Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Η θεότητα (18)ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΟΥΝ ΘΕΟΤΗΤΑ

Το πλήθος των τίτλων που δίδονται τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη, είναι μια ατράνταχτη ομολογία για τη θεότητά Του. Η παρακάτω λίστα είναι μια ισχυρή απόδειξη ότι ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ.


ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ
Α’ Ιωάν.β:1
ΠΑΝΤΩΚΡΑΤΩΡ
Αποκ.α:8
Α & Ω
Αποκ.α:8, ια:13
Ο ΑΜΗΝ
Αποκ.γ:14
ΑΡΧΗΓΟΣ & ΤΕΛΕΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ
Εβρ.ιβ:2
ΑΙΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟΥ
Εβρ.ε:9
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ
Α’ Tιμ.ς: 15
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Ησ.δ:2
ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Ιωάν.ς:32
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Εβρ.β:10
ΑΡΧΙΠΟΙΜΗΝ
Α’ Πέτρ.ε:4
ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Λουκ.β:25
ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ
Ψαλμ.ριη:22
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ησ.θ:6
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Ιωάν.α:3
ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΞ ΥΨΟΥΣ
Λουκ.α:78
ΛΥΤΡΩΤΗΣ
Ιώβ ιθ:25
Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Αγγ.β:7
Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ησ.μβ:1
ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΤΗΡ
Ησ.θ:6 (Εβραϊκό κείμενο & Αγγλικά)
ΜΑΡΤΥΣ ΠΙΣΤΟΣ
Αποκ.α:5
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΟΣ
Αποκ.α:17
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Εβρ.ς:20
Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Ησ.μ:5
ΘΕΟΣ
Ησ.μ:3, Ιωάν:κ:28
ΘΕΟΣ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ
Ρωμ.θ:5
ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ
Ιωάν.ι:11
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
Ματθ.β:6
ΜΕΓΑΣ ΠΟΙΜΗΝ
Εβρ.ιγ:20
ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Εφες.α:22
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ
Εβρ.α:2
Ο ΑΓΙΟΣ
Πράξ.γ:14
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Ης.μα:14
ΚΕΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Λουκ.α:69
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ (ΕΧΓΙΕ)
Ιωάν.η:58
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ης.ζ:14
ΓΙAΧΒΕ (το παραφθαρμένο ΙΕΧΩΒΑ)
Έξοδ.ς:4
IΗΣΟΥΣ
Ματθ.α:21
ΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Μιχ.ε:1
ΔΙΚΑΙΟΣ
Πράξ.ζ:52
ΒΑΣΙΛΕΥΣ
Ζαχ.θ:9
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Α’ Τιμ.α:17
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
Ματθ.β:2
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
Α’ Τιμ.ς:15
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Αποκ.ιε:3
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ
Ης.λγ:22
ΑΡΧΩΝ
Ης.νε:4
ΖΩΗ
Ιωάν.ιδ:6
ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ιωάν.η:12
ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΩΝ
Πράξ.ι:36
ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ
Α’ Λορ.β:8
ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
Α’ Τιμ.ς:15
Ο ΚΥΡΙΟΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΜΩΝ
Ιερεμ.κγ:6
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Μαλαχ.γ:1
ΘΕΟΣ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ
Ης.θ:6
Ο ΙΣΧΥΡΟΣ
Ης.ξ:16
ΟΡΘΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
Αποκ.κβ:16
ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
Αποκ.α:5
ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Πράξ.γ:15
ΑΡΧΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ης.θ:6
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ
Ιωάν.ια:25
ΠΕΤΡΑ
Α’ Κορ.ι:4
ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
Αποκ.κβ:16
ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝ
Ασμ. Ασμ.β:1
ΣΩΤΗΡ
Λουκ.β:11
ΠΟΙΜΗΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ
Α’ Πέτρ.β:25
ΣΗΛΩ
Γέν.μθ:10
ΗΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Μαλαχ.δ:2
ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ
Ιωάν.α:9
ΑΛΗΘΕΙΑ
Ιωάν.α:14
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ
Ης.νε:4
ΛΟΓΟΣ
Ιωάν.α:1
ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Αποκ.ιθ:13