Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΠράσινοΌ, τι κάνει ο Θεός είναι πλούσιο και με νόημα.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είχε κάνει έναν ασπρόμαυρο κόσμο, αλλά δεν τον έκανε.

Οπότε ας πάρουμε ένα χρώμα – το πράσινο - και να σκεφτούμε μερικούς τρόπους, που το χρησιμοποιεί ο Θεός. 

Υπάρχει τόσο πολύ πράσινο στη δημιουργία, αναρωτιέμαι αν δεν είναι ένα από τα αγαπημένα χρώματα του Θεού.


Είναι ένα ελκυστικό χρώμα, που αντιπροσωπεύει τη ζωή και την υγεία.

Όσοι επιλέξουν τον Θεό σαν ποιμένα τους, θα βρουν ανάπαυση σε πράσινα λιβάδια (Ψαλμ.κγ:2).

Παρ.ια:28 Όστις ελπίζει επί τον πλούτον αυτού, ούτος θέλει πέσει· οι δε δίκαιοι ως βλαστός θέλουσιν ανθήσει.

Ο Θεός υπόσχεται ότι όσοι Τον ακολουθούν «θέλουσι καρποφορεί και εν αυτώ τω βαθεί γήρατι, θέλουσιν είσθαι ακμάζοντες και ανθηροί» (Ψαλμός 92:14).

Στα θερμά κλίματα, απολαμβάνουμε το πράσινο όλο το χρόνο. Στα πιο κρύα κλίματα ο Θεός δίνει αειθαλή δέντρα για να μας υπενθυμίσει ότι η ζωή είναι πάντα παρούσα.

Κάθε φορά που βλέπεις το πράσινο χρώμα, σκέψου τα μηνύματα που ο Θεός έχει ενσωματώσει στη δημιουργία Του (Ρωμ.α:20).