Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Αναζητώντας την αλήθεια (τελευταίο)


Η κρίση του λευκού θρόνου


Α. Η κρίση του Σατανά

Η πρώτη ενέργεια του Θεού αμέσως μετά την καταστροφή των στρατευμάτων  του Γωγ και Μαγώγ, θα είναι να ριχτεί ο διάβολος στη λίμνη της φωτιάς και του  θείου όπου ήδη είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Εκεί θα βασανίζεται μέρα και νύχτα για πάντα (Αποκ.κ:10). Ποτέ ξανά δεν θα εξαπατήσει την ανθρωπότητα. Ο λόγος που εργάζεται τόσο σκληρά και τόσο πυρετωδώς αυτή τη στιγμή είναι γιατί ξέρει ότι ο χρόνος του είναι σύντομος.

Ο διάβολος ήδη ξέρει ποια είναι η μοίρα του, αλλά εργάζεται ασταμάτητα, σχεδιάζοντας και συνωμοτώντας προκειμένου να ρίξει όσους μπορεί ώστε να περάσουν μαζί του την αιωνιότητα.


Β. Η δεύτερη ανάσταση

Στη συνέχεια, όλοι οι άδικοι (άνθρωποι που δεν δέχτηκαν τη δικαιοσύνη του Χριστού) πρέπει να αναστηθούν και να σταθούν μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο για να κριθούν για τις πράξεις που έκαναν όσο ήταν μέσα στο σώμα τους. Η θάλασσα δεν θα κρατήσει τους νεκρούς που είναι θαμμένοι (πνιγμένοι) σ’ αυτήν. Ο θάνατος και ο Άδης πρέπει να δώσουν τους νεκρούς τους. Όλοι οι άνθρωποι απ’ όλες τις φυλές και τις γλώσσες, τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος, πλούσιοι και φτωχοί, μικροί και μεγάλοι, θα βρεθούν σ’ αυτό το ραντεβού. Αυτή είναι η ημέρα για την οποία έγιναν όλες οι άλλες ημέρες. Η ημερομηνία έχει οριστεί ήδη από το Θεό. Άλλα ραντεβού σ’ αυτή τη ζωή μπορεί να ακυρώθηκαν, αλλά όχι αυτό.

Αποκ.κ:12 Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνοίχθησαν· και βιβλίον άλλο ηνοίχθη, το οποίον είναι της ζωής· και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα αυτών.

Τα πρώτα βιβλία που θα ανοιχτούν, βάσει των οποίων θα γίνει η κρίση, πιθανότατα, θα είναι τα 66 βιβλία του λόγου του Θεού. Κάθε άνθρωπος θα κριθεί σύμφωνα με την εποχή και την οικονομία στην οποία έζησε. Όσοι είχαν μόνο τη συνείδησή τους να τους καθοδηγήσει, θα κριθούν σύμφωνα με το νόμο της συνείδησής τους, κατηγορούντας ή και απολογουμένους (Ρωμ.β:12-16.) Εκείνοι που πέθαναν κάτω από το Νόμο θα κριθούν σύμφωνα με το Νόμο, κλπ. Το άλλο βιβλίο βάσει του οποίου θα κριθούν οι άνθρωποι, είναι το βιβλίο της ζωής. Το σημαντικό ερώτημα είναι: «Είναι το όνομά σου γραμμένο εκεί»; Σ’ αυτή τη ζωή, οι άνθρωποι αγωνιωδώς προσπαθούν να ακούγεται το όνομά τους και να τους απονέμονται τιμητικές διακρίσεις. Μερικοί ζουν όλη τη ζωή τους προσπαθώντας να κάνουν ένα μεγάλο όνομα για τον εαυτό τους. Αλλά τίποτα πάνω στη γη, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι τόσο ένδοξο, όσο ν’ ακουστεί το όνομα κάποιου σ’ αυτή την ονομαστική κλήση.

Ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων δια Ιησού Χριστού εκείνη τη μέρα (Ρωμ.β:16). Ένας κορυφαίος γιατρός έκανε πρόσφατα μια ανακοίνωση, ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου περιέχει μια μόνιμη εγγραφή του παρελθόντος του, που είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία με ήχο. Αυτή η ταινία βιβλιοθήκη καταγράφει άγρυπνα κάθε στιγμή της ζωής μας από την παιδική ηλικία, και μπορεί να προβληθεί, όταν ένας χειρουργός εφαρμόσει  ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα ορισμένο σημείο στον εγκέφαλο μας. Καθώς ξαναζείς σκηνές από το παρελθόν σου, αισθάνεσαι ακριβώς τα ίδια συναισθήματα που είχες κατά τη διάρκεια της πρώτης εμπειρίας. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει αυτή την αδιάψευστη εγγραφή μπροστά στο θρόνο του Θεού;

Μία από τις πολλές προειδοποιήσεις στις Γραφές σχετικά με την ημέρα της κρίσης, που πρόκειται να έρθει είναι προφητευμένη στις Παρ.α:24-31. «διά τούτο και εγώ θέλω επιγελάσει εις τον όλεθρόν σας· θέλω καταχαρή, όταν επέλθη ο φόβος σας». Θα επικαλούνται το Θεό, αλλά δεν θα απαντάει. Θα είναι πλέον πολύ αργά για το έλεος του Θεού. «τότε θέλουσι με επικαλεσθή, αλλά δεν θέλω αποκριθή· επιμόνως θέλουσι με εκζητήσει, αλλά δεν θέλουσι με ευρεί». Θα είναι ανεπίστρεπτα αργά.

Δεν θα μπουν στη Βασιλεία των ουρανών όσοι λένε, «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτοί που κάνουν το θέλημα του Θεού. «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ.ζ:21-23).

Σας λέει τίποτα αυτό; Ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα έχουν ένα μέρος της αλήθειας, έζησαν και εργάστηκαν για το Θεό, που μπορεί να εξέβαλαν δαιμόνια στο όνομα του Ιησού, και όμως θα χαθούν;

Αν δεν περπατήσουμε στο πλήρες φως της αλήθειας και δεν ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν θα τα καταφέρουμε. Πρόκειται για ανθρώπους της εκκλησίας που εργαζόταν και είχαν κάνει πολλά θαυμάσια έργα για τους οποίους ο Ιησούς είπε, «ποτέ δεν σας εγνώρισα». Πόσο τρομερό είναι να περάσεις όλη τη ζωή σου νομίζοντας ότι τα καλά σου έργα θα σε σώσουν κι όταν έρθει αυτή η μέρα να ριχτείς έξω! Σήμερα ο Ιησούς Χριστός είναι πρόθυμος να μας συγχωρήσει και να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας, να τοποθετήσει το δικό Του πνεύμα μέσα μας ώστε να γίνουμε τέκνα Θεού. Εκείνη τη φοβερή μέρα, Αυτός θα είναι ο Κριτής μας.

Ποια ήταν η καταδίκη γι’ αυτούς των οποίων τα ονόματα δεν βρέθηκαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής; «ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός» (Αποκ.κ:15)

Αυτός ο τόπος δεν φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Έγινε για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Ο Θεός ποτέ δεν προόρισε εμένα ή εσένα να πας εκεί (Ματθ.κε:41.) Αλλά ξέρατε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι αποφασισμένοι να πάνε εκεί που χρειάστηκε να γίνει ένα οικοδομικό πρόγραμμα για να χωρέσουν όλοι όσοι θα κάνουν τελικά κατοικία τους αυτό το τρομερό μέρος; Στον Ης.ε:14 μας λέει ότι «Διά ταύτα επλάτυνεν ο άδης εαυτόν και διήνοιξεν υπέρμετρα το στόμα αυτού· και η δόξα αυτών και το πλήθος αυτών και ο θόρυβος αυτών και οι εντρυφώντες θέλουσι καταβή εις αυτόν».

Κοιτάξτε ποιοι θα είναι σ’ αυτό τον τόπο: ο διάβολος και οι άγγελοί του, νωθροί εργάτες, αποστάτες, ασεβείς, αυτοί που δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας, και εκείνοι που δεν υπάκουσαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.

Φίλε μου, θα πρέπει να υπακούσεις το Ευαγγέλιο και να λάβεις το Άγιο Πνεύμα! Δεν χρειάζεται να πας εκεί!

Ο θάνατος και ο Άδης θα ριχτούν στη λίμνη του πυρός, και αυτό είναι ο δεύτερος θάνατος (Αποκ.κ:14). Έχει ειπωθεί ότι μόνο όσοι έχουν γεννηθεί δύο φορές θα πεθάνουν μια φορά (ή καμία). Όσοι έχουν γεννηθεί μία φορά θα πεθάνουν δύο φορές. Η εμπειρία της αναγέννησης είναι αυτή που πραγματικά μετράει.


Νέος ουρανός και νέα γη

Τώρα, έχουμε φτάσει στο τέλος του χρόνου - έτσι όπως τον ξέρουμε μέχρι τώρα - και ξεκινά η αιωνιότητα. Κάθε απομεινάρι αμαρτίας και της κατάρα της θα αφαιρεθεί και όλα θα γίνουν νέα. Το πρώτο από τα νέα πράγματα θα είναι ένας νέος ουρανός και μια νέα γη (Αποκ.κα:1, κ:11).

Τα πάντα θα διαλυθούν και δεν πρόκειται να υπάρξουν ποτέ πλέον. Στο εδάφιο 12 λέει, «οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθή, και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή». Κατά την υπόσχεσή Του τώρα προσμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη, όπου θα κατοικεί δικαιοσύνη. Επομένως, αυτός ο ουρανός και αυτή η γη θα παρέλθουν για πάντα και τα στοιχεία θα λιώσουν και θα χωνευθούν. Όλο το σημερινό σύστημα πραγμάτων θα αποσυντεθεί και θα διαλυθεί, και δεν θα υπάρξει ποτέ πλέον.

Ησαΐας ξε:17 «Επειδή, ιδού, νέους ουρανούς κτίζω, και νέαν γην, και δεν θέλει είσθαι μνήμη των προτέρων».

Ης.ξς:22. Οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία ο Κύριος θα κάμει, θα διαμένουν ενώπιον Του και θα είναι το αιώνιο κατοικητήριο μας.

Εβρ.α:10-12 «Συ κατ' αρχάς, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών Σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θέλουσιν απολεσθή, συ δε διαμένεις, και πάντες ως ιμάτιον θέλουσι παλαιωθή, και ως περιένδυμα θέλεις τυλίξει αυτούς, και θέλουσιν αλλαχθή».

Ο απόστολος Πέτρος μας δίνει μια λεπτομερή περιγραφή του πώς ο Κύριος θα δημιουργήσει το νέο ουρανό και τη νέα γη.

«οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη διά του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλαττόμενοι διά το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων» (Β΄ Πέτρ.γ:7).

Όταν σκέφτεστε τα στοιχεία που συνθέτουν την ατμόσφαιρα, άζωτο και οξυγόνο, και ότι υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα νερού, που αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο, τα οποία είναι όλα εξαιρετικά εύφλεκτα στοιχεία, δεν είναι υπερβολικό ή αστείο να πιστεύουμε τα λόγια του Πέτρου, όταν μας λέει ότι οι Ουρανοί θα παρέλθουν με συριγμό (Β’ Πέτρ.γ:10). Ο ατμοσφαιρικός ουρανός πάνω μας είναι μια κυριολεκτική αποθήκη φωτιάς έτοιμη να εκραγεί, όταν ο Θεός δώσει το σήμα.

Γνωρίζουμε ότι ο πυρήνας της γης αποτελείται από λιωμένα στοιχεία, που αναβράζουν συνεχώς στο κέντρο της, από τα ηφαίστεια που κατά καιρούς εκρήγνυνται και εξφενδονίζουν φλόγες και καυτή λάβα στον αέρα. Οι άνθρωποι χλεύαζαν την ιδέα ότι θα καταστρεφόταν ο κόσμος, μέχρι που έπεσε η πρώτη ατομική βόμβα και τότε σώπασαν.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μας, ότι ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει μια νέα, πιο όμορφη, χωρίς αμαρτία και τέλεια γη, που θα είναι το μέρος κατοίκησης των καθαρών και χωρίς αμαρτίες ανθρώπων, για πάντα.

Νέα και διαφορετική δημιουργία. Δεν εννοεί νέα σε χρόνο αλλά σε ποιότητα. Με άλλα λόγια, δεν ανανεώθηκαν ο ουρανός και η γη που υπήρχαν πριν, αλλά πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική δημιουργία, για ένα ολοκληρωτικά νέο ουρανό και νέα γη. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε τελείως αυτή την κατάσταση, και οποιαδήποτε εικόνα και να σχηματίσουμε δεν θα αποδώσει τη νέα πραγματικότητα.

Είναι εντελώς αδύνατο να το συλλάβει ανθρώπινος νους, γιατί στην Α΄Κορ.β:9 λέει: «Εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε, και ωτίον δεν ηκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εν τους αγαπώντας αυτόν».


Η νέα Ιερουσαλήμ

Μετά, ο Ιωάννης είδε τη Νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από το Θεό, από τον ουρανό, ετοιμασμένη σαν νύφη και στολισμένη για τον άνδρα της (Αποκ.κα:2). Αυτό είναι το μελλοντικό σπίτι της νύφης του Χριστού, της εκκλησίας του Θεού του ζώντος. Ακριβώς όπως δεν μπορούμε να φανταστούμε τα φοβερά βασανιστήρια και την αγωνία των κατοίκων της λίμνης του πυρός, έτσι δεν μπορούμε να φανταστούμε τις υπέροχες ομορφιές της Νέας Ιερουσαλήμ, του τόπου που πήγε για να ετοιμάσει ο Ιησούς (Ιωάν.ιδ:2-3). Ο Ιωάννης προσπάθησε να την περιγράψει για μας.

Δεν μοιάζει με κάποια γήινη πόλη, ούτε είναι μια πόλη στη γη κατά τη Χιλιετή βασιλεία. Η πόλη είναι τετράγωνη με όλες τις διαστάσεις ίσες. Κάθε πλευρά της πόλης ήταν μήκους 12.000 σταδίων. Το στάδιο ήταν Ρωμαϊκό μέτρο και ισοδυναμούσε με 260 μέτρα. Επομένως τα 12.000 στάδια = 3.120 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν το μήκος, το πλάτος και το ύψος της πόλης. Πρόκειται πραγματικά για μια πολύ μεγάλη πόλη.

Μια πόλη τόσο τεραστίων διαστάσεων είναι βέβαια αδύνατο να βρεθεί πάνω στη γη. Όμως γνωρίζουμε ότι βρίσκεται στη νέα γη. Βέβαια αυτή η έκταση της πόλης έχει αλληγορική έννοια.

Αυτή η πόλη η αγία, η νέα Ιερουσαλήμ έχει τη δόξα του Θεού και η λαμπρότητα της δόξας του Θεού κατοικεί μέσα της και μας λέει ότι η λαμπρότητά της ήταν όμοια με πολύτιμο λίθο.

Ο λίθος ίασπις που βλέπουμε στην Αποκ.δ:3 ήταν κόκκινος. Ο καθήμενος πάνω στον θρόνο ήταν κατά την θέα όμοιος με λίθο ίασπι και σάρδινο. Όμως εδώ ο λίθος ίασπις είναι πολύ πιο καθαρός σαν κρύσταλλο. Και ο λίθος αυτός εμφανίζεται με διάφορα χρώματα, γι' αυτό λέει εδώ ότι ήταν καθαρός σαν κρύσταλλο.

Το τείχος της πόλης ήταν μόνο 144 πήχες, δηλαδή 65 μέτρα, ύψος. Βέβαια αυτό έχει αλληγορική έννοια, γιατί η νέα Ιερουσαλήμ δεν έχει ανάγκη από τείχη. Δεν πρόκειται να έχει εχθρούς, οι οποίοι θα έλθουν εναντίον της και θα την πολιορκήσουν. Είναι σύμβολο, ασφάλειας και προστασίας.

Οι πολύτιμοι λίθοι των θεμελίων του τείχους της πόλης είναι ακριβά πετράδια. Κάθε ένα από αυτά είναι ένα τεράστιο πολύτιμο πετράδι και αποτελεί θεμέλιο όλης της πόλης. Δείχνουν τον τεράστιο πλούτο που έχει ο Θεός στη Νέα Ιερουσαλήμ. Είναι μία υπερβολή για τα αμύθητα πλούτη της πόλης που δόθηκαν σ' αυτή σαν Νύμφη του Χριστού.

Δεν υπάρχει ναός λατρείας σ’ αυτή την πόλη. Ο Κύριος είναι αυτός ο ναός και το Αρνίο. Αυτός είναι ο αληθινός ναός, που συμβολίζουν όλοι οι γήινοι ναοί. Ο Θεός λοιπόν κατοικεί πλήρως εν Χριστώ και Αυτός είναι ο ναός. Πρόκειται για ένα ζωντανό ναό. Είναι ο ίδιος ο Θεός.

Η βεβαιότητα του ερχομού του Κυρίου φαίνεται στο κλείσιμο του βιβλίου του Ιωάννη. «Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής» (Αποκ. κβ:17).

Έχουμε μια ευγενική πρόσκληση να έρθει πριν είναι πολύ αργά. Το Πνεύμα και η εκκλησία κράζουν για τον ερχομό του Κυρίου, και όσοι ακούν το μήνυμα κράζουν σ’ ένα κόσμο που χάνεται: «Έλα», και ξανά το μήνυμα: «όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής».

Η δική μας κραυγή προς εσένα, σήμερα, είναι να έρθεις σ’ Αυτόν πριν είναι πολύ αργά και ο καιρός της χάρης και του ελέους τελειώσει για πάντα. Η προσευχή της εκκλησίας είναι για την επιστροφή του Κυρίου Ιησού, καθώς προσευχόμαστε όμως, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε εκείνους που χάνονται κι έχουν ανάγκη το Θεό. Σίγουρα θα έρθει γρήγορα (Αποκ.κβ:20).

Τώρα φτάσαμε στο τέλος των Βιβλικών μαθημάτων μας. Τι θα κάνετε μετά από όλα αυτά; Εμείς προσευχόμαστε όλοι όσοι τα παρακολούθησαν να βρίσκονται ήδη σε ειρήνη με το Θεό, να έχουν λάβει το δώρο του Αγίου Πνεύματος και να έχουν βαφτιστεί στο όνομα του Ιησού. Αν όχι, γιατί να μην το κάνετε τώρα; Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε τα πράγματα για αργότερα! Γνωρίζουμε ήδη πάρα πολλά, ώστε να μην αμελήσουμε αυτή τη μεγάλη σωτηρία. 

Η «αναζήτηση για την αλήθεια» τέλειωσε με αυτό το μάθημα, αλλά προσευχόμαστε μόλις να έχει αρχίσει για σας.