Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού.


".. όσον εδόξασεν εαυτήν και κατετρύφησε, τόσον βασανισμόν και πένθος δότε εις αυτήν. Διότι λέγει εν τη καρδία αυτής, Κάθημαι βασίλισσα και χήρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ιδεί, (Αποκ. 18:7).

Άνθιμος: Κάποιοι θέλουν να πάρουν την περιουσία της εκκλησίας - Να προσευχηθούμε να μείνουμε στην ΕΕ !

Σε προεκλογική πολιτική παρέμβαση προχώρησε στο κυριακάτικο κήρυγμά του, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης της καθεστωτικής εκκλησίας  Άνθιμος, εκφράζοντας τις φοβίες του για τους θησαυρούς και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγαλύτερου ιδιοκτήτη της χώρας..

Ακόμα σχολιάζοντας τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτησε «να κάνουμε προσευχή ώστε να μείνουμε μαζί με τα υπόλοιπα κράτη στον ευρωπαϊκό χώρο» .!

 " Η Εκκλησία έχει το δικαίωμα και να προσεύχεται και να εύχεται, και να επιθυμεί, και να συμβουλεύει να πάνε όλα καλά και ευλογημένα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βαλκανικές χώρες όπως Βουλγαρία, Ρουμανία σε λίγο τα Σκόπια, ότι όλα αυτά τα κράτη θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ελλάδα δε θα είναι. Αυτό το θέμα είναι εθνικό, υπάρξεως, ιστορίας. Είναι δυνατόν να είμαστε έξω εμείς; " ..