Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

ριζο"σπαστική" επιστροφή στις..ρίζες (της δεισιδαιμονίας)


Τα πάντα για την εξουσία

Μετά τους καλόγερους, τον πάπα Φραγκίσκο και τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο κος Τσίπρας εναγκαλίζεται ακόμα πιο πολύ τον καθολικισμό και την κρατική εκκλησία

Στον "αγιασμό" των υδάτων στον Πειραιά μαζί μέ τους υπόλοιπους επισήμους του καθεστώτος (απ΄όπου και η φώτο με το περιστέρι) , αφού έχυσε στη θάλασσα τον "αγιασμό" του "αγίου" Σπυρίδωνα, χαιρέτησε τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ..

Παλαιότερα ο ίδιος είχε δηλώσει ότι «δεν είναι θρησκευόμενος και δεν του αρέσει να κοροιδεύει τον κόσμο και να φωτογραφίζεται σε εκκλησίες να ασπάζεται εικόνες» 

"Διότι ευρέθησαν εν τω λαώ μου ασεβείς· έστησαν ενέδραν, καθώς ο στήνων βρόχια· θέτουσι παγίδα, συλλαμβάνουσιν ανθρώπους. Καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτως οι οίκοι αυτών είναι πλήρεις δόλου· διά τούτο εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν. Επαχύνθησαν, αποστίλβουσιν· υπερέβησαν μάλιστα τας πράξεις των ασεβών .."   (Ιερ. 5:26 -28)

..Μετά την τελετή ο κ. Τσίπρας δήλωσε: «Σημαντική μέρα για την ..ορθοδοξία, λαμπρή γιορτή για τον ελληνικό λαό (!). Να ευχηθούμε το φως της δικαιοσύνης και της αλήθειας να ζεσταίνει από εδώ και μπρος την πατρίδα μας»..