Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Για την ευφυία, το μέγεθος δεν μετράει

Η ευφυία του ανθρώπου δεν συνδέεται με το μέγεθος του εγκεφάλου του όπως είναι διαδεδομένο ευρέως, αλλά με τον τρόπο που δομείται το όργανο αυτό, σύμφωνα με μια διεθνή μελέτη που συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Οι επιστήμονες μέχρι σήμερα "υπερεκτιμούσαν" την υποτιθέμενη σχέση του μεγέθους του εγκεφάλου με τις διανοητικές επιδόσεις του ανθρώπου.

Ωστόσο, πολύ πιο σημαντικό ρόλο για την αυξημένη ευφυία φαίνεται ότι παίζουν η δομή του εγκεφαλικού φλοιού, του μεσεγκέφαλου και της παρεγκεφαλίδας καθώς και η καλή σύνδεση της λευκής ουσίας με τη φαιά ουσία.

Ο Πίτσνιγκ ερευνητής των γνωσιακών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και η ομάδα του συνέθεσαν 88 μελέτες που έχουν γίνει για το θέμα, στις οποίες συμμετείχαν 8.000 άνθρωποι, και δημοσίευσαν τα συμπεράσματά τους στην επιστημονική επιθεώρηση Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Μια παρατήρηση που έκαναν ήταν ότι οι άνδρες, που συνήθως έχουν μεγαλύτερο εγκέφαλο από τις γυναίκες, δεν παρουσιάζουν πιο αυξημένες γνωσιακές ικανότητες από αυτές. Αντιθέτως, οι άνθρωποι με ανώμαλα μεγάλο εγκέφαλο στα τεστ ευφυίας είχαν επιδόσεις κάτω του μέσου όρου.

Η σημασία της δομής και όχι του μεγέθους του είναι εμφανής στις περιπτώσεις ορισμένων ζώων που έχουν τεράστιους εγκεφάλους αλλά όχι και εξαιρετική ευφυία, όπως η φάλαινα φυσητήρας που διαθέτει έναν εγκέφαλο βάρους 9 κιλών.