Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - Βασικά στοιχεία της χιλιετούς Βασιλείας:

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αρχίζει με τη διάλυση των στρατευμάτων στη μάχη του Αρμαγεδδών κατά τη Δεύτερη Έλευση.

α. Ιεζ.λθ:9-16 Εδώ λέει ότι οι κατοικούντες τις πόλεις του Ισραήλ θα βγουν και θα κάψουν τα όπλα, τις ασπίδες και τους θυρεούς, τα τόξα και τα βέλη, τα ακόντια και τις λόγχες. Θα καίγουν με αυτά φωτιά για 7 χρόνια. Και αυτούς που θα πέσουν νεκροί στη μάχη του Αρμαγεδδών λέει ότι θα τους θάβουν για επτά μήνες, προκειμένου να καθαρίσουν τη γη (εδ.12).

Θα ορίσουν ένα ειδικό τόπο ταφής στον Ισραήλ, κι εκεί θα θάψουν αυτό το τεράστιο πλήθος. Αυτή η φάραγγα θα ονομασθεί Αμών-γώγ, δηλαδή φάραγγα του πλήθους του Γώγ και βρίσκεται στην περιοχή της Νεκράς θάλασσας.


β. Μετά τους επτά μήνες, λέει στο εδ.14, θα κάνουν ακριβή αναζήτηση. Αφού θα έχουν καθαρίσει τον τόπο από σάρκες, οστά και κάθε τι άλλο, θα στείλουν άνδρες που θα περιέλθουν τη γη και θα κάνουν πλήρη καθαρισμό. Όταν κάποιος βλέπει οστό, θα στήνει σημείο κοντά σ’ αυτό, μέχρις ότου έλθουν οι ενταφιαστές και το θάψουν στην φάραγγα του Αμών-γώγ. Έτσι θα καθαρίσουν τη γη.

Ένα άλλο στοιχείο σχετικά με τη Χιλιετή Βασιλεία είναι ότι το όρος του οίκου του Κυρίου θα είναι στην κορυφή των ορέων, όπως λέει ο λόγος του Θεού.

Ιεζ.μγ:12  Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν μεγάλες τοπογραφικές αλλαγές στη γη Ισραήλ, γιατί τώρα το όρος του οίκου του Κυρίου δεν βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο. Πιθανόν να σημαίνει ότι στο μεγάλο σεισμό που θα γίνει στην έβδο­μη σφραγίδα, θα γίνουν μεγάλες μεταβολές στο έδαφος και το όρος των Eλαιών θα σχιστεί στη μέση. Θ’ αλλάξει ριζικά ο τόπος αυτός.

α. Στη Χιλιετή Βασιλεία ο ναός θα ανοικοδομηθεί  (Ιεζ.με:1) σε μια συγκεκριμένη περιοχή που αποκαλείται αγία μερίδα. Αυτή η γη που έχει έκταση 77 τετρ. χιλιόμετρα προσφέρεται στο Θεό

β. Ένας ποταμός θα ρέει από το αγιαστήριο του Ναού. Μέρος του ποταμού θα χύνεται στη Νεκρά θάλασσα και το υπόλοιπο θα πηγαίνει στη Μεσόγειο θάλασσα.

Ο λόγος του Θεού λέει ότι η Νεκρά θάλασσα θα γιατρευτεί.(Iεζ.μζ:6-12). Θα καθαριστεί και μάλιστα­ ότι οι ψαράδες θ’ απλώνουν τα δίχτυα για να ψαρέψουν. Στο χείλος του ποταμού θα υπάρχουν πολλά δέντρα (Αποκ.κβ:1-2). Σχετικά με το Ναό της Χιλιετούς  Βασιλείας μπορούμε να διαβάσουμε στον Ιεζ.μ-μη.

γ. Οι ιερείς και οι Λευίτες θ’ αποκατασταθούν και θα προσφέρουν τα ολοκαυτώματα, θυσίες και ειρηνικές προσφορές, σύμφωνα με το Ιεζ.μ:46 και μγ:19. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι θυσίες θα προσφερθούν πάλι στη Χιλιετή Βασιλεία, σύμφωνα με το Ιεζ,μα-μγ. Βέβαια, αυτές οι θυσίες δεν πρόκειται ν’ αντικαταστήσουν τη θυσία του Ιησού Χριστού. Ο Θεός όμως θα φέρει το λαό Ισραήλ στο σημείο να φυλάξει τέλεια τη Διαθήκη που ποτέ δεν φύλαξαν.

Θα αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του Ιησού το Μεσσία και ότι η δική Του θυσία είναι αυτή που εξιλέωσε την αμαρτία τους. Διαβάζουμε σε κάποια εδάφια του λόγου του Θεού ότι θα τηρήσουν τις εορτές της Π.Δ. όπως στον Ζαχ.ιδ:16-19, όπου λέει ότι τα έθνη θα ανεβαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνούν τον Βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων και να γιορτάζουν τη γιορτή της Σκηνοπηγίας.

Οι φυλές του Ισραήλ θα αποκατασταθούν και θα διαμοιράσουν τη γη τους. Τα όρια τους θα εκτείνονται από τον ποταμό Νείλο μέχρι τον Ευφράτη, όπως ο Θεός είχε αρχικά υποσχεθεί στον Αβραάμ. Ακόμα και τον καιρό της βασιλείας του Σολομώντα, που το βασίλειο του Ισραήλ ήταν στην μεγαλύτερη δόξα του, ακόμη και τότε δεν κατείχαν όλη αυτή τη γη που ο Θεός είχε πει ότι τους ανήκε. Όμως θα την αποκτήσουν ξανά στη Χιλιετή Βασιλεία.

Η μακροζωία θα αποκατασταθεί στη  Χιλιετή Βασιλεία. Στον Ης.ξε:20 λέει ότι δεν θα υπάρχει μωρό λίγων ημερών, αλλά θα υπάρχουν και τότε αμαρτωλοί!

Σοφον.γ:9 Ο Θεός θ’ αποκαταστήσει τότε στους λαούς γλώσσα καθαρή και όλη η γη θα έχει μία γλώσσα. Ο Θεός είχε συγχύσει τις γλώσσες στη Βαβέλ, όταν ο άνθρωπος από υπερηφάνεια υψώθηκε εναντίον Του.

Όταν όμως ο άνθρωπος υποταχτεί στο Θεό, τότε θα αποκατασταθεί και πάλι μία γλώσσα, αφού δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πάλι για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος εναντίον Του. Στο Σοφονία λέει ότι θ’ αποκαταστήσει γλώσσα καθαρή, και στα Εβραϊκά είναι χείλη καθαρά. Ίσως να εννοεί μία γλώσσα που θα μιλάνε όλοι οι λαοί.

Ζαχ.ιδ:16 Θα υπάρχει μια ενωμένη λατρεία στον μόνο ζωντανό Θεό και θα έχει σαν κέντρο την Ιερουσαλήμ. Η Γραφή λέει ότι κατά τη Χιλιετή Βασιλεία, θα εκχυθεί το Άγιο Πνεύμα στον Ισραήλ (Ζαχ.ιβ:10).

Ιωήλ β:28 Ο Θεός θα εκχέει το Πνεύμα Του επί πάσαν σάρκαν, και λέει ότι 'οι υιοί σας και οι θυγατέρες σας θέλουσι προφητεύσει' τώρα αυτό εφαρμόζεται στη χιλιετή βασιλεία, ως προς τον Ισραήλ, αν και ο Πέτρος το τοποθέτησε τη μέρα της Πεντηκοστής. Όμως αναφέρεται και στη χιλιετή βασιλεία και πιθανόν ο Θεός να δώσει και άλλα χαρίσματα στο λαό Του.

Ιεζεκ.λς:27

Ιερεμ.λα:33,34 Λέει ότι ο Θεός θα δώσει νέα καρδιά στο λαό Του στη χι­λιετή βασιλεία και όλοι θα Τον γνωρίζουν. Και αυτό που έχει ήδη συμβεί στις δι­κές μας καρδιές, και ο νόμος του Θεού γράφτηκε στις πλάκες της καρδιάς μας, το ίδιο θα συμβεί και στο λαό Ισραήλ. Όταν θα επιστρέψουν στον Κύριο και θα ατενίσουν με πίστη σ’ Αυτόν, τότε θα γίνει.

Η κατάρα που ο Θεός έχει θέσει πάνω στην ανθρωπότητα εξ αιτίας της αμαρτί­ας, θα συνεχίσει να υπάρχει σε κάποια έκταση και στη Χιλιετή Βασιλεία γιατί η αμαρτία δεν θα εκριζωθεί πλήρως τότε. Ακόμη βλέπουμε ανθρώπους να πε­θαίνουν αυτή την περίοδο.

Ης.ια:6-9 Ο Θεός θα αλλάξει τη φύση των ζώων ώστε να μην κα­τατρώει το ένα το άλλο, ούτε να επιτίθενται σε ανθρώπους, αλλά θα επιστρέψουν πάλι στην αρχική κατάσταση που ο Θεός είχε ορίσει γι’ αυτά. Χαρακτηριστικά λέει ότι ο λύκος θα συγκατοι­κεί με το πρόβατο, η λεοπάρδαλη θα αναπαύεται μαζί με το ερίφιο, το δαμάλι και η άρκτος θα βόσκουν μαζί, ο λέων θα τρώει άχυρο όπως το βόδι, και το μικρό παιδί θα παίζει με το φίδι. Επειδή ο άνθρωπος επαναστάτησε κατά του Θεού, γι ' αυτό ο Θεός επέτρεψε όλη η δημιουργία να επαναστατήσει εναντίον του ανθρώπου.

Όταν ο άνθρωπος υποταχθεί στο Θεό, ο Κύριος θα αποκαταστήσει την αρμονία στη φυσική δημιουργία, σαν αντιστάθμισμα της αλλαγής της καρδιά του ανθρώπου. Όταν όλη η ανθρωπότητα επιστρέψει στο Θεό, όπως λέει ο Ησαΐας ότι «η γη θα είναι πλήρης της γνώσεως του Κυρίου» τότε ο Θεός θα αντιστρέψει τα πράγματα πάνω στη γη και θα υπάρξει αρμονία.

Ησ.ξε:25 & Αβακ.β:14

Ο λαός Ισραήλ θα συγκεντρωθεί και πάλι στη γη του, θα αποκατασταθεί και θα ευλογηθεί περισσότερο απ' όλα τα έθνη στη χιλιετή βασιλεία. Εδάφια που δείχνουν αυτό το γεγονός είναι: Ιεζ.λς:33-38,  Ιερεμ.ιβ:15,   Ιεζεκ.κη:25,26.   Αμώς θ:14,15.

Ωσηέ ς:1-3 Ο Θεός διεσπάραξε και πάταξε το λαό Ισραήλ, γιατί Τον είχαν απορρίψει. Αυτός πάντα προσπαθούσε να τους φέρει στο σημείο που θα μετανοούσαν και θα Τον δεχόταν. Και όταν τελικά μετανοούν και επιστρέφουν στον Κύριο, Αυτός τους γιατρεύει και δένει τις πληγές τους.

Στο εδ.2 λέει ότι «θέλει αναζωοποιήσει ημάς μετά δύο ημέρας. Εν τη τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει, και θέλομεν ζεί ενώπιον αυτού». Αυτό σημαίνει ότι σαν έθνος είναι νεκροί για δύο ημέρες και δεν θα αναζωοποιηθούν παρά μόνο μετά τις δύο αυτές ημέρες. Ο λόγος του Θεού μας λέει στη Β’ Πέτρ.γ:8 ότι για τον Κύριο μία ημέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μια ημέρα. Επομένως δύο ημέρες είναι δύο χιλιάδες χρόνια. Όταν απέρριψαν το Χριστό, απεκόπησαν σαν έθνος, για δύο χιλιάδες χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια ο λαός Ισραήλ σαν έθνος ήταν αποχωρισμένος και μακριά από το Θεό, διεσπαρμένος σε όλο το πρόσωπο της γης.
Βέβαια πολλοί μέσα από τον λαό Ισραήλ μεμονωμένα σαν άτομα μπήκαν μέσα στη διαθήκη του Θεού και συμφιλιώθηκαν μαζί Του δια πίστεως. Εδώ όμως λέει ότι την τρίτη ημέρα θα τους αναστήσει, και θα ζουν ενώπιον Του. Την τρίτη ημέρα, που είναι η τρίτη χιλιετηρίδα, και μάλιστα στην αρχή της τρίτης ημέρας, της χιλιετούς βασιλείας, ο Θεός θα τους αναστήσει και θα ζουν ενώπιον Του, καθώς ταπεινώνονται και κράζουν προς Αυτόν και Τον δέχονται. Θα ζουν πλέον σαν έθνος ενώπιον Του, και θα είναι και πάλι λαός του Θεού. Στο εδ.3 λέει ότι «τότε θέλομεν γνωρίσει και θέλομεν εξακολουθεί να γνωρίζωμεν τον Κύριον»

Ησ.λε:6,7 Στη χιλιετή βασιλεία θα αυξηθούν οι βροχοπτώσεις στην γη Ισραήλ και λέει ότι στην έρημο θα αναβλύσουν ύδατα, η ξηρά γη θα κατασταθεί λίμνη, και η διψώσα γη πηγές ύδατος. Και στο εδ.5 μας λέει άλλα θαυμάσια, που σημαίνει ότι στη χιλιετή βασιλεία θα συμβούν θαύματα και θεραπείες με την δύναμη και την χάρη του Θεού.

Ιεζεκ.μγ:1-4 Η δόξα του Θεού θα επιστρέψει στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Ο προφήτης βλέπει τη δόξα του Θεού να έρχεται από την ανατολή και να εισέρχεται στο ναό του Κυρίου στη χιλιετή βασιλεία και να πληρώνει όλο τον οίκο. Ο Θεός για άλλη μια φορά θα φανερώσει τη δόξα Του στο λαό Του Ισραήλ.