Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (24)

Τα εφτά χρόνια της θλίψης.

Η 70η εβδομάδα πρέπει να είναι κι αυτή 7 χρόνια για να ταιριάζει με το επιβεβαιωμένο χρονικό διάστημα των άλλων εβδομάδων. Υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές περιοχές για να μελετήσουμε ώστε να καταλάβουμε αυτή τη φοβερή περίοδο που πρόκειται να έρθει  σύντομα πάνω σ’ όλη τη γη.

Παγκόσμια κυβέρνηση. Παγκόσμιος νόμος και παγκόσμια οικονομία θα είναι τα βασικά στοιχεία. Αυτός ο τύπος της παγκοσμιοποίησης θα φαίνεται σαν η μόνη ελπίδα του κόσμου. Βλέπουμε ακόμα ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μειωθεί ο εθνικισμός. Όλα αυτά είναι ο προάγγελος της μίας παγκόσμιας δύναμης που επιτείνεται από το οικονομικό χάος που πλήττει τις περισσότερες χώρες του κόσμου.


Παγκόσμιος ηγέτης. «ο ηγούμενος, όστις θέλει ελθεί» (Δαν.θ:26). Θα είναι σεβαστός σαν πολύ δυναμική προσωπικότητα και χαρακτήρας, καθώς θα ηγείται αυτού του ελκυστικού παγκόσμιου συστήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη (Αποκ.ιγ).

Μέσα στη Βίβλο έχει διάφορα ονόματα όπως:

  • Μικρόν κέρας (Δαν.ζ:8  η:9-12).
  • βασιλεύς σκληροπρόσωπος καί συνετός εις πανουργίας (Δαν.η:23).
  • ο ηγούμενος, όστις θέλει ελθεί (Δαν.θ:26).
  • Ισχυρογνώμων βασιλιάς (Δαν.ια:36).
  • Άνθρωπος της αμαρτίας (Β’ Θες.β:3,8).
  • Υιός της απωλείας (Β’ Θες.β:3,8).
  • Άνομος (Β΄Θες.β:8).
  • Αντίχριστος (Α’ Ιωάν.β:18).
  • Το θηρίο (Αποκ.ιγ:1,2).

Επικυρώνει διαθήκη. Αυτός ο παγκόσμιος ηγέτης, ο Αντίχριστος, θα κάνει διαθήκη με το λαό Ισραήλ στην αρχή της 70ής εβδομάδας όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Δανιήλ. Ίσως και οι δύο έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλο, τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή. Άσχετα με τους σκοπούς, θα έρθουν μαζί. Ο Ισραήλ δεν θα καταλάβει ότι σαν έθνος χρησιμοποιείται για να καλυτερεύσει τη θέση του Αντίχριστου και να του δώσει την άδεια να μπει στο μέλλον στο ναό, στην Ιερουσαλήμ.

Η Εβραϊκή λατρεία αποκαθίσταται. Με την αναστήλωση του ναού, θα αρχίσει ξανά η λατρεία όπως στην Παλιά Διαθήκη. Οι παλιές τελετουργίες και οι θυσίες ζώων θα αναβιώσουν και οι Ισραηλίτες θα το θεωρήσουν σαν δεδομένο.

Οι δύο μάρτυρες. Τα πρώτα 31/2  χρόνια της θλίψης, δύο μάρτυρες θα μαρτυρούν υπέρ του Θεού (Αποκ.ια:3-12). Αυτή η μαρτυρία είναι πιο ισχυρή και δεσμευτική όταν γίνεται από δύο ομάδες ανθρώπων διεσπαρμένων σε όλο το πρόσωπο της γης. Στην Α’ Κορ.ιγ:1 ο Παύλος λέει: «επί στόματος δύο η τριών μαρτύρων θέλει βεβαιούσθαι πάς λόγος». Πρόκειται για μια επίσημη μαρτυρία και διακήρυξη για κάτι πολύ σημαντικό.

Είναι δύο μάρτυρες, οι οποίοι προφητεύουν τον καιρό που το βαθύτερο σκοτάδι και η μεγαλύτερη απάτη και το ψεύδος που έχει δοκιμάσει ποτέ ο άνθρωπος, κυριαρχεί πάνω στη γη.

Τον ίδιο καιρό που φαίνεται ότι ο Σατανάς έχει κυριαρχήσει πάνω στη γη και την έχει σκεπάσει με πνευματικό σκοτάδι, ο Θεός έχει τους δύο μάρτυρές Του που θ’ αποκαλύψουν το ψεύδος του συστήματος του Α/Χ.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο αυτοί οι δύο μάρτυρες δεν είναι δύο άνθρωποι, αλλά δύο ομάδες ανθρώπων είναι ότι η πόλη στην οποία θα βρίσκονται είναι συμβολική. Στην Αποκ.ια:8 λέει ότι τα πτώματα αυτών θέλουσι κείσθαι επί της πλατείας της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη.

Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένα μέρος πάνω στη γη που να καλείται Σόδομα και Αίγυπτος, όπου ο Κύριος ημών εσταυρώθη. Αν όμως πάρουμε αυτές τις πόλεις με την συμβολική τους σημασία, τότε πρόκειται για ένα παγκόσμιο σύστημα, το οποίο είναι τόσο σφιχτά δεμένο, ώστε φαίνεται σαν μια πόλη. Αυτή η πόλη είναι μοναδική, αλλά έχει τρία διαφορετικά ονόματα, και αυτά τα ονόματα είναι συμβολικά και αναφέρονται στην στάση του κόσμου.

Τα Σόδομα έχουν καταστραφεί μαζί με τα Γόμορρα και βρίσκονται στο βυθό της Νεκράς θάλασσας. Δεν υπάρχουν σήμερα σαν πόλεις.

Αίγυπτος δεν είναι το όνομα κάποιας πόλης - η Αίγυπτος είναι κράτος. Όμως η Αίγυπτος είναι τύπος του αμαρτωλού κόσμου.

Ο Ιησούς δε σταυρώθηκε μέσα σε πόλη. Σταυρώθηκε έξω από την πόλη της Ιερουσαλήμ, αλλά μέσα στην «πόλη» της παγκόσμιας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η παγκόσμια κυβέρνηση των εσχάτων ημερών αναφέρεται αλλού μέσα στο λόγο του Θεού σαν μια προέκταση ή αναβίωση της παλιάς Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Όταν λέει ότι τα πτώματά τους θα κείνται στην πλατεία της πόλεως της μεγάλης, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη, εννοεί τον πνευματικό τόπο που σταυρώθηκε ο Κύριος.

Ακόμα, δύο άνθρωποι δεν μπορούσαν να βρίσκονται σε τρεις διαφορετικούς τόπους ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει κανένα μέρος πάνω στη γη που να ονομάζεται και με τα τρία αυτά ονόματα.

Οι δύο μάρτυρες αποκαλούνται δύο λυχνίες που στέκονται ενώπιον του Θεού της γης. Στην Αποκ.α:12 & 20 βλέπουμε ότι οι λυχνίες συμβολίζουν ομάδες ανθρώπων και μάλιστα ήταν 7 λυχνίες που συμβόλιζαν τις 7 εκκλησίες. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι οι δύο μάρτυρες είναι δύο ομάδες ανθρώπων και όχι δύο άνθρωποι.

Είναι δύο λυχνίες που δείχνουν συμβολικά το φως του Θεού, το φως του Χριστού. Πρόκειται για την διπλή μαρτυρία των Ιουδαίων και Εθνικών Χριστιανών.

Σπάει η συμφωνία. Μετά από 3 1/2 χρόνια ο Αντίχριστος θα σπάσει τη συμφωνία που έκανε με τον Ισραήλ. Αφού χρησιμοποίησε τους Εβραίους για να πάρει τον ολοκληρωτικό έλεγχο της παγκόσμιας δύναμης, θα τους απορρίψει. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά θα ζητήσει να σταματήσουν οι θυσίες και η λατρεία στο ναό.

Ο Αντίχριστος θα καθίσει στο ναό του Θεού σαν Θεός. Αυτός ο άνθρωπος της αμαρτίας θα θελήσει να πάρει για τον εαυτό του όλη τη λατρεία χωρίς να σέβεται κανένα και τίποτα. Θα μεγαλύνει τον εαυτό του πάνω απ’ οτιδήποτε (Δαν.ια:36.39). Οι άνθρωποι θα υποχρεωθούν να τον λατρεύσουν με τη βοήθεια του ψευδοπροφήτη (Αποκ.ιγ:12,15).

Μεγάλη θλίψη. Οι σφραγίδες στην Αποκ.ς-ζ, οι σάλπιγγες στην Αποκ.η,θ,ια, και οι φιάλες στην Αποκ.ις περιγράφουν την πιο φρικτή χρονική περίοδο που έχει περάσει η ανθρωπότητα. Φοβερές συμφορές θα έρθουν πάνω σ’ όλη τη γη. Εκτός από την καταπιεστική, δικτατορική ηγεσία του Αντίχριστου, ο Θεός θα επιφέρει τρομερές κρίσεις πάνω στα έθνη. Το νερό θα μετατραπεί σε αίμα, λοιμοί, έλκος κακό, μάστιγες και πληγές, πανώλη, χαλάζι βάρους 40 κιλών θα βασανίσουν όλους τους ανθρώπους.

Αυτά τα εδάφια στην Αποκάλυψη ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι αυτά τα 7 χρόνια, ο μισός πληθυσμός ης γης θα πεθάνει. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγει κανείς αυτή τη φοβερή περίοδο, είναι να είναι έτοιμος όταν ο Κύριος επιστρέψει για να παραλάβει την εκκλησία Του.

Αρμαγεδδών. Ο μεγαλύτερος πόλεμος που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, θα συμβεί στο τέλος της 70ής εβδομάδας. Στην Αποκ.ιθ:15 περιγράφεται «το πάτημα του ληνού του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος». Ο Ιωάννης μας φανερώνει εδώ πως ο Θεός θα «κτυπήσει τα έθνη» καθώς «εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά» και θα τα ποιμάνει «εν ράβδω σιδηρά».

Ο «ληνός του θυμού του Θεού» πρόκειται να πατηθεί έξω από την πόλη και το αίμα που θα τρέξει από το ληνό θα φτάσει «έως των χαλινών των ίππων» (Αποκ.ιδ:14-20).

Ο Νικητής Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός επιστρέφει στη γη και συγκεκριμένα στον Αρμαγεδδώνα για να κατατροπώσει τα στρατεύματα του Αντίχριστου και να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία που θα κυβερνήσει τη γη τα επόμενα 1000 χρόνια. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι έρχεται πάνω σε άσπρο άλογο έχοντας όλη τη δύναμη στον ουρανό και τη γη (Αποκ.ιθ). Ο Κύριος θα έρθει και οι στρατοί της γης θα διαλυθούν από την οργή Του.

Η θλίψη θα τελειώσει γιατί Αυτός θα φέρει πραγματική ειρήνη στη γη. Εκτός απ’ αυτό, το εξαθλιωμένο και κατατρεγμένο έθνος Ισραήλ θα έχει ένα υπόλοιπο που ο Ιησούς θα υψώσει ώστε να γίνει το κυρίαρχο κράτος πάνω στη γη.

Η αναμενόμενη 70ή εβδομάδα του Δανιήλ θα έρθει με ακαταστασία και πολύ οργή, αλλά στο τέλος όλα θα υποταχτούν στον Ιησού ο Οποίος θα αναγνωριστεί Νικητής και Βασιλιάς πάνω σ’ όλη τη γη.