Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Οι μεγάλοι προφήτες

                             ΘΡΗΝΟΙ του Ιερεμία

Ι Εισαγωγή
 
Το βιβλίο των Θρήνων είναι ένα παράρτημα της προφητείας του Ιερεμία.  Σ’ αυτό εκφράζεται ο πόνος κι η θλίψη του για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, τη δυστυχία και την ερήμωση του λαού του Θεού.  Ο κύριος σκοπός του βιβλίου ήταν να κάνει τους Ιουδαίους να συνειδητοποιήσουν ότι τα παθήματά τους ήταν η παιδεία του Θεού, ώστε να επιστρέψουν σ’ Αυτόν με αληθινή μετάνοια.

 

Αυτό το βιβλίο χρησιμοποιείται  ακόμα απ’ τους Ιουδαίους για να εκφράσουν τη θλίψη τους για τα παθήματα και τη διασπορά του Ισραήλ. Διαβάζουν κάθε χρόνο τους Θρήνους για να θυμούνται το κάψιμο του Ναού. Στον 9ο μήνα Αβ, ο οποίος είναι ο δικός μας Ιούλιος, διαβάζουν τους Θρήνους δυνατά σ’ όλες τις Ιουδαϊκές συναγωγές. Έχουν χρησιμοποιήσει επίσης τους Θρήνους μπροστά στο Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ.

ΙΙ Μια μικρή περίληψη των κεφαλαίων
   
Κεφ.α: Εικονίζει την πόλη της Ιερουσαλήμ και το λαό του Ιούδα σαν μια χήρα που κλαίει. Αυτό το κεφάλαιο φανερώνει την θλίψη του Ιούδα (δες Ψαλμ. ρλζ:1-6).
 
Κεφ.β: Εικονίζει την πόλη και τον λαό σαν μια γυναίκα που πενθεί με καλυμμένο το πρόσωπό της πάνω από τα ερείπια.  Φανερώνει την ταπείνωση του Ιούδα.
 
Κεφ.γ: Εκφράζει τη μεγάλη θλίψη του Ιερεμία καθώς τοποθετεί τον εαυτό του  στη θέση του μεσίτη για το λαό.  Τονίζει ότι η αιτία για την ελπίδα του Ιούδα θα είναι η αναγνώριση της δικαιοσύνης της παιδείας του Θεού.
 
Κεφ.δ: Παρομοιάζει την καταστροφή της ένδοξης Ιερουσαλήμ και την κατάπτωση του άγιου λαού με το χρυσάφι που χάνει τη λάμψη και την αξία του.  Δείχνει ότι η τιμωρία του Ιούδα ήταν ανάλογη με την έκταση της αποστασίας του.
 
Κεφ.ε: Δείχνει το λαό να μετανοεί και να εκζητάει τον Κύριο για συγχώρεση. Φανερώνει τη μετάνοια του Ιούδα στη Βαβυλώνα.