Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (23)

Α. Οι 7 εβδομάδες

Αυτά τα 49 χρόνια αναφέρονται στην ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ έπρεπε να ανοικοδομηθεί σε «καιρούς στεναχωρίας» (Δαν.θ:25) κάτι που μπορούμε να διαβάσουμε στα βιβλία του Έσδρα και του Νεεμία. Είναι η επιστροφή του υπόλοιπου από το λαό πίσω στη γη τους.

Β. Οι 62 εβδομάδες

Οι 62 βδομάδες καλύπτουν 434 χρόνια και αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μέχρι που ο Μεσσίας θα έρθει και θα εκπληρώσει το έργο Του πάνω στο σταυρό.


Πολλοί σχολιαστές κάνουν μια ενδιαφέρουσα συσχέτιση ανάμεσα στην προφητεία του Δανιήλ και τον υπολογισμό του χρονικού μεσοδιαστήματος που αφορά τις 69 εβδομάδες, τοποθετώντας αυτές τις δύο πρώτες περιόδους μαζί (62+7=69).

Γενικά πιστεύεται ότι το 20ο έτος του Αρταξέρξη ήταν το 445 π.Χ. - τότε που εκδόθηκε το διάταγμα ανοικοδόμησης της Ιερουσαλήμ (Νεεμ.β). Από τότε μέχρι το 30 μ.Χ. που σταυρώθηκε ο Χριστός είναι 475 χρόνια. Ωστόσο, οι 69 εβδομάδες αντιπροσωπεύουν 483 χρόνια, γεγονός που φαίνεται σαν αντίφαση αφού υπάρχει μια διαφορά (483-475) 8 χρόνων. Όμως, το Βιβλικό έτος αποτελείται από 360 μέρες κι όχι 365 1/4 που είναι στο Ιουλιανό ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε σήμερα. Αν χρησιμοποιήσουμε έτη των 360 ημερών, βλέπουμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα είναι ακριβώς 483 χρόνια.

445Χ365,25 = 162.536,25 ημέρες
το έτος 0    =  365,25 ημέρες
30Χ365,25  =  10.957,50 ημέρες
Σύνολο          173.859 ημέρες
173.859:360 = 482,94166 χρόνια
Αυτή η μέθοδος μέτρησης του χρόνου, αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας που εκκόπη, πλήν ουχί δι' έαυτόν (Δαν.θ:26), γιατί εμφανίστηκε ακριβώς σε 69 προφητικές εβδομάδες ετών από τη διαταγή ανοικοδόμησης της Ιερουσαλήμ. Αυτό ακόμα φανερώνει ότι δεν υπάρχει μεσοδιάστημα ανάμεσα στις δύο πρώτες περιόδους, κι ότι απομένει μία εβδομάδα για να κλείσει το σύνολο των 70 εβδομάδων ετών.

Η φράση «εκκόπη, πλήν ουχί δι' έαυτόν» δείχνει ότι ο Χριστός δεν έλαβε ακόμα τη Μεσσιανική βασιλεία εφόσον αυτό τον καιρό απορρίφθηκε από τους δικούς Του (Ιωάν.α:11).

Η απόρριψη του Ιησού απ’ τους ανθρώπους της εποχής Του, διέκοψε τη σειρά των 70 εβδομάδων ετών, και δημιούργησε μια ασαφή  και δύσκολο να υπολογιστεί περίοδο χρόνου, που ακολουθεί πριν ξεκινήσει η 70η εβδομάδα.

ΙΙ. Η 70Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Αυτή η εβδομάδα καλύπτει μια περίοδο 7 ετών που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. «Καί θέλει στερεώσει τήν διαθήκην εις πολλούς εν μια έβδομάδι· καί εν τώ ημίσει τής έβδομάδος θέλει παύσει η θυσία καί η προσφορά, καί επί τό πτερύγιον τού  Ιερού θέλει είσθαι τό βδέλυγμα τής ερημώσεως, καί έως τής συντελείας τού καιρού θέλει δοθή διορία επί τήν ερήμωσιν» (Δαν.θ:27).

Α. Το ακαθόριστο χρονικό διάστημα.


  • Καταστρέφεται η Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την προφητεία του Δανιήλ, μετά το θάνατο του Μεσσία, η Ιερουσαλήμ και ο ναός έπρεπε να αφανιστούν (Δαν.θ:26). Ιστορικές αναφορές αποκαλύπτουν ότι ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος με τα στρατεύματά του πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια την κατέστρεψε το 70 μ.Χ. Οι Εβραίοι σαν έθνος αφανίστηκαν αυτό τον καιρό και παρέμειναν στην αφάνεια μέχρι τους έσχατους καιρούς.
  • Ο καιρός της εκκλησίας. Αυτό το χρονικό κενό ανάμεσα στις 69 και την 70η εβδομάδα, είναι ο καιρός της εκκλησίας, ο καιρός που κηρύττεται το Ευαγγέλιο.
             
Ο θάνατος του Ιησού Χριστού πάνω στο σταυρό έγινε το μέσο με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να λυτρωθούν από τις αμαρτίες τους. Ο απορριμμένος Μεσσίας των Εβραίων έγινε ο Σωτήρας των Εθνικών.


  • Η εκκλησία δεν αποκαλύφτηκε στο Δανιήλ. Η εποχή της εκκλησίας δεν υπήρξε μέρος της προφητείας του Δανιήλ. Ο Θεός χρησιμοποίησε αυτό το μεγάλο προφήτη για να μιλήσει για το μέλλον του έθνους Ισραήλ.
  • Το κράτος Ισραήλ αναβιώνει. Στα τέλη της περιόδου της εκκλησίας, σαν σημείο του σύντομου ερχομού του Κυρίου, οι Εβραίοι θα συναχτούν από κάθε γωνιά της γης,  πίσω στην άγια γη των πατέρων τους. Το 1948 το κράτος Ισραήλ ήταν πλέον πραγματικότητα, προαναγγέλλοντας ότι το γεγονός της 70ης εβδομάδας του Δανιήλ είναι κοντά.
  • Η επιστροφή του Κυρίου. Οι περισσότεροι σχολιαστές που ασχολούνται με την προφητεία πιστεύουν ότι η επιστροφή του Ιησού για να αρπάξει τη Νύμφη Του θα κλείσει αυτό το απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, και ότι θα συμβεί καθώς θα ξεκινάνε τα 7 χρόνια της τελευταίας εβδομάδας.