Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

μεγαλύτερο το 2015 κατά ένα δευτερόλεπτο

Το 2015 θα διαρκέσει ένα δευτερόλεπτο παραπάνω από το 2014, καθώς φέτος θα προστεθεί ένα έξτρα δευτερόλεπτο.

Συγκεκριμένα, αυτό θα συμβεί στις 30 Ιουνίου, προκειμένου να συγχρονιστεί η περιστροφή της Γης με τον ατομικό χρόνο. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μπορεί ο ατομικός χρόνος να κυλάει συνεχώς με σταθερό ρυθμό, όμως ο αστρονομικός χρόνος καθυστερεί ελαφρώς, καθώς η περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της βαθμιαία επιβραδύνεται κατά περίπου δύο χιλιοστά του δευτερολέπτου ανά ημέρα.

Η προσθήκη του πρόσθετου δευτερολέπτου, όπως είναι φυσικό θα απασχολήσει και τις εταιρείες λογισμικού, για να μην υπάρξουν απρόβλεπτες συνέπειες σε κάποια λογισμικά συστήματα.

Στις 30 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, λοιπόν, τα ρολόγια στη Γη θα κολλήσουν στις 11:59:59 και αντί να «γράψουν» 00:00:00, θα εμφανίσουν στις οθόνες τους το έξτρα δευτερόλεπτο με την μορφή 11:59:60. Να σημειωθεί ότι αυτό έγινε τελευταία φορά το 2012. Με απλά λόγια…Η 30η Ιουνίου του 2015 θα «έχει» 86.401 δευτερόλεπτα αντί για 86.400.