Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

διότι ήτο γυμνός

Ιωάννης κα:7

Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον ο μαθητής εκείνος, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς· Ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώσθη το επένδυμα· διότι ήτο γυμνός· και έρριψεν εαυτόν εις την θάλασσαν.


διότι ήτο γυμνός· - φορούσε μόνο το εσώρουχο (φανέλα). Γυμνός, χρησιμοποιείται συχνά για να δηλώσει την απουσία του εξωτερικού ενδύματος μόνο. Στο Α’ Σαμ.ιθ:24, όταν ο Σαούλ εξεδύθει τα ιμάτια αυτού, το εξωτερικό ρούχο του, λέει μετά ότι ήταν γυμνός, και ο Δαβίδ, που ήταν περιεζωσμένος με ένα λινό εφόδ, λέει ότι εγυμνώθη, στο Β’ Σαμ.ς:14&20. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και το Ιώβ κβ:6: Διότι έλαβες ενέχυρον παρά του αδελφού σου αναιτίως και εστέρησας τους γυμνούς από του ενδύματος αυτών. Ένδυμα γυμνών, κουβέρτα με την οποία ήταν τυλιγμένοι, και πέραν της οποίας δεν είχαν τίποτε άλλο.

Είναι περίεργο, ωστόσο, ότι ο Πέτρος θα έβαζε κι άλλα ρούχα πριν από το άλμα στο νερό για να κολυμπήσει την απόσταση μέχρι τον Ιησού. Η προσωπικότητα του Πέτρου ήταν τέτοια που δεν φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι ήταν τόσο πρόθυμος να πάει στον Κύριο, χωρίς να περιμένει το πλοίο για να φτάσει εκεί.

Το ρήμα διαζώννυμι που χρησιμοποιείται, δεν σημαίνει απαραίτητα βάζω πάνω μου ρούχα, αλλά μάλλον δένω τα ρούχα γύρω μου (το ίδιο ρήμα χρησιμοποιείται στο ιγ:4-5, όπου ο Ιησούς διεζώσθη την πετσέτα γύρω του). Η δήλωση ότι ο Πέτρος ήταν γυμνός θα μπορούσε να σημαίνει εξίσου καλά ότι ήταν γυμνός κάτω από το εξωτερικό ένδυμα (τον επενδύτη), και έτσι θα μπορούσε να μην το βγάλει πριν πηδήξει στο νερό. Αλλά όντως σταμάτησε, για να το μαζέψει και να το δέσει με το ζωνάρι πριν πηδήξει, για να έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Ως εκ τούτου ο όρος ότι ο Πέτρος ήταν γυμνός είναι αυτονόητος (σημειώστε τη χρήση του «διότι»), εξηγεί γιατί ο Πέτρος εζώσθη το εξωτερικό ένδυμα (τον επενδύτη) αντί να το βγάλει: δεν φορούσε τίποτα από κάτω.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι ο Πέτρος ήταν σωστά ντυμένος για τη δουλειά του, αλλά χρειάστηκε να προετοιμαστεί πριν πηδήξει στο νερό. Είτε χρειαζόταν να ασφαλίσει τον επενδύτη του, ώστε να μπορεί να κολυμπήσει ή αισθάνθηκε ότι έπρεπε να φορέσει το ρούχο, προκειμένου να συναντηθεί με τον Κύριο.