Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Οδηγός πλυσίματος μαξιλαριών!Ξεκινάμε από το γεγονός, ότι τα μαξιλάρια έχουν ακούσει όσα δεν έχει ακούσει ο κόσμος όλος!

Ανάλογα λοιπόν με το τι ακούν τα μαξιλάρια σας, να τα πλένετε:
  1. Αν ακούν όμορφα λόγια, αργά και που..
  2. Αν ακούν άσχημα λόγια, συχνά!