Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

ΑΓΑΠΗ… ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ…



…να μαδάς τα πέταλα της μαργαρίτας (μ’ αγαπά δεν μ’ αγαπά;)


…να επιβεβαιώνεσαι ρωτώντας (μ’ αγαπάς;)


…να κάνεις πρωταθλητισμό (εγώ σ’ αγαπώ πιο πολύ)


…άρση βαρών ποιος (όλα τα βάρη εγώ τα σηκώνω)


…η αμφισβήτηση (γιατί δεν μ’ αγαπάς;)


…η απειλή (θέλεις να πεθάνω;)


…η ειρωνεία (σιγά που μ’ αγαπάς)


…η ευθυνοφοβία (εσύ φταις για όλα)


…δεσμοφύλακας (αν φύγεις δεν μ’ αγαπάς)


…εγωισμός (εγώ; Που τόσο σ’ αγαπώ;)


…εκδίκηση (δεν μ’ αγαπάς; Θα σου δείξω εγώ)


…ταμειακή απόδειξη (αν μ’ αγαπάς απόδειξέ το)


…πολλά απ’ όσα, είναι Αγάπη!!! Όλα τα υπόλοιπα είναι η Αληθινή Αγάπη!!!