Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ 6 - Ο αναστημένος Ιησούς

Κάθε μέρα Πάσχα!

Για πολλούς, η μοντέρνα άποψη του Πάσχα είναι ένα τριήμερο διακοπών μετ' αποδοχών, αρνί στη σούβλα, κρασί, καινούρια ρούχα, μια από τις ελάχιστες μέρες του χρόνου που η παρακολούθηση της εκκλησίας είναι «απαραίτητη» («must»), καθώς και ο καιρός για να πλανήσουν τα παιδιά τους ώστε να πιστέψουν στο μύθο με τα κουνέλια, τα κοτοπουλάκια και τα πολύχρωμα (κάποτε κόκκινα) αβγά. 

Για τον αναγεννημένο Χριστιανό όμως, το Πάσχα απέχει κατά πολύ απ' όλα αυτά. Για μας, αυτή η μέρα αντιπροσωπεύει την ελπίδα της δικής μας ανάστασης.

«Εάν εν ταύτη τή ζωή μόνον ελπίζωμεν εις τόν Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων τών ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγεινεν απαρχή τών κεκοιμημένων» (Α' Κορ.ιε:19,20).

Όχι μόνο μια φορά το χρόνο, αλλά κάθε μέρα, η ελπίδα του Πάσχα σημαίνει νίκη κατά της αμαρτίας, της αρρώστιας, του φόβου και της αμφιβολίας. Σημαίνει ομολογία της δύναμης και της εξουσίας του αναστημένου Ιησού.

Ας μην επιτρέψουμε να γίνει το Πάσχα μια ετήσια γιορτή στη δική μας ζωή, αλλά να έχουμε Πάσχα κάθε μέρα. Καθημερινά μπορούμε να είμαστε σκεύη μέσα από τα οποία θα ξεχύνεται η ελπίδα που έχει τόσο ανάγκη ο πεινασμένος κόσμος μας. Όλοι έχουν ανάγκη και περιμένουν την ομολογία μας. Μην προσπερνάς κανένα! Το ίδιο ευρύ κοινωνικό φάσμα που περιγράφει ο λόγος του Θεού, χρειάζεται και σήμερα τον Κύριο: από τη Μαρία τη Μαγδαληνή που βγήκαν εφτά δαιμόνια, μέχρι το Ζακχαίο το διεφθαρμένο φοροεισπράκτορα, τον Γαδαρηνό δαιμονιζόμενο, τον γιατρό Λουκά, τον διώκτη Σαούλ.

Είτε κάποιος είναι εργάτης είτε όχι, μπορεί να γίνει ένας μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Αρκεί να είναι ευαίσθητος στην οδηγία του Πνεύματος, να μη φοβάται και να μην αμφιβάλει και μπορεί να γίνει ένα κανάλι ευλογίας για τους ανθρώπους. Ο Ιησούς που έκανε τον Σαούλ να γονατίσει, μπορεί και σήμερα να οδηγήσει ανθρώπους σε προσευχή. Βέβαια, η απόφαση της εκλογής ν' ακολουθήσει κανείς το Δημιουργό του παραμένει στον καθένα προσωπικά, αλλά πολλοί έχουν υπακούσει στην κλήση για μετάνοια.

Η μεταμορφόνουσα δύναμη του Θεού μας μπορεί να αλλάξει τον χαρτοπαίχτη, την πόρνη, τον μέθυσο, το δολοφόνο και κάθε άλλο αμαρτωλό.

Ο Θεός μπορεί να πάρει κάθε μία απ' αυτές τις προσωπικότητες και να τη μετατρέψει ώστε να γίνει χρήσιμη για τη βασιλεία των ουρανών. Ευχαριστούμε το Θεό που σχεδίασε να κάνει το σώμα μας ναό του αγίου Του Πνεύματος. Ευχαριστούμε το Θεό που είναι ανάμεσά μας σαν παράκλητος. Ευχαριστούμε τον Κύριο «διότι αγάπη τού Θεού είναι εκκεχυμένη εν ταίς καρδίαις ημών διά Πνεύματος  Αγίου τού δοθέντος εις ημάς» (Ρωμ.ε:5).

Ας γίνει ο καθένας από μας ένα εκλεκτό σκεύος μέσα από το οποίο ο κόσμος θα μπορέσει να μάθει για τον αναστημένο Ιησού, έτσι ώστε η νίκη που περιγράφεται στις Πράξ.β:47 να επαναληφθεί και σήμερα: «δοξολογούντες τόν Θεόν καί ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου τού λαού. Ο δέ Κύριος προσέθετε καθ' ημέραν εις τήν εκκλησίαν τούς σωζομένους». ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΑΣΧΑ!