Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Δεν ήθελα να το κάνω, αλλά τελικά το έκανα.

Να επιστρέφεις καλό στο κακό, καθώς ανταποκρίνεσαι σ’ ένα αντίθετο πνεύμα, να είσαι γενναιόδωρος σ’ έναν τσιγκούνη.

Μα, είναι τσιγκούνης και απερίσκεπτος...

Σκέφτηκα τρόπους που θα μπορούσα να είμαι κι εγώ τσιγκούνης σαν αντάλλαγμα. Μετά, διάβασα αυτό το εδάφιο:


Ρωμ.ιβ:21 Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν.

Πήρε λίγο χρόνο να γεμίσει το μυαλό μου από τα λόγια του Θεού και να συνειδητοποιήσω ότι δεν ήταν σωστό να φερθώ με τον ίδιο τρόπο που μου φέρθηκε.

Αλλά είχα πρόβλημα να συγχωρήσω, και αυτός είναι ο λόγος νομίζω που ο Θεός με έσπρωξε να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Γιατί να μην κινηθώ αντίθετα απ’ αυτό το πνεύμα και να είμαι γενναιόδωρος προς αυτόν;  Έτσι σκέφτηκα να κάνω κάτι πλούσιο και το έκανα.

Είναι ενδιαφέρον, ότι η γενναιοδωρία μου δεν τον άλλαξε...αλλά άλλαξε εμένα - ένιωσα καλύτερα και ήμουν σε θέση να συγχωρήσω.  Νόμιζα ότι τον ευλογούσα, αλλά στην ουσία ευλογούσα εμένα!