Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΣάρρα και Άγαρ
ΣΑΡΡΑ & ΑΓΑΡ
ΣΑΡΚΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Η Σάρρα ήταν στείρα, έδωσε την Αγαρ στον Αβραάμ (Γεν.ις:1,2)
Όταν η πνευματική ζωή φαίνεται να μην έχει αποτελέσματα, ο χριστιανός μπορεί να γεμίσει ανυπομονησία και να επιστρέψει έργα της σάρκας.  Η σάρκα δεν θέλει να οδηγείται από την πίστη.
Αφού συνέλαβε η Αγαρ, περιφρόνησε τη Σάρρα (ις:4).
Ο σαρκικός άνθρωπος περιφρονεί την υποτεταγμένη ζωή της πίστης και υπακοής.

Πρώτα γέννησε η Αγαρ και μετά η Σάρρα.
Στην αρχή της χριστιανικής ζωής φαίνεται πιο πολύ η σάρκα.
Η πνευματική ζωή φανερώνεται καθώς ο χριστιανός ωριμάζει.
Ο Θεός άλλαξε το Σάρα (μητέρα εθνών) πολύ πριν γεννηθεί ο Ισαάκ.

Πνευματικά, ο Θεός μας βλέπει εν Χριστώ όπως θα είμαστε.
Η Αγαρ και ο γιος της απορρίφθηκαν. Ο Ισαάκ έγινε κληρονόμος.
Τα έργα της σάρκας αποτυγχάνουν, τα σχέδια του ανθρώπου δεν εργάζονται το θέλημα του Θεού.
Ο Θεός θα εργαστεί με το Πνεύμα όσο Τον εμπιστευόμαστε, έστω κι αν αμφιβάλουμε μερικές φορές.
Η Αγαρ θα προσπάθησε να κάνει τον Ισμαήλ κληρονόμο, αλλά η Σάρρα ζήτησε να φύγει.
Η σάρκα προσπαθεί να εκθειάσει τον εαυτό της με το νόμο.
Το πνεύμα θα αυξηθεί και θα διώξει την σάρκα από μέσα μας.
Η Αγαρ και ο γιος της κατοίκησαν στην έρημο. Η Σάρρα κι ο γιος της στην υποσχεθείσα γη.
Ο νόμος μας αφήνει σε ερήμους εξαιτίας της αμαρτίας.
Μόνο δια του πνεύματος, εμπιστευόμενοι τον Ιησού μπορούμε να αποκτήσουμε την υπόσχεση του Θεού.