Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Κατανοώντας και υπακούοντας το Ευαγγέλιο.
Αν κάποιος ήδη έχει σωθεί, όπως περιγράφουμε σ’ αυτό το blog, ελπίζουμε να καταλαβαίνει τη σπουδαιότητα και την ανάγκη αυτών που έλαβε. Ακόμα θα καταλάβει ακριβώς τι του συνέβη και γιατί. Αν κάποιος δεν έχει βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού ή δεν έχει λάβει το Άγιο Πνεύμα, θα τον παρακαλούσαμε να διαβάσει με ανοιχτό το μυαλό, την καρδιά και τη Βίβλο του. Σκοπός μας δεν είναι να ελαττώσουμε ή να αρνηθούμε όσα ο Θεός έχει ήδη κάνει στη ζωή του, αλλά θέλουμε να δει τη σπουδαιότητα της γέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Είναι Βιβλικό, είναι για μας σήμερα κι ο Θεός θέλει ο καθένας να έχει αυτή την εμπειρία. Η αναγέννηση δεν είναι κάτι παράξενο, ή δύσκολο, μάλλον είναι ένα προνόμιο, που ο καθένας που πιστεύει στο λόγο του Θεού, μπορεί και πρέπει να απολαύσει.


Όλοι πρέπει, συνέχεια, να ζητάμε να πλησιάζουμε περισσότερο το Θεό. Να μαθαίνουμε περισσότερα γι’ Αυτόν και να γινόμαστε όλο και περισσότερο υπάκουοι στο λόγο Του. Να Τον αφήνουμε να μας οδηγεί όλο και πιο βαθιά μέσα στην αλήθεια Του, εκζητώντας ό,τι έχει για μας σήμερα.

Αντί να παραμένουμε πεισματικά στην ερώτηση, «Πρέπει να το έχω αυτό;» καλύτερα είναι να ρωτάμε «Μπορώ να το έχω αυτό;». Αν ο Θεός έχει κάτι περισσότερο για μας που δεν το έχουμε λάβει, ή αν ο λόγος Του μας αποκαλύψει κάτι στο οποίο ακόμα δεν έχουμε υπακούσει, τότε δεν πρέπει να μένουμε σαστισμένοι αν κάτι είναι απαραίτητο ή προαιρετικό. Αντίθετα, πρέπει να ζητάμε να πάρουμε όλα όσα ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, καθώς και να υπακούσουμε σε κάθε τι που ο λόγος Του μας διδάσκει. Αυτή είναι η στάση και η συμπεριφορά κάποιου που ειλικρινά έχει πίστη στον Ιησού Χριστό!