Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.κα:27 Και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιαίνει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον οι γεγραμμένοι εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου.

Επομένως κανείς αμετανόητος αμαρτωλός δεν θα εισέρθει στη βασιλεία του Θεού, ούτε και ο Σατανάς, ο οποίος είναι η πηγή του κακού και της αμαρτίας.

Και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιαίνει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος


Στη βασιλεία του Θεού δεν θα μπει κανένα μίασμα ή μόλυσμα. Τίποτα το ρυπαρό και βδελυκτό. Δεν θα μπει τίποτα που να μην είναι άγιο και καθαρό. Τα πάντα εκεί λάμπουν καθαρά σαν τον κρύσταλλο. Δεν θα υπάρχει αμαρτία, αδικία, ακαθαρσία, ψεύδος. Η αγνότητα, η δικαιοσύνη και το φως του Θεού λάμπουν συνεχώς.

αλλά μόνον οι γεγραμμένοι εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου.

Μόνον αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου θα μπουν στη βασιλεία του Θεού, στην άγια πόλη, όμως δεν θα είναι όλοι αυτή η πόλη. Μόνο οι άγιοι που αποτελούν τη Νύμφη του Χριστού.

Ο νέος ουρανός και η νέα γη, η νέα αυτή δημιουργία, δεν θα είναι φτιαγμένη από ύλη. Αν ήταν φτιαγμένη από ύλη, θα ερχόταν σε αντίθεση με το λόγο του Θεού, που λέει ότι μάτι ανθρώπου δεν είδε, αυτί δεν άκουσε, και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, όσα ο Θεός έχει ετοιμάσει για κείνους που Τον αγαπούν. (Α' Κορ.β:9).

Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι όσα περιγράφονται εδώ έχουν συμβολική έννοια. Και είναι γραμμένα με δικούς μας, γήινους όρους και έννοιες. Όμως η γη και τα πράγματα της γης πρόκειται να παρέλθουν. Δεν θα υπάρχουν στη νέα γη μαργαριτάρια ούτε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στα έγκατα της γης που θα παράγουν διαμάντια και πολύτιμους λίθους μήκους 400 μιλίων. Αυτά όλα απεικονίζουν πράγματα αυτής της γης και χρησιμοποιούνται για να δείξουν τη δόξα και το μεγαλείο του πνευματικού βασιλείου στο οποίο πρόκειται να ζήσουμε αιώνια. Μας περιγράφει με το ανθρώπινο μάτι ότι θα είναι κάπως έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Φαίνεται σαν ένα εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά, ώστε το μικρό και περιορισμένο μας μυαλό να συλλάβει κάπως την ιδέα ότι πρόκειται για κάτι πολύ ένδοξο και μεγαλειώδες και πρέπει οπωσδήποτε με κάθε τρόπο να πάμε εκεί.

Στην Α' Κορ.ιε λέει ότι όταν αρπαχτούμε θα αποκτήσουμε ένα νέο ένδοξο και άφθαρτο σώμα. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε και αποτελείται από σώμα, ψυχή, και πνεύμα. Το νέο σώμα που θα αποκτήσουμε, θα είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε στο βασίλειο που προοριζόμαστε να περάσουμε την αιωνιότητα.

Πρόκειται για πνευματικό βασίλειο. Η νέα γη θα είναι ένα βασίλειο όμοιο με τον ουρανό. Θα είναι μια εντελώς νέα δημιουργία, ένα νέο σύμπαν, μια νέα γη και ένας νέος ουρανός, σε αντίθεση με το σημερινό σύμπαν και τη σημερινή γη.

Οι μάρτυρες της θλίψης και οι 144.000 δεν αποτελούν τη Νέα Ιερουσαλήμ, δεν είναι η Νύμφη του Χριστού. Είχαν την ευκαιρία να είναι η Νύμφη, όμως την απέρριψαν. Θα είναι μεταξύ των προσκεκλημένων στο γάμο του Αρνίου.