Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Ο κωλύων
Β' Θεσ.β:6-7 'Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα

Γνωρίζουμε ότι ο Υιός ο άρσεν, η εκκλησία της Αρπαγής, είναι εκείνος που εμποδίζει να φανεί στο πλήρες το μυστήριο της ανομίας και να αποκαλυφθεί ο Α/Χ. Αυτό δείχνει την τεράστια επίδραση του Υιού του άρσενος πάνω στο σύστημα του Α/Χ μετά τη γέννηση του.

Μετά το τέλος της διακονίας του Υιού του άρσενος, και την Αρπαγή, θα αναβιώσει και πάλι η παγκόσμια κυβέρνηση του Α/Χ, που τώρα κωλύεται να αποκαλυφθεί.

Αποκ.ιγ:3 Και είδον μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρως και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθει και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου.

Το θανατηφόρο πλήγμα προκλήθηκε από μάχαιρα, και γνωρίζουμε ότι η μάχαιρα συμβο­λίζει το λόγο του Θεού. Πρόκειται για τον Υιό τον άρσεν, ο οποίος με τη διακονία του προξενεί αυτή την πληγή στο θηρίο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι χριστιανοί θα ενωθούν μαζί και θα επαναστατήσουν εναντίον του συστήματος του Α/Χ. Αναφέρεται στην τεράστια πνευματική επίδραση που θα ασ­κήσει ο Υιός άρσεν με τη διακονία του.

Αμέσως μετά την Αρπαγή του Υιού του άρσενος, το σύστημα του θηρίου αναβιώνει και πάλι. Και όχι μόνο το σύστημα, αλλά και ο ίδιος ο Α/Χ αναλαμβάνει πλέον πλή­ρη εξουσία και έλεγχο πάνω στην παγκόσμια κυβέρνηση.

Όταν θεραπεύτηκε η θανατηφόρος πληγή, όλη η γη θαύμασε οπίσω του θηρίου. Και θαύμασαν εξ αιτίας της ξαφνικής του αναβίωσης και απόκτησης τεράστιας δύναμης και εξουσίας, ενώ φαινόταν ότι είχε θανατωθεί.

Πρόκειται για κάτι το καταπληκτικό, γιατί ενώ ήταν πληγωμένο θανατηφόρα, ξαφνικά αποκτά περισσότερη δύναμη και ισχύ από πριν, και ασκεί πλέον πλήρη έλεγχο και εξουσία. Γι' αυτό όλος ο κόσμος θαύμασε για το θηρίο.

Υπάρχουν διάφορες θέσεις όσο αφορά στην ερμηνεία της Αποκάλυψης. Εμείς πιστεύουμε με τη χάρη του Θεού ότι: Πρώτα γίνεται η Αρπαγή, μεσολαβούν 7 χρόνια της βασιλείας του Α/Χ που στα πρώτα 3 ½ χρόνια σκοτώνονται οι άγιοι της θλίψης και αρπάζονται στον ουρανό. 

Σφραγίζονται οι 144.000 Ισραηλίτες, ανοίγεται η 7η σφραγίδα, γίνεται η μάχη του Αρμαγεδώνα, έρχεται ο Χριστός, στέλνει τον Α/Χ και τον ψευδοπροφήτη στην λίμνη του πυρός, δένει τον διάβολο για 1000 χρόνια στην άβυσσο κι έτσι έχουμε τη Χιλιετή Βασιλεία του Χριστού στη γη. 

Μετά, ο διάβολος αφήνεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα, πλανά τους ανθρώπους πάλι και τους οδηγεί εναντίον της Ιερουσαλήμ, όμως ο Θεός πλέον στέλνει φωτιά, κατακαίει τα πάντα, καταστρέφει αυτή τη δημιουργία και βλέπουμε μετά όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, μπροστά στο Λευκό θρόνο του Θεού για να κριθούν.

Γέν.κα:5-8

Ο Αβραάμ είναι 100 χρονών και δεν έχει τίποτα να καυχηθεί σ’ αυτό. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει πια καμιά ελπίδα, όταν δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από τον εαυτό του, τότε έρχεται ο καιρός του Θεού. Και όταν ο Θεός φανερώνεται, τότε όλα είναι χαρά, θριαμβευτική χαρά! Η Σάρρα λέει: Ο Θεός μ’ έκαμε να γελώ.

100=10Χ10. Το δέκα συμβολίζει την πληρότητα του κόσμου, την ευθύνη απ’ τη μεριά του ανθρώπου. Ο Ισαάκ γεννήθηκε όταν ο Αβραάμ έφθασε στην πληρότητα του πνευματικού του βαδίσματος. Ο Υιός άρσεν θα γεννηθεί όταν ο λαός του Θεού φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού εις άνδρα τέλειον.

Αποκ.γ:10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

Η λέξη «τηρήσω» έχει την έννοια του να φυλάξεις κάτι με ασφάλεια. Συχνά χρησιμοποιείται για ανθρώπους που κρατούνται στη φυλακή για να μην ξαναφύγουν. Έτσι και ο Κύριος θα φυλάξει τη Νύμφη Του από την ώρα του πειρασμού σε ασφάλεια Πραξ.δ:3 & ε:18.

Είναι άραγε αυτή η υπόσχεση για όλη την εκκλησία;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ !!!

Αποκ.ιβ:1-5 μας δείχνει την εκκλησία αυτές τις τελευταίες μέρες να είναι έγκυος σε οδύνες τοκετού.

Αποκ.ιβ:5  Η εκκλησία σαν σύνολο, γεννά ένα άλλο σύνολο μέσα από τα σπλάχνα της τον «άρρενα υιό». Θα γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ της ορατής εκκλησίας και της αληθινής, πραγματικά πιστής εκκλησίας του Κυρίου, που είναι η Νύμφη Του.

Η υπόσχεση αυτή δεν είναι για όλη την εκκλησία, σαν σύνολο, γιατί υπάρχουν εδάφια που μιλάνε για μεγάλη αποστασία κι ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί κι ότι ο Σατανάς θα πλανήσει αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Δεν μπορεί κανείς να αποστατήσει αν πρώτα δεν έχει αληθινή αγάπη. Δεν μπορεί λοιπόν ο Ιησούς να αναφέρεται σ’ όλη την εκκλησία, αλλά μόνο σ’ αυτούς που θα μείνουν μέχρι τέλους και θα κρατήσουν το λόγο της υπομονής Του.

Ακόμα, θα υπάρξει μια ψευδοεκκλησία που θα δεχτεί στην αγκαλιά της όλους αυτούς που θ’ αποστατήσουν. Άρα λοιπόν, ο Ιησούς, αυτή την υπόσχεση τη δίνει στην πραγματική και αφοσιωμένη Νύμφη Του, στον Υιό τον Άρσενα ο οποίος θ’ αρπαχθεί στον ουρανό.

Ο προφήτης Ησαΐας μας δίνει περισσότερο φως στο κεφ. ξς όπου βλέπουμε ότι η Σιών κοιλοπονάει και γεννά τα τέκνα της, κάτι που βλέπουμε και στο Αποκ.ιβ. Το Ησ.ξς:5 είναι παράλληλο με το Αποκ.γ:9-10. Το ότι Αυτός θα φανεί είς χαράν μας είναι το ίδιο με το ότι θα μας τηρήσει εκ της ώρας του πειρασμού, τη μεγάλη θλίψη.

Ο λόγος που οι αδελφοί μας μας μισούν και μας αποβάλλουν είναι γιατί τηρούμε και θα τηρήσουμε το όνομά Του και το λόγο Του.

Ιωάν.ις:21-22  Ακόμα μια παράλληλη γραφή που εκφράζει την ίδια αλήθεια, ότι ο Ιησούς θα φανεί προς χαράν μας, και αναφέρεται στην ώρα της Αρπαγής αυτό για το οποίο μιλά ο Ησαΐας και ο Ιησούς στην Αποκ.γ:9-10 & ιβ:1-5.

Ο Ιησούς θα φανεί προς χαρά αυτών που τήρησαν το όνομά Του, την αλήθεια του ονόματός Του, ότι ο Θεός είναι ΕΙΣ και το όνομά Του ΕΝ κι αυτό δεν είναι άλλο από το υπερπάν όνομα ΙΗΣΟΥΣ.

Εβρ.θ:28 «θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας Αυτόν δια σωτηρίαν»

Όταν ο Υιός ο Άρσεν αρπάζεται προς το θρόνο του Θεού, τότε λέει: «και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν τω ουρανώ Τώρα έγεινεν η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού υμών και η εξουσία του Χριστού Αυτού...». Η σωτηρία δεν είναι πλέον δυνατόν να προσβληθεί και να καταστραφεί από καμία δύναμη.

Λουκ.κα:36  Θα φανεί σ’ αυτούς που αγρυπνούν και δέονται εν παντί καιρώ.

Αυτή είναι η υπόσχεση που έδωσε ο Ιησούς στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, ότι θα τη φυλάξει απ’ την ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έλθει πάνω σ’ όλο τον κόσμο.   

Αυτή η ώρα, που όμοιά της δεν υπάρχει στην ανθρώπινη ιστορία, δεν ήλθε ακόμα. Θα εκφύγουν όσοι κρατούν σταθερά το λόγο Του και τ’ όνομά Του.

Ο κωλύων

Β' Θεσ.β:6-8
«Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού».

Μια από τις καταστάσεις που θα υπάρχουν λίγο πριν την έλευση του Κυρίου είναι και το πνεύμα της ανομίας και αναρχίας πάνω στη γη. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Και είναι μυστήριο μέχρι να φύγει ο κωλύων τώρα και να αποκαλυφθεί ο άνομος. Βλέπουμε ότι ο Α/Χ είναι αυτός που εδώ ονομάζεται άνομος κι έχει να κάνει με το πνεύμα της ανομίας, το οποίο μπορεί κανείς να διακρίνει οπουδήποτε σήμερα.

Υπάρχει τώρα κάτι ανάμεσα στις δυνάμεις του σκότους. Ο Σατανάς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τον τελικό του σκοπό, να εκπληρώσει την αυταπάτη του μέχρι να ελευθερωθεί ο δρόμος.

Ο άνομος, ο διεστραμμένος, συγκρατείται, εμποδίζεται προς το παρόν. Γιατί; Ο Θεός έχει καθορίσει τον καιρό του Αντίχριστου, αλλά πριν «ανέβει στη σκηνή του εξελισσόμενου δράματος», εμποδίζεται. Ο μόνος που έχει τη δύναμη να εμποδίσει το Σατανά είναι ο Θεός (Ιώβ α:12, β:6).

Ο Θεός δεν θα επιτρέψει στον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί πρόωρα και ο Κύριος έχει ήδη δηλώσει ότι ο Αντίχριστος δεν θα αποκαλυφτεί «έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα».

Το μυστήριο της ανομίας του Σατανά, το μυστήριο αυτό της ασέβειας και της εναντίωσης στο θέλημα του Θεού, αποκορυφώνεται σ’ έναν άνθρωπο που θα είναι όργανο του Σατανά.  Αυτός είναι ο Α/Χ που θα εξουσιάσει πάνω στον κόσμο και θα αξιώσει λατρεία και προσκύνηση (Αποκ.ιγ).

Ποιος είναι «αυτός» που αναφέρεται σ’ αυτό το εδάφιο και «ο οποίος» κάποια στιγμή «εκβάλεται εκ μέσου»; Ασφαλώς είναι η εκκλησία μέσα στην οποία κατοικεί ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός η ελπίδα της δόξας (Κολ.α:27). Βέβαια, «αυτός» είναι γένους αρσενικού, και η εκκλησία είναι γένους θηλυκού. Αυτό όμως μπορούμε να το καταλάβουμε όταν δούμε πώς αναφέρεται η γραφή (κριτικό κείμενο) στην εκκλησία των τελευταίων ημερών («υιός άρσεν» Αποκ.ιβ:5).

Ο κωλύων είναι η εκκλησία της Αρπαγής, που όταν αρπαχτεί, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει....

Το μυστήριο της ανομίας αποκορυφώνεται στον Α/Χ που είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απώλειας, και ο οποίος θα έλθει κατ’ ενέργεια του Σατανά.

Ο Ιησούς όταν θα έλθει στη Δεύτερή Του έλευση θα καταστρέψει τελείως τον Α/Χ και το σύστημά του και θα τον εξαφανίσει. Ο Α/Χ και ο ψευδοπροφήτης είναι οι πρώτοι που ρίπτονται στη λίμνη του πυρός.

Αυτή η αλήθεια μας φανερώνει το ρόλο που η εκκλησία παίζει μέσα σ’ αυτό τον ταραγμένο κόσμο που ζούμε. Είναι όπως ο Κύριος είπε «το άλας της γης», είναι αυτή η σταθεροποιητική δύναμη που συγκρατεί τις δυνάμεις του σκότους και τον ερχομό του Αντίχριστου. Ο Ιησούς που κατοικεί μέσα στην εκκλησία Του είναι ο ουσιαστικός «κωλύων».

Αποκ.ιβ:5 «καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ».

Το κείμενο αναφέρει ότι η γυναίκα γέννησε ένα «υἱὸν ἄρσεν». Η λέξη «άρσεν» χρησιμοποιείται συχνά μέσα στο λόγο του Θεού, όπως για παράδειγμα Ρωμ.α:27, Αποκ.ιβ:5,13, Ματθ.ιζ:4, Μάρκ.ι:6, Λουκ.β:23, Γαλ.γ:28.

Η λέξη «υιός» είναι γένους αρσενικού και η λέξη «άρσεν» είναι γένους ουδετέρου. Κανονικά θα έπρεπε να είναι του ίδιου γένους. Αν η λέξη «άρσεν» ήταν αρσενικού γένους, το κείμενο θα έπρεπε να γράφει «άρσενα».

Τι θέλει να πει ο Θεός μ’ αυτό μέσα στο λόγο Του; Επειδή από πρώτη άποψη φαίνεται να είναι λάθος. Κάποια χειρόγραφα άλλαξαν τη λέξη «άρσεν» και γράφουν «υιόν άρσενα». Ο Θεός όμως ενέπνευσε τον Ιωάννη να γράψει «υιόν άρσεν» γιατί κάτι θέλει να μας πει μ’ αυτό.

Στο εδ.13 του ίδιου κεφαλαίου δεν λέει «άρσεν» αλλά «άρσενα». Χρησιμοποιεί γένος αρσενικό, που φαίνεται παράξενο και δεν φαίνεται να ταιριάζει. Καταλαβαίνουμε όμως ότι ο Θεός έχει μια υπέροχη αποκάλυψη για μας.

Ο «υιός άρσεν» γεννιέται με τη δύναμη, το σθένος και την ικανότητα για δουλειά, ενός άντρα. Παρόλα αυτά, ο λόγος του Θεού δεν δίνει έμφαση σ’ αυτό.  Δεν λέει ότι είναι άντρας. Ο «υιός άρσεν» δεν είναι απλά ένας άντρας ή μια ομάδα αντρών. Πρόκειται για ένα τεράστιο αριθμό αντρών και γυναικών, οι οποίοι έχουν φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έχουν βγει μέσα από την ορατή εκκλησία και αποτελούν την αόρατη εκκλησία, με σκοπό να υπηρετήσουν τον Πατέρα και να ολοκληρώσουν το έργο που τους έχει αναθέσει. Γι’ αυτό δεν αναφέρεται γένος εδώ, είναι οι άγιοι της Αρπαγής, το παγκόσμιο σώμα του Χριστού, που αποτελείται από άντρες και γυναίκες ενωμένοι σε ένα σώμα εν Χριστώ Ιησού.

Τώρα, ένα αρσενικό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει την ωριμότητα ενός άντρα. Αλλά ένας «γιος» μπορεί να είναι συγχρόνως παιδί και άντρας. Κι εδώ ακριβώς είναι η αποκάλυψη του Θεού για τον υιό άρσεν.  Είναι ένας ώριμος άνδρας, το παγκόσμιο σώμα της εκκλησίας του Χριστού, που αποτελείται από γιους και θυγατέρες.

Όταν ένας πατέρας, ήθελε να κάνει δημόσια γνωστό ότι ο γιος του ή κάποιος που είχε υιοθετήσει,  έχει φτάσει σε ηλικία που μπορεί να διαχειρίζεται την περιουσία του, γινόταν μια τελετή.  Το ίδιο συμβαίνει κι εδώ. Βλέπουμε ότι οι γιοι του Θεού, θα αποκαλυφθούν με την ωριμότητα και την πληρότητα της δύναμης του Θεού, και είναι γεμάτοι από τη σοφία και τη χάρη Του.

Ο υιός άρσεν κάνει πολύ περισσότερα πράγματα απ’ ότι ένα νεογέννητο. Έρχεται στο προσκήνιο με σκοπό να εκπληρώσει και να τελειώσει το έργο του Θεού.

Μιλάμε λοιπόν για μια ομάδα ανθρώπων, το σώμα των πιστών της αόρατης εκκλησίας του Χριστού που έχουν βγει από την ορατή εκκλησία.

Ο λόγος λοιπόν που δεν αναφέρεται σ’ ένα συγκεκριμένο γένος, είναι επειδή θέλει να τονίσει ότι είναι το ενωμένο σώμα των Αγίων, που έχουν φτάσει στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγαλύτερος υιός άρσεν. Εμείς γινόμαστε υιός άρσεν καθώς μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα του Ιησού Χριστού.