εδώ είναι αριθμός δοκιμασίας.
εδ.23 Τσαμπιά σταφύλια τόσο μεγάλα, που χρειαζόταν 2 άνδρες για να κουβαλήσουν το ένα.

ιγ:26,27 Παραδέχτηκαν ότι ο λόγος του Θεού ήταν αληθινός σχετικά με την καρποφορία της γης. Αν είχαν λίγη πίστη θα καταλάβαιναν ότι όπως ο Θεός τους είπε ότι η γη είναι ευλογημένη και την είδαν ότι είναι, έτσι και τα υπόλοιπα που τους είπε, ότι θα τους την δώσει, θα είναι αληθινά. Αυτή είναι η δουλειά της πίστης, ψάχνει να βρίσκει «πιασίματα».

ιγ:28 Είναι σίγουρο ότι πάντοτε θα βρίσκεται ένα «όμως», από τη στιγμή που ο άνθρωπος αναμιγνύεται με απιστία. Οι άπιστοι κατάσκοποι είδαν τις δυσκολίες, τις μεγάλες πόλεις, τα ψηλά τείχη, τους γίγαντες, αλλά δεν είδαν καθόλου το Θεό!
Αυτό δεν ήταν πρόβλημα πριν, γιατί οι Αιγύπτιοι ήταν ο δυνατότερος στρατός της εποχής τους. Όμως ο Θεός χωρίς κανένα πρόβλημα τους καταπόντισε σε λίγη ώρα, γιατί να έχει πρόβλημα με τους άλλους;
Δεν είμαστε εμείς που κυριεύουμε αλλά ο Θεός. Σήμερα, ο διάβολος μας κάνει να βλέπουμε τα προβλήματά μας σαν πόλεις περιτοιχισμένες, απόρθητες.
Μας κάνει να βλέπουμε ανθρώπους που θέλουμε να τους μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο σαν γίγαντες Ανάκ που δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους.
Έτσι, φεύγει όλη η πίστη και μένουμε χωρίς τη δύναμη και την χάρη του Θεού.
Μακάριοι θα είναι αυτοί που θα έχουν την πίστη του Χάλεβ και του Ιησού του Ναυή αν πιστεύουμε το Θεό στα λίγα, θα Τον πιστέψουμε και στα πολλά.

ιγ:29,30 Χάλεβ = σκύλος Οι Εβραίοι αποκαλούσαν τα έθνη σκύλους. Ο Χάλεβ συμβολίζει την εκκλησία των εθνών που θα έλθουν στην πίστη, στις υποσχέσεις του Θεού και ο Ιησούς του Ναυή συμβολίζει την εκκλησία του Ισραήλ.
Αυτοί οι δύο θα κληρονομήσουν τις επαγγελίες του Θεού.
Ο Χάλεβ μιλάει με πίστη και ησυχάζει το λαό που όπως είναι φυσικό, μό­λις άκουσε για γίγαντες ταράχθηκε και ανησύχησε. Να ξέρουμε ότι έχουμε ευθύνη να μιλάμε με πίστη. Να μη θέλουμε να υποβάλουμε τον άλλο σε κάποιο κακό πνεύμα αλλά να μιλάμε πάντα θετικά, διεγείροντας την πίστη του άλλου.
Ευθύς: Για να μην αφήσει χρόνο στη λογική τους και τις αμφιβολίες του Σατανά να τους μεταπείσουν από τις υποσχέσεις του Θεού.
Διότι δυνάμεθα: Ο Θεός κι εμείς, είμαστε η πιο ισχυρή δύναμη στον κόσμο. Μπορού­με να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα, όλους τους εχθρούς, εμείς και ο Θεός. Ο Δαβίδ όταν πήγε να πολεμήσει τον Γολιάθ δεν κάθισε ν’ ακούσει τι λέγανε οι άλλοι, αλλά πήγε στο όνομα του ΓΙΑΟΥΕ. Οτιδήποτε κάνουμε για τον Κύριο, να μην ακούμε τους ψιθυρισμούς του Σατανά: Μα, είσαι μόνος σου, τι μπορείς να καταφέ­ρει, άδικα τα λόγια σου, δε θα σε ακούσουν….. αλλά να ξέρουμε ότι ο Κύριος θα είναι μαζί μας Ρωμ.η:37
Ο Χάλεβ βλέπει ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ την κατάσταση, αλλά με ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ μάτια.

ιγ:31 Είναι δυνατότεροι ημών Και ο Θεός λέει: Κι εγώ; Εγώ που σάρωσα τα στρατεύ­ματα των Αιγυπτίων, που άνοιξα τη θάλασσα, που σας έδωσα νερό, μάνα, ορτύκια, που με βάζετε εμένα; Κι έχει δίκιο ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι τα βάλανε με το Θεό με την απιστία τους. Αυτή είναι η ΚΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
ιγ:32,33 γη κατατρώγουσα τους κατοίκους αυτής Όχι ότι η γη τους έτρωγε, μάλλον αναφέρεται σε διαμάχες και έχθρες μεταξύ των διαφόρων φυλών - λαών που ζούσαν εκεί.
Άνδρες υπερμεγέθεις Οι υιοί του Ανάκ. Εδώ ο όρος γίγαντες, αναφέρεται μάλ­λον σε σωματική διάπλαση.