Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Η Καινή Διαθήκη χωρίζεται σε τρία μέρη


ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)
(Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης)


ΤΙ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ;
1. Τη διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή
2. Τη γέννηση του Ιησού Χριστού
3. Τη ζωή του Ιησού
4. Τη διακονία του Ιησού Χριστού
5. Τη διδασκαλία του Ιησού
6. Τα θαύματα και τις θεραπείες Του
7. Το θάνατο, την ταφή και την ανάσταση Του.

ΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ;
 • Καμιά χριστιανική εκκλησία δεν ιδρύθηκε στα Ευαγ­γέλια. (Ματθ.ις:18)
 • Κανένας άνθρωπος δεν έλαβε το βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος (Ιωαν.ζ:37-39).
ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, οι άνθρωποι - Εβραίοι και Εθνικοί, μπορούσαν να μετανοήσουν και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, και να πιστέψουν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός.  
Παραδείγματα: Ο παράλυτος (Μάρκ.β:5), η γυναίκα με το μύρο (Λουκ.ζ:37-50)

ΑΛΛΑ - πριν τη σταύρωση και την ανάσταση του Ιησού, δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της σωτηρίας για την Εκκλησία.
Η Αποστολική Εκκλησία δεν ιδρύθηκε πριν έρθει το Άγιο Πνεύμα! (Λουκ. κβ:32, Ιωαν.ζ:37-39, Πράξ.α:4-8, β:1-4, και Εφ.β:22).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει να προχωρήσουμε στις Πράξεις των Αποστό­λων για να μάθουμε πότε ιδρύθηκε η Πρώτη Αποστο­λική Εκκλησία. Η πρώτη εμπειρία της πλήρους σωτηρίας έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής!ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
(Η Ιστορία της Εκκλησίας)


ΤΙ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ;

Μαθαίνουμε πως να αναγεννηθούμε!

1. Η πρώτη εκκλησία ιδρύθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής (Πράξ.β:1-4).
α. Οι άνθρωποι αναγεννιούνται
 • Προφητεία: Ιωάν.γ:1-8
 • Εκπλήρωση: Πράξεις β:38-41
β. Πίστεψαν στον Ιησού σαν Σωτήρα τους, μετανόησαν και επέστρεψαν από τις αμαρτίες τους (Πράξ.γ:19).

2.  Βάπτισμα στο Νερό στο Όνομα του Ιησού Χριστού.
 • Η εκκλησία της Ιερουσαλήμ               Πράξ.β:38
 • Η εκκλησία της Σαμάρειας                 Πράξ.η:16
 • Η εκκλησία της Καισαρείας                Πράξ.ι:48
 • Η εκκλησία της Εφέσου                     Πράξ.ιθ:5

Προσοχή! Ούτε ένας άνθρωπος σε ολόκληρη την Αγία Γραφή δε βαπτίσθηκε ποτέ με τη χρήση της φράσης, «εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθ.κη:19).

3.   Βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος με τη μαρτυρία της γλωσσολαλιάς.
 • Στην Ιερουσαλήμ      Πράξ.β:4-11
 • Στην Καισαρεία        Πράξ.ι:44-48
 • Στην Έφεσο             Πράξ.ιθ:1-6
 • Στην Κόρινθο           Πράξ.ιη:1-11, & Α΄Κορ.ιδ

Σημαντική παρατήρηση
Ο Ιησούς έδωσε την εξουσία Του στους αποστόλους (Ιωάν.ιζ:20). Αν η αληθινή εκκλησία ιδρύθηκε πάνω στα θεμέλια των αποστόλων (Εφ.β:20), πρέπει να πιστέψουμε και να υπακούσουμε στο ίδιο μήνυμα που δίδασκαν αυτοί (Πράξ.β:38-42) Ούτε τότε, ούτε σήμερα, δεν υπάρχει «διαφορετικόν ευαγγέλιον» (Γαλ.α:8-9).

ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ Πράξ.β:38!ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
(Από Ρωμαίους μέχρι Αποκάλυψη)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΤΙ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ;

Μαθαίνουμε πως να ζούμε μια Χριστιανική Ζωή!
Αυτά τα βιβλία γράφτηκαν προς τους αγίους των εκκλησιών - ΑΦΟΥ πίστεψαν... ΑΦΟΥ μετανόησαν... ΑΦΟΥ βαπτίστηκαν στο νερό ... ΑΦΟΥ έλαβαν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος.

Η Χριστιανική ζωή άρχισε στις Πράξεις, αλλά συνεχίστηκε με την καθοδή­γηση των Επιστολών.
Οι επιστολές γράφτηκαν για να διδάξουν τους νεοφώτιστους Χριστιανούς (όχι τους άπιστους και αμαρτωλούς):

1. Πώς να ζουν τη Χριστιανική Ζωή
2. Πώς να λατρεύουν το Θεό
3. Την πειθαρχία της εκκλησίας
4. Για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος (Γαλ.Ε:22-23)
5. Για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος (Α΄Κορ.ιβ, ιδ)
6. Την ελπίδα της εκκλησίας, την επιστροφή του Χριστού (Α΄Θεσ.δ:13-17)
7. Το μέλλον αυτού του κόσμου και την αιώνια ζωή


ΤΙ ΔΕ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ;
 • Δε βαπτίζεται κανείς στο νερό σε καμιά επιστολή.
 • Ούτε ένας δε βαπτίζεται με το Άγιο Πνεύμα στις επιστολές.

ΓΙΑΤΙ; Είχαν κιόλας βαπτισθεί και είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα, αλλιώς δεν ήταν δυνατή η ίδρυση αυτών των εκκλησιών. Ήταν ήδη άγιοι!
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα εδάφια Εφ.β:8 & ε:26, Α΄Κορ.ιβ:30, Α΄Ιωαν.γ:14 & ε:1 – κ.ά, είναι επιστολές απευθυνόμενες προς εκκλησίες που είχαν ήδη σχηματιστεί από αναγεννημένους Χριστιανούς. Ο σκοπός των Επιστολών ποτέ δεν ήταν να αντικαταστήσουν το σχέδιο της σωτηρίας. Σώθηκαν οι άγιοι πριν γραφτούν οι Επιστολές!

Εσύ έχεις σωθεί;