Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

σαν σημερα

9 Γενάρη 1349 - Δεισιδαιμονία χωρίς σύνορα 

Οι κάτοικοι της Βασιλείας στην Ελβετία καίνε ζωντανούς τους Εβραίους της πόλης θεωρώντας τους υπεύθυνους για την πανώλη.

Η Βασιλεία (γερμανικά: Baselβρίσκεται στη βορειοδυτική Ελβετία είναι μετά τη Ζυρίχη και τη Γενεύη η τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας