Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσι πάντα

Πιστεύω ότι σαν χριστιανοί πρέπει να καταλαβαίνουμε και να γνωρίζουμε κάποια πράγματα.

Οι μέρες που ζούμε, σίγουρα δεν είναι αυτές που θα θέλαμε, αλλά ο λόγος του Θεού μας έχει προειδοποιήσει ότι θα είναι κακές μέρες, επειδή οι άνθρωποι μεταξύ άλλων θα είναι  φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής.


Ακόμα, ο λόγος του Θεού μας έχει προειδοποιήσει για τους καιρούς μας και για το μέλλον που περιμένει την ανθρωπότητα. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, η Αποκάλυψη του Ιωάννη, αλλά και ο Ίδιος ο Κύριος Ιησούς δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά που βλέπουμε ή ακούμε να συμβαίνουν πρέπει να γίνουν και δεν μπορεί κανείς πλέον να τα αλλάξει. Ο λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί μέχρι κεραίας!

Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι λογικό ή χρήσιμο να καλούμε σε προσευχές για να μη συμβούν αυτά. Ούτε να ψευδοπροφητεύουμε ή να επιτιμούμε την κρίση! Ούτε να μας εκπλήσσει η οικονομική κατάσταση. Ο Αντίχριστος πρέπει να μαζέψει όλο το χρήμα, και θα του δοθεί από τα 10 κέρατα που βλέπουμε στην Αποκ.ιζ:12,13!