Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Η πιο φτωχή πόλη στον κόσμο
 
Κινσάσα, ΕΕΔ - Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι το φτωχότερο κράτος στον κόσμο, και η πρωτεύουσα Κινσάσα, είναι η φτωχότερη πόλη. Έχει ένα ΑΕΠ 55 δισεκατομμυρίων $, και οι περισσότεροι από τους κατοίκους της ζουν με λιγότερο από $ 1 την ημέρα.