Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Τεστ, τεστ, τεστ!

Ας προχωρήσουμε. Ορίστε τα επόμενα εδάφια: Α’ Ιωάν.α:8-9 Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.
 
Αν λέμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, εξαπατούμε τον εαυτό μας και η αλήθεια δεν υπάρχει μέσα μας. Υπήρξαν τάσεις ή οριακές περιπτώσεις στον Χριστιανισμό μέσα στην Ιστορία της Εκκλησίας που πίστευαν σε μια αναμάρτητη τελειότητα. Λοιπόν, η Γραφή δεν το διδάσκει αυτό. Η Βίβλος διδάσκει ότι ακόμα και ο πιο ώριμος, ο πιο θεοσεβής Χριστιανός είναι ακόμα ευάλωτος στην αμαρτία.
 
Μία από τις μεγαλύτερες αποδείξεις ότι ένα άτομο έχει αληθινά αναγεννηθεί, ότι ένα άτομο είναι αληθινά παιδί του Θεού, είναι ότι θα είναι ευαίσθητο απέναντι στην αμαρτία μέσα στη ζωή του και θα οδηγείται στη μετάνοια και την εξομολόγηση αυτής της αμαρτίας. 
 
Ένας αληθινός Χριστιανός είναι ευαίσθητος στην αμαρτία. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψες για την αμαρτία σου; Αυτό είναι τρομακτικό. Πότε ήταν η τελευταία φορά που συντρίφτηκες για την αμαρτία σου; Αυτό είναι τρομακτικό. Μερικοί μπορεί να μη γνωρίζετε καν για τι πράγμα μιλάω. Όταν είμαστε παιδιά του Θεού, ο Θεός μας φυλάει. Μιλάει για τη ζηλότυπη αγάπη Του για τον Ισραήλ. Δεν είναι μεγαλύτερη για την Εκκλησία; Σε φυλάει ο Θεός;
 
Είσαι ευαίσθητος στην αμαρτία; Σε οδηγεί στην εξομολόγηση; 
 
Ο Θεός λέει: Ησ.ξς:2 «Διότι η χειρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγειναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος· εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει; εις τον πτωχόν και συντετριμμένον το πνεύμα και τρέμοντα τον λόγον μου».
 
Τρέμεις το λόγο Του ή ψάχνεις «παραθυράκια» μέσα σ' αυτόν; Δικαιολογείς την αμαρτία σου; Αποφεύγεις το λόγο διότι ξέρεις ότι θα σου μιλήσει ή θα μιλήσει για σένα;
 
Τρίτο τεστ. Βρίσκεται στο Α’ Ιωάν.β:3 «Και εν τούτω γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάττωμεν» 
 
Τώρα ακούστε αυτό (εδάφιο 4): «Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει» Ας προσέξουμε αυτό το τεστ. Με αυτό γνωρίζουμε ότι Τον γνωρίσαμε.

Πώς ξέρεις ότι Τον γνώρισες; Αν πας στους περισσότερους ποιμένες και τους πεις: «Δεν ξέρω αν είμαι σωσμένος ή όχι», θα σου κάνουν την εξής ερώτηση: «Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σου που προσευχήθηκες και ζήτησες τον Ιησού να έρθει στην καρδιά σου;» Αν πεις ναι, θα προχωρήσουν στο: «Ήσουν ειλικρινής;» Αν πεις, «Νομίζω», θα πουν, «Τότε είσαι σωσμένος και πρέπει να σταματήσεις το διάβολο από το να σε ενοχλεί». 
 
Κοιτάξτε τι λέει η Βίβλος. Πώς μπορείς να ξέρεις ότι είσαι σωσμένος; «Και εν τούτω γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν». Επειδή μας το λέει η καρδιά μας; Επειδή ο κήρυκας μας το λέει; Επειδή απλά το αισθανόμαστε; Κοιτάξτε τι λέει. Με τούτο γνωρίζουμε ότι Τον γνωρίσαμε, «εάν τας εντολάς αυτού φυλάττωμεν». Και αυτό το «φυλάττωμεν» είναι σε ενεστώτα χρόνο, όπως και άλλα πολλά πράγματα μέσα σ' αυτό το κείμενο. Κι αυτό που λέει είναι: Αν συνεχίζουμε να τηρούμε τις εντολές Του, ξέρουμε ότι Τον γνωρίζουμε. Αν εμμένουμε στις εντολές Του, ξέρουμε ότι Τον γνωρίζουμε.
 
Και μετά συνεχίζει και λέει: Αυτός που κάνει το αντίθετο, δεν Τον γνωρίζει. Τώρα θέλω να κοιτάξετε κάτι για ένα λεπτό. Τι σημαίνει να φυλάττωμεν τις εντολές Του; Σημαίνει να περπατάς σε μια αναμάρτητη τελειότητα; Όχι. Απλά, είναι ένα στυλ ζωής. Αν παίρναμε τη ζωή σου για 24 ώρες και την κάναμε ταινία, θα βλέπαμε ένα στυλ ζωής που θα ποθούσε να γνωρίζει τις εντολές του Θεού, θα επιθυμούσε να τις υπακούσει, θα αυξανόταν σε νίκη μέσα στην υπακοή και θα συντριβόταν όταν δεν υπάκουε; Θα βλέπαμε αυτό στη ζωή σου;  
 
Μπορεί να σκεφτείς: «Κάποτε, ναι». Ξεχνάς τι λέει: «Αν συνεχίζεις να φυλάττεις...» αυτό είναι επιμονή. Γιατί επιμονή; Εξαιτίας των υποσχέσεων του Θεού. Εκείνος που άρχισε ένα καλό έργο, θα το τελειώσει και αν το έργο δεν έχει τελειώσει, δεν το έκανε Εκείνος.
 
Είναι το στυλ της ζωής σου σημαδεμένο από ένα παθιασμένο ενδιαφέρον για τις εντολές του Θεού και έναν πόθο να τις υπακούσει; 
 
Κοιτάξτε τώρα το εδάφιο 4: «Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει». Αν έχεις βρεθεί σε κάποιες συναθροίσεις, ιδιαίτερα ανάμεσα σε ανθρώπους που θεωρούν τους εαυτούς τους σούπερ πνευματικούς και το βροντοφωνάζουν, εννοώ συναθροίσεις που ο κήρυκας θ' αρχίσει να κηρύττει ή η μουσική θα παίζει και κάποιος θα σηκωθεί και θα πει: «Ω, αλληλούια, Αυτός είναι ο Σωτήρας μου. Αλληλούια, Τον γνωρίζω». 
 
Αυτό είναι ακριβώς εκείνο για το οποίο μιλάει ο Ιωάννης εδώ. Για εκείνον που σηκώνεται στη μέση της συνάθροισης και λέει: «Γνωρίζω ότι Τον γνώρισα», αλλά δεν τηρεί τις εντολές Του και είναι ψεύτης. 
 
Ο Ιωάννης είναι ο απόστολος της αγάπης. Ο Παύλος ήταν γνωστός για το μεγάλο του μυαλό, αλλά νομίζω ότι ο Ιωάννης ήταν γνωστός για τη μεγάλη του αγάπη. Κι όμως, αυτός ο ταπεινός, συντριμμένος απόστολος απαγγέλλει την ετυμηγορία. Είσαι ψεύτης. Είναι εκπληκτικό, δεν είναι; 
 
Ας πάμε σε ένα άλλο τεστ. Α’ Ιωάν.β:6 Όστις λέγει ότι μένει εν αυτώ χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατή». Ο Χριστιανός οφείλει να περπατάει όπως ο Ιησούς περπάτησε κι εσύ λες: «Αδελφέ, το πας πολύ μακριά τώρα. Ποιος μπορεί να βαδίσει όπως ο Ιησούς βάδισε;»
 
Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη επιθυμία μέσα στην καρδιά σου; Είναι η μεγάλη σου επιθυμία να περπατήσεις όπως Εκείνος περπάτησε; Να είσαι όπως ήταν Εκείνος; Είναι αυτή η μεγάλη σου επιθυμία; Ψάχνεις να βάζεις το πόδι σου μέσα στα δικά Του χνάρια; Άκουσέ με, γιατί αν δεν το κάνεις, να φοβάσαι.
 
Αν έπρεπε να κοιτάξω στη ζωή σου, αν έπρεπε να την κάνω ταινία, θα έβλεπα από την υποτιθέμενη μέρα που πίστεψες, αυτή την επιθυμία να περπατάς όπως Εκείνος ή επιθυμείς να περπατάς όπως όλοι οι άλλοι; Επιθυμείς να περπατάς όπως ο κόσμος και να πράττεις όπως ο κόσμος και να μιλάς όπως ο κόσμος και να συναναστρέφεσαι όπως ο κόσμος; Ταυτίζεσαι με τον κόσμο; Ή με τον Ιησού;
 
Δεν συζητάμε για το αν χρειάζεται ή όχι να αφιερώσεις ξανά τη ζωή σου απόψε. Συζητάμε για το αν ή όχι χρειάζεται να σωθείς.