Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΓραφικές αναφορές:  Ματθαίος δ:18-22, ι:2-11     Μάρκος α:16-20, γ:13-19    Λουκάς ε:1-11,  ς:12-19     Ιωάννης α:35-51.

Α. ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

«Μαθητής» είναι «αυτός που μαθαίνει» και σαν όρος εφαρμόζεται σε όλους όσους ακολουθούν τον Ιησού. Όλοι οι απόστολοι ήταν μαθητές, αλλά όλοι οι μαθητές δεν ήταν απόστολοι.

Η λέξη «απόστολος» σημαίνει «αυτός που στέλνεται σε μια αποστολή» και για την περίπτωσή μας, ο «ιεραπόστολος». Ο Ιησούς ήξερε ότι θα έπρεπε να έχει εκπαιδευμένους εργάτες για τη συνέχιση του έργου Του. Αυτοί οι απόστολοι θα ήταν συνεργάτες Του στην ίδρυση της Εκκλησίας Του και στον ευαγγελισμό του κόσμου.


Β. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Τα συνοπτικά Ευαγγέλια μας δίνουν το καθένα από ένα κατάλογο των δώδεκα ανδρών που ο Ιησούς διάλεξε. Ανάλογος κατάλογος μας δίνεται και στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων.

Ο σπουδαστής πρέπει να μελετήσει τους καταλόγους αυτούς προσεκτικά και να εξοικειωθεί με τα ονόματα των δώδεκα αποστόλων. Οι τέσσερις κατάλογοι είναι οι εξής:

ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
Σίμωνας Πέτρος                  
Σίμωνας Πέτρος
Ανδρέας                          
Ιάκωβος
Ιάκωβος                          
Ιωάννης
Ιωάννης                          
Ανδρέας
Φίλιππος                        
Φίλιππος
Βαρθολομαίος                     
Βαρθολομαίος
Θωμάς                            
Ματθαίος
Ματθαίος                         
Θωμάς
Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου 
Ιάκωβος γιος του Αλφαίου
Θαδδαίος                        
Θαδδαίος
Σίμωνας από την Κανά        
Σίμωνας από την Κανά
Ιούδας ο Ισκαριώτης           
Ιούδας ο Ισκαριώτης
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ
Σίμωνας Πέτρος                  
Πέτρος
Ανδρέας                          
Ιάκωβος
Ιάκωβος
Ιωάννης
Ιωάννης 
Ανδρέας
Φίλιππος 
Φίλιππος
Βαρθολομαίος
Θωμάς
Ματθαίος 
Βαρθολομαίος
Θωμάς
Ματθαίος
Ιάκωβος γιος του Αλφαίου  
Ιάκωβος γιος του Αλφαίου
Σίμων, ο Ζηλωτής               
Σίμων, ο Ζηλωτής
Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου
Ιούδας, αδερφός του Ιακώβου
Ιούδας ο Ισκαριώτης           
(Στον κατάλογο αυτό προσετέθη και ο Ματθίας)

Γ. ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ.

Υπήρξαν τρία συγκεκριμένα καλέσματα προς τους αποστόλους:

1)  Προσκαλέστηκαν για να γίνουν μαθητές. Σαν μαθητές μπορούσαν να συνεχίσουν τις ασχολίες τους σαν ψαράδες κ.λ.π.

2)  Προσκαλέστηκαν για να γίνουν εργάτες. Εδώ έπρεπε να κάνουν μια μεγαλύτερη αφιέρωση, να εγκαταλείψουν τις εργασίες και τις απασχολήσεις τους και να αφιερώσουν όλο το χρόνο τους στο να ακολουθούν και να διδάσκονται από τον Ιησού.

3)  Προσκαλέστηκαν για να γίνουν απόστολοι. Αυτό έγινε μετά την ανάσταση του Ιησού, γιατί έπρεπε να είναι μάρτυρες της ανάστασης του Κυρίου, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα προσόντα για την αποστολική ζωή. Σ’ αυτό το στάδιο ήταν απλά εξουσιοδοτημένοι.

Ας μελετήσουμε το πρώτο κάλεσμα όπως αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου (Ιωάν.α:35-51).

Προφανώς ο Ανδρέας και ο Ιωάννης ήταν μαθητές του Ιωάννη του βαπτιστή. Μια  μέρα στεκόταν στην όχθη του Ιορδάνη, όταν ο Ιωάννης τους έστρεψε στον Ιησού: «Ιδού ο Αμνός του Θεού».  Αυτή η προσωπική μαρτυρία τους έκανε να ακολουθήσουν τον Ιησού.  Ξαφνικά γύρισε ο Ιησούς και τους είπε: «Τι ζητήτε;», και αυτοί απάντησαν: «Δάσκαλε που μένεις;». Και ο Ιησούς τους προσκάλεσε απλά: «Ελάτε και δείτε».

Αμέσως μετά οι δύο αυτοί μαθητές, ο Ανδρέας και ο Ιωάννης ζήτησαν τους αδερφούς τους Πέτρο και Ιάκωβο. Ο Ανδρέας βρήκε πρώτος τον αδερφό του  Σίμωνα και ο Ιωάννης βρήκε μετά τον  αδερφό του Ιάκωβο. Ο Ιησούς έδωσε ένα νέο όνομα στο Σίμωνα, Κηφάς ή Πέτρος, που σήμαινε πέτρα. Το όνομα αυτό υπενθύμιζε συνέχεια στο Σίμωνα τί ο Ιησούς περίμενε να γίνει.

Τη δεύτερη μέρα ο Ιησούς ετοιμάζεται να πάει στη Γαλιλαία για να ξεκινήσει τη διακονία Του.  Πρώτα όμως κάλεσε το Φίλιππο. Το κάλεσμα ήταν απλό: «Ακολούθησέ με».  Αυτό ήταν αρκετό για το Φίλιππο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ανδρέας και ο Σίμωνας ήξεραν τον Φίλιππο και τον έφεραν στον Ιησού. Αμέσως ο Φίλιππος αρχίζει να δουλεύει για τον Ιησού και αναζητά το φίλο του τον Ναθαναήλ. Και πάλι η πρόσκληση είναι απλή: «Έλα και δες».

Στην επιστροφή Του στη Γαλιλαία και στην παρακολούθηση του γάμου στην Κανά, ο Ιησούς είχε έξι μαθητές: Τον Ανδρέα, Σίμωνα Πέτρο, Ιωάννη, Ιάκωβο, Φίλιππο και Ναθαναήλ. Το πιο πιθανόν είναι να βρισκόταν μαζί Του στο γάμο της Κανά, αλλά σ’ αυτή τη φάση ήταν απλοί μαθητές και εξακολουθούσαν ν’ ασχολούνται με τη δουλειά τους το  ψάρεμα κ.λ.π.

Δ. Η ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ.

Τώρα μελετάμε το δεύτερο στάδιο στην πρόσκληση των μαθητών, δηλαδή να τα εγκαταλείψουν όλα και ν’ αφιερώσουν όλο τους το χρόνο στην υπηρεσία του Κυρίου τους. Αυτό έγινε στην παραλία της θάλασσας της Γαλιλαίας και αναφέρεται σε κάθε ένα από τα συνοπτικά Ευαγγέλια.

Στο κατά Μάρκο α:16 και Ματθαίο δ:18 διαβάζουμε ότι ο Ιησούς βρήκε τον Πέτρο και τον Ανδρέα την ώρα  που ρίχνανε τα δίχτυα τους στη θάλασσα και τους είπε: «Έλθετε οπίσω μου και θέλω σας κάμει αλιείς ανθρώπων». Αυτοί άφησαν αμέσως τα δίχτυα τους και ακολούθησαν τον Ιησού. Παρακάτω βρίσκει τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που μπαλώνανε τα δίχτυα τους. Και αυτοί τον ακολούθησαν αμέσως, όπως και το πρώτο ζευγάρι. Άφησαν τον πατέρα τους και τους υπηρέτες για να φροντίζουν τα πλοιάριά τους.

Ο Λουκάς μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Καθώς ο Ιησούς περπατούσε κοντά στη λίμνη βρήκε δύο βάρκες  άδειες, γιατί οι ψαράδες πλένανε τα δίχτυα. Ο Ιησούς μπήκε στη βάρκα του Σίμωνα και  τον παρακάλεσε να την απομακρύνει από την ξηρά για να μπορέσει να μιλήσει στον κόσμο που τον ακολουθούσε. Τότε είπε στον Πέτρο να ρίξει τα δίχτυα του. Ο Πέτρος δίστασε γιατί  όλη τη νύχτα ψαρεύανε και δεν είχαν πιάσει τίποτα. Ο Πέτρος όμως Τον υπακούει, ρίχνει τα δίχτυα του και πιάνει τόσα πολλά ψάρια που όλοι τους έμειναν έκπληκτοι. Ο Πέτρος αισθάνθηκε συντριβή για την αναξιότητά του και είπε:

«Έξελθε απ’ εμού διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε» (Λουκ.ε:8). 

Ο Ιησούς τότε τους κάλεσε να γίνουν ψαράδες ανθρώπων και αυτοί εγκατέλειψαν τα δίχτυα τους και Τον ακολούθησαν.

Ε. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Η εξιστόρηση αυτή δίνεται στο 21ο  κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου.