Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Μια φαινομενική αντιξοότητα είναι στην αφήγηση του Β' Σαμ.κδ:13 με το Α’ Χρον.κα:11-12.Εδώ η πρώτη αφήγηση μιλάει για 7 χρόνια πείνας, και η δεύτερη για 3 χρόνια. Είναι φανερό ότι πρόκειται για λάθος από αντιγραφή του Εβραϊκού κειμένου, διότι η μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει για 3 χρόνια και στις δύο περιπτώσεις. Το λάθος έγινε από την οικογένεια των Μαζοριτών οι οποίοι αντέγραφαν το Εβραϊκό κείμενο και πρόσθεσαν φωνήεντα για να διατηρήσουν τη σωστή προφορά της γλώσσας. Όμως το κείμενο που είχαν οι Εβδομήκοντα φαίνεται ότι έγραφε για 3 χρόνια και τις δύο φορές.


Πάλι το λάθος δεν είναι του Θεού αλλά του ανθρώπου ο οποίος αντέγραψε λάθος αυτό που ο εμπνευσμένος άνθρωπος του Θεού έγραφε στην αρχή. Το λάθος είναι εύκολο να γίνει γιατί στα Εβραϊκά, το 7 και το 3 έχουν συναφή γράμματα. Αυτό όμως δεν αφαιρεί τίποτα από την θεοπνευστία και την ακρίβεια του λόγου του Θεού. Το ίδιο ισχύει και στην Καινή Διαθήκη. Σε πολλά σημεία έχουμε διαφορές, διότι δεν έχουμε τα αρχέτυπα, αλλά αντίγραφά τους. Γι’ αυτό και χρησιμοποιούμε το κριτικό κείμενο, το οποίο εναρμονίζει τις διαφορές. Απ’ όλη την Καινή Διαθήκη, μόνο το 2% παρουσιάζει διαφωνίες, και απ’ αυτό το ποσοστό, μόνο το 2% πάλι χρειάζεται κριτική.

Ο Θεός τα έδωσε σωστά, οι πρώτοι εμπνευσμένοι συγγραφείς τα έγραψαν σωστά, όμως οι μεταγενέστεροι που τα αντέγραφαν για να τα διατηρήσουν έκαναν ορισμένα λάθη, που όμως φαίνονται όταν συγκριθούν με άλλες πηγές. Έτσι δεν αλλοιώνεται τίποτε και η αλήθεια παραμένει η ίδια.

Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην Α' Βασ.ζ:26 με το Β’ Χρον.δ:5. Το πρώτο αναφέρει ότι η χάλκινη θάλασσα του καθαρισμού χωρούσε 2.000 βάθ ενώ το δεύτερο μιλάει για 3.000 βάθ. Και εδώ πρόκειται περί ορθογραφικού λάθους αυτού που αντέγραψε από τα πρωτότυπα. Το σωστό είναι ότι χωρούσε 2.000 βάθ.

Ο Θεός παραμένει Θεός, και ο λόγος Του παραμένει καθαρός. Αυτό που φαίνεται είναι η ανθρώπινη ενέργεια που με την απροσεξία της αλλοιώνει το λόγο του Θεού. Όμως τα ορθογραφικά αυτά λάθη είναι τόσο ασήμαντα που δεν αλλοιώνουν καμιά από τις αλήθειες του λόγου του Θεού, ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς αυτά τα ορθογραφικά λάθη για να αποδείξει ότι η Γραφή δεν είναι θεόπνευστη.