Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

διά να μη σας εξαπατά τις

Κολ.β:8, κοσμικές φιλοσοφίες, ανθρώπινες παραδόσεις

Αν το μόνο που κάνουμε είναι να ακούμε το λόγο του Θεού, θα εξαπατηθούμε (Ιάκ.β:22).

Πρέπει να εγκύψουμε εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και να επιμείνουμε εις αυτόν, να τον μελετήσουμε και να τον ζήσουμε (Ιάκ.α:25).

Μπορούμε να διακρίνουμε το λάθος, μόνο όταν έχουμε μια ώριμη και αυξανόμενη γνώση του Θεού.


Το Κολ.β:4 μας προειδοποιεί να μην πλανηθούμε από επιχειρήματα που είναι πειστικά, μαλακά, δελεαστικά, ωραία, καλά-επεξεργασμένα, που ακούγονται ευλογοφανή.
Πόσοι μαθητές δεν έχουν πιεστεί από καθηγητή να εγκαταλείψουν τις «αντιεπιστημονικές» πεποιθήσεις τους για τη δημιουργία (Β’ Πέτρ.γ:3-5);

Πόσοι Χριστιανοί δεν έχουν πειστεί από την ανήθικη κουλτούρα μας ότι η ομοφυλοφιλία είναι σωστή, ακόμα και αν ο Θεός την ονομάζει βδέλυγμα (Ρωμ.α:26-27);

Πόσοι Χριστιανοί δεν έχουν αποδεχθεί τη δημοφιλή κοσμική διδασκαλία της αυτοεκτίμησης (ύψωση του ΕΓΩ) αντί τη βιβλική διδασκαλία σχετικά με την άρνηση του εαυτού (Ματθ.ις:24, Β’ Τιμ.γ:1-5);

Αγαπητοί Χριστιανοί, υπάρχουν χιλιάδες ψεύτικες φιλοσοφίες στον κόσμο μας. Ας αναζωσθούμε τας οσφύας της διανοίας μας για δράση για να μην εξαπατηθούμε (Α’ Πέτρ.α:13).

Και μη μου πει κανείς: εγώ ξέρω, εμένα δεν με ξεγελάνε, εγώ είμαι στο f/b και τα μάτια μου έχουν ανοίξει! Η Εύα και στη συνέχεια ο Αδάμ, δεν είχαν κακό παρελθόν όπως εμείς, ζούσαν σ’ ένα άγιο τόπο, είχαν προσωπική επαφή με τον Κύριο κάθε μέρα – σε βαθμό που σίγουρα δεν έχει κανείς μας – και όμως ο διάβολος τους απάτησε.

Άλλωστε η προτροπή «Βλέπετε μη σας εξαπατήση τις», σημαίνει ότι αν δεν «βλέπουμε» θα εξαπατηθούμε!

Κολ.β:8 Βλέπετε μη σας εξαπατήση τις διά της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχί κατά Χριστόν·

Η γνώση του Θεού είναι μια δια βίου ασχολία που πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά. Διάβασε και αναλογίσου πώς μπορείς να εφαρμόσεις καλύτερα τα παρακάτω εδάφια:

Β’ Τιμ.β:15 Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας.

Ιακ.α:25 Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ' εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.

Μπορώ να δω τα εξής βήματα σχετικά με τη μελέτη του λόγου του Θεού στο Ιάκ.α:25:

1. εγκύψη (μελέτη)

2. επιμείνη (συνεχόμενη μελέτη)

3. ουχί ακροατής επιλήσμων (αποστήθιση, καταγραφή, μελέτη)

4. εκτελεστής έργου (εφαρμογή στη ζωή)