Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Το πιο βαθύ μέρος του κόσμου:


Τάφρος της Mariana, Ειρηνικός Ωκεανός - Σε βάθος 10,91 χιλιόμετρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, είναι γνωστό σαν "Challenger Deep", και το έχουν επισκεφθεί μόνο 3 άνθρωποι μέχρι στιγμής. (Περισσότεροι άνθρωποι έχουν επισκεφθεί το φεγγάρι)