Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Κάνε το «αδύνατον»Ματθ.ε:44 Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι,

Ο Θεός ζητάει τα «αδύνατο» - καλώντας μας πέρα από τους εαυτούς μας και τη δύναμή μας σε ενέργειες που απαιτούν τη δική Του δύναμη.


Δες τις «αδύνατον» εντολές στην Ρωμ.ιβ:14-21:


  • Ευλογείτε τους καταδιώκοντας υμάς
  • Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού
  • Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν
  • νίκα διά του αγαθού το κακόν.


Σ’ έχει βλάψει κάποιος πολύ; Έχει πει κάποιος ψέματα για σένα ή έγινε η αιτία να χάσεις; Μήπως κάποιος εσκεμμένα επωφελήθηκε από την ατυχία σου;

Βρες χρόνο σήμερα να ευλογήσεις αυτό το άτομο.

Είναι πάντοτε σκόπιμο να τους ευλογείς προσευχόμενος γι’ αυτούς.

Μερικές φορές ο Θεός μπορεί να μας ζητήσει να κάνουμε περισσότερα - βοηθώντας σε μια ανάγκη ή με μια πράξη καλοσύνης.

Αποκρινόμαστε σε μία ανώτερη δύναμη και μας δίνει δύναμη να νικήσουμε το κακό με το καλό. Μπορεί ποτέ να μην νικήσουμε το κακό στην καρδιά του εχθρού μας, αλλά σίγουρα μπορούμε να νικήσουμε τα κακά συναισθήματα που έχουμε γι’ αυτόν στην δική μας καρδιά.