Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Εκατομμύρια τόνοι υδρογονανθράκων παράγονται κάθε χρόνο από τα βακτήρια στους ωκεανούς

Εχει υποτιμηθεί μέχρι σήμερα η ποσότητα των υδρογονανθράκων που συνεχώς παράγονται στους βυθούς από τους ζωντανούς μικροοργανισμούς. 

Εκατομμύρια τόνοι υδρογονανθράκων παράγονται κάθε χρόνο από τα φωτοσυνθετικά βακτήρια που ζουν στους ωκεανούς του πλανήτη, σύμφωνα με μια νέα βρετανο-αμερικανική έρευνα.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Κέμπριτζ, Γουόργουικ και ΜΙΤ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (PNAS) των ΗΠΑ, μέτρησαν την ποσότητα των παραγόμενων υδρογονανθράκων σε βακτήρια που καλλιέργησαν στο εργαστήριό τους και μετά έκαναν στατιστικούς υπολογισμούς για την αντίστοιχη ποσότητα που μπορεί να παράγεται στους ωκεανούς.


Οι υδρογονάνθρακες, που είναι η πρώτη ύλη για τη δημιουργία αργού πετρελαίου, παράγονται σε μαζική κλίμακα από τους τεράστιους πληθυσμούς των φωτοσυνθετικών θαλάσσιων μικροβίων, που λέγονται κυανοβακτήρια.

Με τη σειρά τους, αυτοί οι μικροοργανισμοί υποστηρίζουν άλλους πληθυσμούς βακτηρίων που τρέφονται με υδρογονάνθρακες.


Παρόλο που κάθε βακτήριο περιέχει μικροσκοπικές ποσότητες υδρογονανθράκων, οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι η συνολική ποσότητα που παράγουν στους ωκεανούς δύο μόνο από τα πιο κοινά κυανοβακτήρια του πλανήτη, υπολογίζονται σε 300 έως 800 εκατομμύρια τόνους υδρογονανθράκων ετησίως.

Όμως ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους υδρογονάνθρακες διασπάται από άλλα βακτήρια (είναι τα ίδια που «τρώνε» και τις πετρελαιοκηλίδες μετά από θαλάσσια ρύπανση).

Στο μέλλον ίσως θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν βιομηχανικά αυτά τα θαλάσσια βακτήρια ως μια εναλλακτική πηγή δημιουργίας υδρογονανθράκων.