Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Μοναξιά δεν είναι να είσαι μόνος.

  • Μοναξιά είναι να μην έχει την έννοια σου κανείς, ούτε ξένος, ούτε φίλος, ούτε συγγενής. 
  • Μοναξιά είναι ο χρόνος της ζωής σου που δε μοιράζεται, ο χρόνος της απουσίας σου που κανείς δε νοιάζεται. 
  • Μοναξιά είναι σπίτι κενό κι άδεια αγκαλιά για να κρυφτείς, καρδιά μισή κι άδειο μυαλό για να σκεφτείς. 
  • Μοναξιά είναι η σχέση δυο ξένων που ο ένας είσαι συ κι άλλος ο κανείς, που ο ένας βρίσκεται εδώ κι άλλος στα πέρατα της γης.