Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

σαν σήμερα

16 Γενάρη 1786 - Η Γενική Συνέλευση της Βιρτζίνια ψηφίζει το καταστατικό για τη θρησκευτική ελευθερία, που συνέγραψε ο Τόμας Τζέφερσον.

 Το καταστατικό αποτέλεσε τον πρόδρομο νομοθετικών τροπολογιών και ρυθμίσεων για την ανεξιθρησκεία. 

Η Βιρτζίνια ήταν οι συνθήκες κατάλληλες για κάτι τέτοιο γιατί καμία από τις τοπικές ομάδες του καθολικισμού (Βαπτιστές, Πρεσβυτεριανοί, και Μεθοδιστές) δεν είχε κατορθώσει να κυριαρχήσει πάνω στις υπόλοιπες, και έτσι φάνηκε προτιμότερο στο πολιτικό καθεστώς και στους εκκλησιάρχες ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους.

Ο  Τζέφερσον είχε υποστηρίξει στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης και την επιλογή των θρησκευτικών πεποιθήσεων.  Ο καταναγκασμός και ο θρησκευτικός δογματισμός δεν ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, ούτε και επιλογή Του.

Στην δεύτερη παράγραφο αναφέρει ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να υποχρεωθεί να παραστεί σε οποιαδήποτε εκκλησία ή να την υποστηρίξει με τους φόρους του.  Το άτομο είναι ελεύθερο να λατρεύει ότι θέλει χωρίς καμία διάκριση.

Τέλος η τρίτη παράγραφος αντανακλά την πεποίθηση Τζέφερσον στο δικαίωμα του λαού, μέσα από τις εκλεγμένες συνελεύσεις του, να αλλάζει το εφαρμοστέο δίκαιο. 

Βεβαίως τα πραγματικά κίνητρα του Τζέφερσον (που θεωρείται τέκτονας) ίσως να μην ήταν ούτε η ελευθερία του λόγου, ούτε τα δικαιώματα των πολιτών. Πιθανόν με όχημα την πολιτειακή ανεξιθρησκεία να επιδίωκε την εξυπηρέτηση ενός μελλοντικού σχεδίου πανθρησκείας.. 
Ο ίδιος άλλωστε είχε δηλώσει ότι ο Θεός δεν επεμβαίνει στις υποθέσεις του ανθρώπου, και στον κόσμο που δημιούργησε..