Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Καταρρέοντα θεμέλιαΡαάβ, τα τείχη της Ιεριχώ

Οι ιστορικοί λένε ότι υπήρχαν δύο τείχη που περιβάλλαν την Ιεριχώ, ένα 3,5 μ. πάχους, κι ένα 1,8 μ. πάχους.

Σπίτια όπως της Ραάβ ήταν χτισμένα σε πολύ στερεά σανιδώματα που γεφύρωναν το 4,5 μ. κενό μεταξύ των δύο τειχών.


Ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες να κατακτήσουν Ιεριχώ με ένα μοναδικό τρόπο. Σάλπιζαν με τις κεράτινες σάλπιγγες ενώ βάδιζαν γύρω από την πόλη για έξι ημέρες. Στη συνέχεια, την έβδομη ημέρα, αλάλαξαν ομοθυμαδόν και κατέρρευσαν τα τείχη.

Φανταστείτε τη σκηνή, καθώς τα τείχη υποχωρούν σε σκόνη και συντρίμμια, ένα μικρό τμήμα του τείχους παραμένει άθικτο - ένα μοναδικό σπίτι με ένα κόκκινο σκοινί να ταλαντεύεται από το παράθυρο.

Τι όμορφη εικόνα της αντίθεσης μεταξύ της ακλόνητης δύναμης και ασφάλειας του Κυρίου και οι θρυμματισμένες ψευδαισθήσεις του κόσμου.

Ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας φανερώσει μήπως έχουμε χτίσει οποιοδήποτε μέρος της ζωής μας σε θρυμματισμένες αξίες και ψεύτικες φιλοσοφίες (Κολ.β:8).

Αυτός μπορεί να μας βοηθήσει να ξαναχτίσουμε στο στερεό βράχο του Χριστού (Ματθ.ζ:24-27).