Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Ψεύτικη αναζωπύρωση

Ο Ιησούς και οι απόστολοι  επανειλημμένα προειδοποιούσαν  ότι οι έσχατες ημέρες θα χαρακτηρίζονταν από εκτεταμένη πλάνη.

«Και ενώ εκάθητο επί του όρους των Ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες Ειπέ προς ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος; Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς Βλέπετε μη σας πλανήση τις. Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει» (Ματθ.κδ:3-5).

«Και πολλοί ψευδοπροφήται θέλουσιν εγερθή και πλανήσει πολλούς» (Ματθ.κδ:11)

«διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ.κδ:24)

«Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων» (Α’ Τιμ.δ:1)

Γιατί εκατομμύρια Χριστιανοί πλανώνται απ’  αυτούς τους ψευδοπροφήτες  και αυτές τις  ψεύτικες «αναζωπυρώσεις»; Γιατί τόσοι πολλοί κήρυκες πέφτουν θύματα της ανηθικότητας και της απληστίας;

Οι κύριες αιτίες είναι ότι:

1. Οι περισσότεροι Χριστιανοί σήμερα δεν ξέρουν τι διδάσκει ο λόγος του Θεού, επειδή δεν τον έχουν μελετήσει προσεκτικά, κι έτσι ακολουθούν τις διδασκαλίες των ηγετών τους και όχι τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής.
 

2. Τα θαύματα (τα  υπερφυσικά χαρίσματα)  έχουν γίνει πιο σημαντικά απ’ ότι μία υπερφυσική ζωή.
 
3. Ο υλικός πλούτος έχει γίνει πιο σημαντικός απ’ ότι ο πνευματικός πλούτος.
4. Δεν μπορούν να  διακρίνουν μεταξύ  του ψυχικού παραληρήματος, της ψυχολογικής εκμετάλλευσης και της γνήσιας κίνησης του Αγίου Πνεύματος. Κι εδώ η αιτία είναι η άγνοια του λόγου του Θεού.
 
5. Δεν μπορούν να  διακρίνουν ανάμεσα  στην ψυχοσωματική  θεραπεία (τη θεραπεία  που έρχεται με  τη σωστή διάθεση  του μυαλού) και  την υπερφυσική  θεραπεία στο Όνομα του Ιησού.
 
6. Συναισθηματικές  εξάψεις και παράξενες  σωματικές εκδηλώσεις  έχουν γίνει πιο  σημαντικές σ’  αυτούς από την  εσωτερική χαρά  του Κυρίου.
 
7. Για τους ηγέτες, η διακονία τους  στους ανθρώπους  έχει γίνει πιο  σημαντική από  το εσωτερικό βάδισμα με το Θεό.
 
8. Η επικρότηση των  ανθρώπων έχει  γίνει πιο σημαντική  σ’ αυτούς τους  ηγέτες απ’ ότι  η επικρότηση του  Θεού.
 
9. Ο αριθμός των  ανθρώπων που παραβρίσκονται  στις συναθροίσεις  έχει γίνει πιο  σημαντικός απ’ ότι αν  αυτοί οι άνθρωποι είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένοι στο Χριστό.
 
10. Το να χτίσουν  τα προσωπικά τους  βασίλεια και τις οικονομικές αυτοκρατορίες τους έχει γίνει πιο σημαντικό από το να χτίσουν μια τοπική εκκλησία και να γίνουν υπηρέτες σ’ αυτήν.

«Διότι από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών πας τις εδόθη εις την πλεονεξίαν και από προφήτου έως ιερέως πας τις πράττει ψεύδος» (Ιερ.ς:13)

Όλο αυτό είναι το ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ από αυτό που δίδαξε ο Ιησούς. Το αντίθετο του Χριστού ονομάζεται «Αντίχριστος» στην Καινή Διαθήκη. Αν οι Χριστιανοί δεν το δουν αυτό καθαρά, τότε όταν ο Αντίχριστος φανερωθεί στην παγκόσμια σκηνή με τα ψεύτικα τέρατα και σημεία (Β’ Θεσ.β:3-10), θα τον δεχτούν και αυτοί τυφλά.

Το να οδηγείσαι από το Πνεύμα του Χριστού είναι να έχεις τελείως αντίθετο πνεύμα από αυτό που αναφέρεται στα παραπάνω σημεία.

Ματθ.ζ:13-27   Ματθ.ε:21-32   Ματθ.ς:24-34   Ματθ.ζ:21-23
(διάβασε όλα αυτά τα εδάφια)

Έτσι αν θέλεις να χτίσεις μία εκκλησία πάνω σε βράχο, που ποτέ δεν θα σειστεί ή θα πέσει με τον χρόνο, πρέπει να κάνεις όλα τα παραπάνω και να διδάξεις τους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο. Τότε ο Κύριος θα είναι μαζί σου πάντα και η εξουσία Του θα σε στηρίζει (Ματθ.κη:18-20).

Αλλά αν ακούς μόνο και δεν κάνεις, τότε αυτό που οικοδομείς θα μοιάζει με μία μεγάλη και εντυπωσιακή εκκλησία στους ανθρώπους, αλλά σίγουρα θα καταρρεύσει και θα πέσει μία μέρα (Ματθ.ζ:25).

Πώς λοιπόν θα οικοδομήσουμε  μία ακλόνητη εκκλησία αυτές τις έσχατες  μέρες;

1. Πρέπει να ζούμε την Επί του Όρους ομιλία (Ματθ.5-7) και να την κηρύττουμε διαρκώς.
 
2. Πρέπει να ζούμε  μέσα στη νέα διαθήκη. Να γνωρίζουμε καθαρά τη διαφορά μεταξύ των δύο διαθηκών  (όστις και έκαμεν ημάς ικανούς να ήμεθα διάκονοι της καινής διαθήκης, ουχί του γράμματος, αλλά του πνεύματος διότι το γράμμα θανατόνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί) Β’ Κορ.γ:6

Όταν  κάποιοι πέφτουν  σήμερα σε σοβαρή αμαρτία, δικαιώνουν τους εαυτούς  τους (και βρίσκουν ανάπαυση σ’ αυτό) με παραδείγματα αγίων της Παλαιάς Διαθήκης που έπεσαν σε αμαρτία. Χρησιμοποιούν τα παραδείγματα του Δαβίδ που μοίχευσε και του Ηλία που απογοητεύτηκε και λένε: «Ο Θεός όμως ακόμα τους χρησιμοποιούσε»!

Βέβαια, μας έχουν δοθεί πολύ περισσότερα σ’ αυτή την εποχή της χάρης – και «σε όποιον δόθηκε πολύ, πολύ θα ζητηθεί απ' αυτόν» (Λουκ.ιβ:48).

Έτσι, ας κρατήσουμε τα πρόσωπά  μας στο έδαφος ενώπιον του Κυρίου πάντοτε, διότι εκεί είναι που θα λάβουμε  θεία αποκάλυψη. Αν ταπεινωθούμε, θα λάβουμε  χάρη για να υπερνικήσουμε (Α’ Πετρ.ε:5). Και όταν το Άγιο Πνεύμα μας δείχνει την αλήθεια στο λόγο του Θεού και την αλήθεια για τον εαυτό μας, ας είμαστε εντελώς ειλικρινείς και «να αγαπήσουμε την αλήθεια για να σωθούμε» από όλη την αμαρτία. Μ’ αυτό τον τρόπο θα έχουμε την προστασία του Θεού από κάθε πλάνη (Β’ Θεσ.β:10-11).