Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣΔανιήλ β 25-49
 
Μια περίοδος 25 τουλάχιστον αιώνων, βρίσκεται κρυμμένη σε τούτη την εικόνα και στην παράλληλη των 4 θηρίων του κεφ.ζ'. Στην αποκρυπτογράφησή τους, ασχολήθηκαν πολλές γενιές ερμηνευτών, ας δώσουμε όμως εμείς, στο σύντομο σημερινό μας σχόλιο, μια συνοπτική ερμηνεία:
 
*    Η ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ. Είναι η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, που βάσταξε από το 625 ως το 539 π.Χ. (Βλ. σχ. Ησ.ιδ:4, Ιερ.κε:9, κζ:5,6, κη:14). Το «συ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή» (38), δίνει την ταύτιση της Βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας με τη χρυσή κεφαλή του ενυπνίου.
 
*    ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΕΞ ΑΡΓΥΡΟΥ.
Είναι οι Μηδο-Πέρσες, που ακολούθησαν, όταν η Βαβυλώνα κυριεύτηκε το 539 π.Χ. Η δυαδική της μορφή, συμβολίζεται με το στήθος και τους βραχίονες. Διάρκεσε ως το 332 π.Χ. (Βλ. σχ. Δαν.ε:28,31, ς:8). Ήταν κατώτερη της προηγούμενης.
 

*    Η ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ ΜΗΡΟΙ ΕΚ ΧΑΛΚΟΥ. Είναι το Κράτος του Μ. Αλέξανδρου και των διαδόχων του. Την ερμηνεία τούτη μας δίνει ο ίδιος προφήτης στο η:21 του βιβλίου του. Τελείωσε το 31 π.Χ. και η Ελ-ληνιστική τούτη περίοδος έδωσε την παγκόσμια γλώσσα, στην οποία αργότερα γράφτηκε η Κ. Διαθήκη.
 
*    ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΕΚ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΗΔΟΥ. Είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που στην αρχική της μορφή διάρκεσε ως το 395 μ.Χ. (που αρχίζει η Βυζαντινή περίοδος), όμως στην τελική της μορφή με τα δέκα δάκτυλα και την εξέλιξή τους, προεκτείνεται ως τη Β'  Έλευση του Κυρίου στη γη μας.