Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΑΤΗΣ

Ο πελάτης είναι το αίμα, η καρδιά, η ψυχή, το παν στη δουλειά σας. Στην πραγματικότητα είναι η ιδία η δουλειά σας.

Με το να είναι πελάτης σας, σας κάνει τη χάρη και δεν του κάνετε εσείς τη χάρη.

Ο πελάτης είναι συνεταίρος σας με ίσα δικαιώματα. Μην έχετε την απαίτηση να είναι σιωπηλός συνεταίρος.


Ο πελάτης σας έχει δικαίωμα να σκέπτεται με το δικό του τρόπο όπως το έχετε σεις.

Ο πελάτης σας έχει δικαίωμα να αλλάξει γνώμη, δεν σας συμβαίνει να αλλάξετε και σεις γνώμη;

Ο πελάτης σας δεν υποχρεούται να σας αγαπά-αλλά θα ήταν σπουδαίο αν μπορούσατε να τον αγαπήσετε.

Ο πελάτης σας είναι η μεγαλύτερη περιουσία σας. Μην καταστρέφετε την περιουσία σας.

Ο πελάτης σας θυμάται την εξυπηρέτηση που υποσχεθήκατε να του κάνετε. Καλυτέρα να την θυμηθείτε εσείς, πριν την ξαναθυμηθεί εκείνος.

Ο πελάτης σας μπορεί να προχωρήσει χωρίς εσάς, αλλά εσείς δεν μπορείτε να προχωρήσετε χωρίς αυτόν.

Ο παλιός σας πελάτης είναι πάντοτε ο καλύτερος υποψήφιος πελάτης.

Ο πελάτης σας δεν θα σας χειροκροτήσει γιατί κατορθώσατε να φανείτε πιο έξυπνος απ’ αυτόν, να τον κατατροπώσετε.

Ο πελάτης σας διατηρεί το δικαίωμα  να κριτικάρει την πολιτική σας, την εταιρία σας, εσάς τον ίδιο. Δεν έχετε το δικαίωμα να αρπάξετε ότι σας πέταξε και να του το πετάξετε στο πρόσωπο.

Ο πελάτης σας δεν είναι αριθμός, ψυχρή στατιστική, είναι ένα πλάσμα με σάρκα και αίμα.

Ο πελάτης σας δεν είναι ένα επεισόδιο στη ζωή της επιχείρησής σας – είναι η ΖΩΗ της επιχείρησής σας.