Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

«ΙΣΩΣ ΠΡΟΣΕΞΩΣΙ»Ιεζεκ.ιβ:1-20
Και στο σημερινό μας ανάγνωσμα, την ίδια εποπτική γλώσσα χρησιμοποιεί ο Θεός, για να μιλήσει σε κείνους, που «έχουν μάτια για να βλέπουν και δεν βλέπουν και αυτιά έχουν για ν’ ακούν και δεν ακούν» (2). Ίσως η «παράξενη» συμπεριφορά του προφήτη να τους έκανε να σκεφτούν. «Ίσως, προσέξωσι» (3).
 

Ο περίεργος τρόπος φυγής του προφήτη, μάλιστα το βράδυ, μέσα από το άνοιγμα τρύπας στον τοίχο του σπιτιού, έτσι όπως προσπαθεί να διαφύ- γει κάποιος από έναν εχθρό, υποδήλωνε την τύχη και τον τρόπο φυγής του βασιλιά Σεδεκία (διάβασε και Ιερ. λδ - λζ). Ακόμη δε «ο μετά τρόμου άρτος», περιγράφει τις συνθήκες στην Ιερουσαλήμ κατά την πολιορκία.
 

Όμως πέραν αυτών των ιστορικών τοποθετήσεων, άξια προσοχής είναι τα παρακάτω 3 πνευματικά σημεία:

•    «Ίσως προσέξωσι» (3). Όταν ο Θεός δεν απελπίζεται με μια ψυχή και της στέλνει ξανά και ξανά το μήνυμα, εμείς έχουμε το δικαίωμα να πούμε- «φτάνει πια, δεν υπάρχει ελπίδα»;


•    «Ο οίκος αποστάτης, δεν είπε προς σε» (9). Είναι βέβαια φοβερή παγίδα και ένδειξη πνευματικού λήθαργου, να μην υπάρχει καμιά ανησυχία και κανένας προβληματισμός. Ανορεξία πνευματική...


•    «Δια να διηγώνται» (16). Κι άλλη φορά μιλήσαμε για την «ιστορική μνήμη». Κι όπου έντεχνα διαγράφηκε εκεί ο Θεός «αφήνει μικρό υπόλοιπο για να διηγείται. Να θυμίζει δηλ. και να λέει: «όχι» το παρελθόν μας διδάσκει... όχι, προσοχή».