Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

νόμιμο στην Ολλανδία το κόμμα παιδόφιλων !

Με βάση απόφαση (τοπικού) δικαστηρίου στην Χάγη, η οποία επικαλείται την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το Ολλανδικό καθεστώς προχώρησε στην αναγνώριση και νομιμοποίηση του κόμματος των παιδοφίλων (PNVD).

Η ελευθερία της "έκφρασης" εναντίον των στοιχειωδών δικαιωμάτων των παιδιών.

Βασικοί στόχοι του κόμματος είναι:
- Η νομιμοποίηση της σεξουαλικής επαφής μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων από 12 ετών !
- Η νομιμοποίηση της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού για προσωπική χρήση..