Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ (33)

Εβρ.ιβ:5,6 Μην περιμένουμε πάντα να είναι όλα όπως τα θέλουμε. Πάντοτε να έχουμε ευημερία, υγεία, όλα στην εντέλεια.

Όταν μας λείψει κάτι, τι θα γίνει; Αν λείψει η υγεία σου, αν δεν πάνε καλά οι δουλειές σου, αν δεν πάνε τα πράγματα όπως τα σχεδίαζες, μετά τι θα γίνει ο Χριστός; Θα σταματήσει εκεί που σταμάτησε η υγεία σου ή τα λεφτά σου, ή θα πείς:

Φιλ.α:20 κατά την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου ότι δεν θέλω αισχυνθή εις ουδέν, αλλά μετά πάσης παρρησίας ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθή ο Χριστός εν τω σώματί μου είτε διά ζωής είτε διά θανάτου.


Ή όπως λέει αλλού: Φιλ.δ:12 Εξεύρω να ταπεινόνωμαι, εξεύρω και να περισσεύωμαι· εν παντί τόπω και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζωμαι και να πεινώ, και να περισσεύωμαι και να υστερώμαι·      

Όταν έρχεται ο Θεός να μας διαπαιδαγωγήσει, να μας διδάξει, να μας φτιάξει στρατιώτες γυμνασμένους και όχι μαλθακούς ας μην καταφρονούμε αυτή την παιδεία.

Δεν γίνεται ο στρατιώτης του Χριστού να χρειάζεται, πάντοτε γάλα και κάποιον να τον στηρίζει για να μην πέσει. Αυτό δικαιολογείται μερικά χρόνια, από κει και πέρα πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να αρχίσει να βαδίζει σταθερά και με ευθύνη. Να μπορεί να κρατάει άλλους στα χέρια του μέχρι να ανδρωθούν και αυτοί.

Θα το κάνει αυτό ο Θεός, αλλά αν δεν μας περάσει μέσα από τις δυσκολίες, τα προβλήματα, πώς θα γίνει;

Όταν σε ελέγχει ο Θεός και σου βάζει το δάκτυλο εκεί που πονάς μη αθυμείς (χάνεις την όρεξή σου α-θυμος) αλλά ζήτα απ’ τον Κύριο να θεραπεύσει την πληγή σου αυτή.

Ο Θεός παραδέχεται τους υιούς που τους μαστιγώνει και μένουν πάλι στα πόδια Του, που ότι και αν γίνει, μένουν σταθεροί και ακλόνητοι.

Ωσηέ ς:1 Ο κύριος διεσπάραξε (το 70 μ.Χ. με τη διασπορά) αλλά ο Κύριος θέλει μας ιατρεύσει. Προφητεία για την επιστροφή των Ισραηλιτών.

Ο Θεός δεν έχει άλλο συναίσθημα για μας εκτός από αγάπη. Η αγάπη όμως αυτή του Θεού διαβλέπει το κακό, το πρόβλημα και τρέχει να προλάβει.

Εβρ.ιβ:7 Το γεγονός και μόνο ότι παιδευόμαστε είναι απόδειξη ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Η παιδεία έχει την έννοια της μαθητείας και όχι της τιμωρίας. Αντιπαραβάλλεται ο κατά σάρκα πατέρας με τον ουράνιο Πατέρα σε σχέση με την ικανοποίηση και το συμφέρον. O σκοπός του Θεού είναι να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του.

Η παιδεία τον καιρό που ενεργείται δεν είναι και τόσο ευχάριστη και γι’ αυτό πρέπει κανείς να την υπομένει. Αυτή την περίοδο της παιδείας προτρεπόμαστε να μην ξεχνάμε (εδ.5), να μην καταφρονούμε (εδ.5), να μην λιποψυχούμε (εδ.5), αλλά μάλλον να υπομένουμε (εδ.7) και να υποτασσόμαστε (εδ.9).

Αν περνάς παιδεία, αν αντιμετωπίζεις δύσκολες καταστάσεις, λέγε: Δόξα στο Θεό!! Σου συμβαίνει γιατί είσαι υιός Θεού, και ο Θεός σε πλάθει σε μορφώνει, σε κάνει σύμφωνα με την ομοίωση Του, πώς θα σου βγάλει όλα αυτά που έχεις αν δεν μάθεις να αφιερώνεσαι στο Θεό μέσα στη θλίψη και τη δοκιμασία; Ο Θεός μας εμπιστεύεται γιατί μας θεωρεί υιούς. Σήμερα τα παιδιά του κόσμου είναι τόσο κακομαθημένα, επειδή οι γονείς τους τα έχουν αφήσει τελείως απαίδευτα.

Εβρ.ιβ:8 Κανείς δεν ξέφυγε την παιδεία του Θεού, ούτε ο Χριστός. Ο Πατέρας παίδευσε τον Υιό Του όσο δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μέχρι και απ’ το θάνατο τον πέρασε, και βγήκε διαμάντι καθαρό. Αν δεν θες την παιδεία του Θεού, είναι σαν να λες: θέλω να πάω στον ουρανό αλλά να είμαι νόθος. Λάθος!!!!

Αυτό που πρέπει να λέμε είναι : Κύριε, πέρασέ με απ’ οπουδήποτε, αρκεί να γίνω αυτό που Εσύ θέλεις.

Άφησε τον Κύριο να κάνει το μέτωπο σου σαν χάλικα που θα σπάνε όλα και μη δειλιάζεις σε τίποτα.

Εβρ.ιβ:9 Ποιός είναι αυτός που δεν έχει έστω και τον ελάχιστο σεβασμό στον κατά σάρκα πατέρα του; Κανείς.

Η υποταγή στον ουράνιο Πατέρα είναι ζωή, και γι’ αυτό ο Θεός θέλει να υποταχτούμε, όχι επειδή του αρέσει να μας τυραννά.

Εβρ.ιβ:10 δια να γείνωμεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει αυτό που κράζουν τα Σεραφείμ: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, μέσα στην παρουσία του Θεού (Ησ.ς:2) και συμβολίζουν την εκκλησία στην παρουσία του Θεού.

Τα 4 ζώα που βλέπουμε στην Αποκ.δ:8 είναι οι άγιοι που μετέχουν στο θρόνο και είναι όμοιοι με το Θεό, μετέχουν στην αγιοσύνη Του. Αυτό το μυστήριο είναι μέγα και είναι η φανέρωση του Θεού εν σαρκί. Όχι μόνο στον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά και στη δική σου σάρκα. Αυτό είναι και ο γάμος, ο Θεός εν Χριστώ που είναι ο άντρας, παντρεύεται την εκκλησία που είναι η γυναίκα, για να γίνουν μία σάρκα.
Αλλά με ποιο μέσο θα γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας του Θεού; Δια της παιδείας.

Κάποια μέρα, όταν βρεθούμε στον ουρανό και θα θυμόμαστε όλα αυτά που περάσαμε στη γη, θα ευχαριστούμε και γι’ αυτό το Θεό, γιατί άξιζε τον κόπο.

Εβρ.ιβ:11 Πώς θα έχεις τον ειρηνικό καρπό της δικαιοσύνης αν δεν παιδευτείς; Αν δεν λυπηθείς;

Εβρ.ε:8 Γενόμενος τέλειος ο Χριστός δεν είχε ποτέ αμαρτία, αλλά δεν ήταν τέλειος ακόμα. Γιατί; Λες ότι κάποιος αθλητής είναι τέλεια γυμνασμένος για να τρέξει στα 800 μέτρα. Είναι όμως τέλειος; Όχι, μέχρι να τρέξει και να κάνει τον καλύτερο χρόνο. Αυτός ο αθλητής του οποίου η τελειότητα δεν είχε αποδειχτεί προηγουμένως, τώρα έχει νικήσει και έχει πάρει το μετάλλιο. Είναι ο ίδιος, απλά πέρασε το τεστ και απέδειξε την τελειότητά του.

Και ο Χριστός πέρασε όλες τις δοκιμασίες τις οποίες δεν είχε περάσει βέβαια από την αρχή, αλλά περνώντας τις αποδείκνυε την τελειότητα του. Όσο δεν είχε περάσει όλα τα τεστ, δεν υπήρχε η τελειότητα.